Návod k použití NIKON AF-S DX NIKKOR 18-105MM F-3.5-5.6G ED VR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S DX NIKKOR 18-105MM F-3.5-5.6G ED VR. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S DX NIKKOR 18-105MM F-3.5-5.6G ED VR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S DX NIKKOR 18-105MM F-3.5-5.6G ED VR.


NIKON AF-S DX NIKKOR 18-105MM F-3.5-5.6G ED VR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5358 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S DX NIKKOR 18-105MM F-3.5-5.6G ED VR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pøi ka dé výmìnì baterií je nutné znovu nastavit kanál. Nastavení identifikace kanálu Tlaèítka pro volbu kanálu jsou výrobcem ji nastavena. Pokud klávesnice nebo mys pracují normálnì, tak se na pøijímaèi rozsvítí zelená LED dioda indikující pøenos dat. Pokud klávesnice nebo mys nefunguje, potom musíte nastavit identifikaci kanálu. [. . . ] Nejprve stisknìte tlaèítko na pøijímaèi (RB) a bìhem 20 sekund stisknìte tlaèítko na spodní stranì mysi (MB) a na klávesnici (KB). Kanál byl tedy nastaven tlaèítky RB, MB a KB. 36 Nabíjení Pokud potøebujete koupit nové akumulátory, zvolte 2 akumulátory Ni-MH, typu AA 1, 2V, 1300 a 1600 mAh nebo akumulátory typu AAA 1, 2V, 600 a 800 mAh. V nabíjeèce nepou ívejte ani nenabíjejte rùzné typy akumulátorù, jako napøíklad lithium-ionové, niklkadmiové, alkalické atd. Èervená LED dioda na pøijímaèi indikuje dobíjení akumulátorù (od jasnì èervené a po zhasnutí, kdy jsou akumulátory ji plnì nabité). Výstraha: 1. Bezdrátovou optickou mys nepou ívejte na podlo ce ze skla, zrcadla, kovu nebo na podlo ce s èerným sametovým povrchem. Také kovová podlo ka bude sni ovat vzdálenost pøíjmu klávesnice a mysi. Ne se dokonèí první instalace, (nastavení kanálu je provedeno), klávesnice nebude fungovat v systému DOS. Tlaèítku lze pøiøadit èasto pou ívané funkce klávesnice a mysi, kromì funkcí jako EasyJump, Auto-Panning, mìøítko atd. Tlaèítku lze pøiøadit èasto pou ívané funkce klávesnice a mysi, kromì funkcí jako EasyJump, Auto-Panning, mìøítko attend. Koleèko 38 2. Rewind (Pøevíjení): pøedchozí stopa z audio nebo video CD. Stop: zastavení pøehrávání audio nebo video CD. Search (Vyhledání): v prohlí eèi otevøe funkci vyhledávání. My favorite (Oblíbené): otevøení oblíbené slo ky. www: otevøení prohlí eèe NetScape nebo IE. [. . . ] www: otevøení prohlí eèe NetScape nebo IE. Calculator (Kalkulaèka): otevøení kalkulaèky ve Windows. My Computer (Tento poèítaè): otevøení slo ky Tento poèítaè ve Windows. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S DX NIKKOR 18-105MM F-3.5-5.6G ED VR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S DX NIKKOR 18-105MM F-3.5-5.6G ED VR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag