Návod k použití NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR.


NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3165 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mys a klávesnice musí být pøipojeny k poèítaèi. Vlo te do pøíslusné jednotky instalaèní disketu (nebo CD). [. . . ] Kromì toho, souèasnì nepou ívejte rùzné typy baterií. Pøi ka dé výmìnì baterií je nutné znovu nastavit kanál. Nastavení identifikace kanálu Tlaèítka pro volbu kanálu jsou výrobcem ji nastavena. Pokud klávesnice nebo mys pracují normálnì, tak se na pøijímaèi rozsvítí zelená LED dioda indikující pøenos dat. Pokud klávesnice nebo mys nefunguje, potom musíte nastavit identifikaci kanálu. Nejprve stisknìte tlaèítko na pøijímaèi (RB) a bìhem 20 sekund stisknìte tlaèítko na spodní stranì mysi (MB) a na klávesnici (KB). Kanál byl tedy nastaven tlaèítky RB, MB a KB. 28 Výstraha: 1. Klávesy Magic-Roller Levé tlaèítko Pravé tlaèítko Pomocí "Magic-Roller" lze procházet Internet a dokumenty Windows Nabízí bì né funkce mysi jako je klepnutí, poklepání a pøesunutí. Tlaèítku lze pøiøadit èasto pou ívané funkce klávesnice a mysi, kromì funkcí jako EasyJump, Auto-Panning, mìøítko atd. Tlaèítku lze pøiøadit èasto pou ívané funkce klávesnice a mysi, kromì funkcí jako EasyJump, Auto-Panning, mìøítko attend. Koleèko 2. Sleep (Úsporný re im): pøepnutí systému do pracovního re imu. Klávesy pro rychlý pøístup k Internetu: èasto pou ívané klávesy pro pøímý, pohodlný a rychlý pøístup k Internetu. Multimedia control center: vzhled centra pro ovládání multimédií a stiskem jediného tlaèítka se mù ete radovat nejen z hudby, ale také ze sledování videa. [. . . ] Multimedia control center: vzhled centra pro ovládání multimédií a stiskem jediného tlaèítka se mù ete radovat nejen z hudby, ale také ze sledování videa. My Computer (Tento poèítaè): otevøení slo ky Tento poèítaè ve Windows. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag