Návod k použití NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G.


NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2458 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G (2289 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Po dokoncení stahování bude zobrazena zpráva s informací, ze registrace byla úspsná a ze aplikace je aktivována. Po dokoncení aktivace zkontrolujte zaízení na výskyt vir, abyste se ujistili, ze je cisté. Dalsí informace najdete v cásti Kontrola výskytu vir. Pokud máte platný registracní kód a aktuáln pouzíváte bezplatnou zkusební verzi aplikace, pejdte do nabídky Koupit a aktivujte registraci zadáním svého registracního klíce. Spustní produktu Poté co aplikaci F-Secure Mobile Security aktivujete, se pi kazdém zapnutí zaízení vzdy spustí automaticky: 1. [. . . ] Pokud pouzíváte systém Windows Mobile Standard, vyberte polozky 2. Pokud se zobrazí výzva ke spustní virové kontroly, vyberte moznost Ano. 2. Kontrola výskytu vir Je-li zapnuta kontrola v reálném case, operuje aplikace F-Secure Mobile Security na pozadí a automaticky kontroluje soubory. 1. Pokud je pi kontrole v reálném case nalezen virus, zobrazí se zpráva. Chcete-li zobrazit infikované soubory, vyberte moznost Ano. Zobrazení Infekce zobrazuje seznam infikovaných soubor v zaízení. Pro kazdou polozku seznamu jsou zobrazeny stav (v karantén, uvolnno) a název infikovaného souboru. 3. Výbrem infikovaného souboru zobrazíte dalsí podrobnosti: · Pokud pouzíváte systém Windows Mobile Professional nebo Classic, poklepejte na moznost Zobrazit podrobnosti. · Pokud pouzíváte systém Windows Mobile Standard, vyberte polozky Nabídka > Zobrazit podrobnosti. Zpracování infikovaných soubor Zpsoby zpracování infikovaných soubor: 1. Otevete v hlavním zobrazení nabídku Ochrana proti virm. Vyberte v nabídce Ochrana proti virm moznost Infikované soubory. V zobrazení Infikované soubory vyberte infikované soubory, které chcete zpracovat. 4. Vyberte jednu z následujících akcí: · Odstranit ­ Odstraní infikovaný soubor. Vymazání odstraní ze zaízení veskerá data, která jsou v nm ulozena. Nastavení vzdáleného zamknutí a vymazání: Vzdálené zamknutí a vymazání 1. Otevete v hlavním zobrazení nabídku Ochrana proti krádezím. 2. Vyberte v nabídce Ochrana proti krádezím moznost Nastavení. Chcete-li mít moznost zaízení vzdálen vymazat, vyberte polozku Zapnout vzdálené vymazání. 4. Chcete-li mít moznost zaízení vzdálen zamknout, vyberte polozku Zapnout vzdálené zamknutí. Vzdálené zamknutí lze povolit pouze tehdy, je-li zamknutý zámek zaízení. 5. Opakovaným zadáním kód potvrte. Vzdálené zamknutí nebo vymazání zaízení: · Chcete-li zaízení zamknout, poslete do zaízení SMS s následující zprávou: #LOCK#<kód zabezpecení> (Napíklad: #lock#12345678) · Chcete-li zaízení vymazat, poslete do zaízení SMS s následující zprávou: #WIPE#<kód zabezpecení> (Napíklad: #wipe#12345678) Upozornní textovou zprávou pi zmn karty SIM Pokud dojde ke zmn karty SIM ve vasem zaízení, ochrana proti krádezím vám mze zaslat upozornní. Chcete-li pouzít upozornní textovou zprávou, zapnte nastavení Upozornní textovou zprávou pi zmn karty SIM a zadejte telefonní císlo, na které by v pípad zmny karty SIM v zaízení mla být textová zpráva odeslána. 5. Zajistní aktuálnosti produktu Automatické aktualizace Soucástí aplikace F-Secure Mobile Security je sluzba zajisující automatické aktualizace; to znamená, ze databáze definic vir v aplikaci je pravideln aktualizována. Pouze aktuální databáze definic vir totiz dokáze zaízení chránit proti nejnovjsím virm. Aby mohla být aplikace aktualizována, vyzaduje aktivní pipojení k Internetu. [. . . ] Kdyz je k dispozici pipojení k Internetu, aplikace zkontroluje cas poslední aktualizace databáze definic vir a v pípad poteby stáhne nové aktualizace. Rucní aktualizace Aplikaci lze také aktualizovat rucn: 1. V hlavním zobrazení vyberte polozky Nabídka > Aktualizace . Výbrem moznosti Ano potvrte, ze chcete získat nejnovjsí aktualizaci. Je-li k dispozici nová aktualizace aplikace a zobrazí se výzva k jejímu stazení, vyberte moznost Ano. 4. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag