Návod k použití NIKON AF-S DX MICRO NIKKOR 85MM F-3.5G ED VR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S DX MICRO NIKKOR 85MM F-3.5G ED VR. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S DX MICRO NIKKOR 85MM F-3.5G ED VR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S DX MICRO NIKKOR 85MM F-3.5G ED VR.


NIKON AF-S DX MICRO NIKKOR 85MM F-3.5G ED VR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4820 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON AF-S DX MICRO NIKKOR 85MM F-3.5G ED VR ANNEXE 844 (4905 ko)
   NIKON AF-S DX MICRO NIKKOR 85MM F-3.5G ED VR ANNEXE 921 (4905 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S DX MICRO NIKKOR 85MM F-3.5G ED VR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kazdý snímek je vzácnou památkou, zmrazeným okamzikem casu, který mzete ulozit a navky sdílet s tmi, které máte rádi. Po více nez devt desetiletí pinásí svtu radost dvtip spolecnosti Nikon v oblasti technologií záznamu a reprodukce obrazu. Legendární inovace, mezi které patí napíklad vynikající objektivy NIKKOR pouzívané fotografy na celém svt, epochální koncepce zpracování digitálního obrazu EXPEED a promyslené a krásné konstrukce fotoaparát Nikon, ciní radostí tyto pístroje vlastnit a pouzívat. A jiz chcete zachytit svou lásku, zajímavou ci pekvapivou událost nebo tvrcí inspiraci, vzdy je zde pro vás fotoaparát COOLPIX. 02 04 Podlte se o vasi radost. [. . . ] Systém detekce pohybu automaticky ovládá nastavení casu závrky a citlivosti ISO pro potlacení úcink chvní fotoaparátu a pohybu objektu. Nastavení citlivosti az do hodnoty ISO 6400* dovoluje pouzít kratsí casy závrky pi fotografování za nízké hladiny osvtlení a pi fotografování rychle se pohybujících objekt. A jako poslední je zde funkce Nikon BSS (Best Shot Selector), která automaticky poizuje série snímk a ukládá nejostejsí snímek z kazdé série. * Citlivosti ISO 3200 a ISO 6400 jsou k dispozici pouze v kombinaci s velikostí obrazu 3M (2048 x 1536) nebo mensí. 10 Nejrychlejsí spustní ve své tíd Optimalizovaný výkon a nejrychlejsí spustní* za pouhých 0, 7 s vám umozní zachytit k azdý neocekávaný výjev. * Mezi kompaktními fotoaparáty s objektivem zacínajícím ohniskovou vzdáleností 28 mm (ekvivalent u kinofilmu) a optickou redukcí vibrací k 5. lednu 2009 (podle przkumu provádného spolecností Nikon Corporation). Automatizované a optimalizované expozicní rezimy Funkce automatické volby motivových program nabízí bezstarostné fotografování v sirokém spektru snímacích situací automatickou detekcí fotografovaného objektu a celé scény a následnou volbou nejvhodnjsího motivového programu. Systém sledování objektu zvysuje komfort fotografování automatickým doostováním pohyblivých objekt. Vysoká kvalita, extrémn kompaktní design Kompaktní provedení a vysoká rychlost. Stylový design s optimální ergonomií. COOLPIX S630 kombinuje stylovou eleganci, rychlou reakci a pokrocilé funkce v tle extrémn kompaktního designu, který je tém nepopsatelný. Optimální výkon, rozmrné ovládací prvky a jisté drzení s vyuzitím designového prvku Sure Grip zarucují, ze vyfotografujete vse práv tak, jak si pedstavujete. Dalsí vybavení 12, 2 milionu efektivních pixel 2, 7" LCD monitor s vysokým rozlisením, sirokým pozorovacím úhlem, vodu odpuzující vrstvou, úpravou proti usazování organických látek a funkcí zesílení jasu Funkce Rychlé vylepsení Inteligentní portrétní systém Funkce D­Lighting 11 Dalsí vlastnosti 12, 0 milion efektivních pixel 2, 7" LCD monitor s vysokým rozlisením a sirokým pozorovacím úhlem Automatická volba motivových program Motivový program Sériové snímání sportu Inteligentní portrétní systém Funkce D-Lighting Stylová elegance fotoaparátu COOLPIX S620 nabízí v kombinaci s extrémn kompaktním designem rychlou reakci a pokrocilé fotografické funkce. Zcela jist oceníte také kvalitní optiku objektivu NIKKOR s 4x zoomem zacínajícím sirokoúhlou ohniskovou vzdáleností 28 mm a umozujícím poizování makrosnímk jiz ze vzdálenosti 2 cm od fotografovaného objektu. Snadné poízení pekrásných portrét R e z i m Ús m v a u t o m a t i c k y s p o u s t í z áv r k u v okamziku, kdy detekuje úsmv objektu v zábru, a pomáhá tak se zachycením snímk ve správném okamziku. Nová funkce Kontrola mrknutí automaticky poizuje dva snímky tsn za sebou a ukládá snímek, na kterém má fotografovaný objekt zcela otevené oci. Pokrocilá redukce vibrací vyuzívající citlivost ISO 6400 pi plné velikosti obrazu Optická redukce vibrací Nikon potlacuje úcinky chvní fotoaparátu pro získání ostejsích snímk. Dotykem prst mzete napíklad vybírat náhledy snímk nebo procházet snímky zobrazené na celou obrazovku. Stejn tak mzete pouzít funkci Vybarvení pro úpravu snímk pidáním barevných okraj a nejrznjsích razítek nebo zaznamenáním text a kreseb pomocí pilozeného stylusu. Systém automatické volby motivových program Nikon zarucuje bezstarostné fotografování v mnozství situací detekcí fotografovaného motivu a automatickou volbou vhodného motivového programu. Bez kontroly mrknutí S kontrolou mrknutí Dalsí vlastnosti Miniaturní sofistikovaný pístroj dostupný v siroké palet píjemných barev Dalsí vlastnosti 10, 0 milion efektivních pixel Elektronická redukce vibrací Detekce pohybu Citlivost az ISO 2000 Automatická volba motivových program Motivový program Jídlo Automatické tídní snímk Funkce Rychlé vylepsení Inteligentní portrétní systém Funkce D­Lighting COOLPIX S220 kombinuje sofistikovaný styl, pokrocilé funkce a vysoký výkon v extrémn plochém tle s tlouskou pouhých 18 mm a minimální hmotností pro jest vyssí komfort a zábavu pi fotografování. Nastavení citlivosti az do hodnoty ISO 3200* dovoluje získat ostejsí snímky pi fotografování za nízké hladiny osvtlení a pi fotografování rychle se pohybujících objekt. * Citlivost ISO 3200 je k dispozici pouze v kombinaci s velikostí obrazu 3M (2048 × 1536) nebo mensí. Snadný Auto rezim a Automatická volba motivových program Snadný auto rezim usnaduje fotografování pevzetím kontroly nad vsemi nastaveními, stací tedy jen zapnout fotoaparát a fotografovat. Systém automatické volby motivových program Nikon zarucuje bezstarostné fotografování v mnozství situací detekcí fotografovaného objektu a celé scény a automatickou volbou vhodného motivového programu. Dalsí vlastnosti Napájení pomocí bzn dostupných tuzkových baterií AA 10, 0 milion efektivních pixel 3" LCD monitor s vysokým rozlisením a antireflexní vrstvou Snadný Auto rezim a Automatická volba motivových program Motivový program Jídlo Inteligentní portrétní systém Funkce D­Lighting Korekce zkreslení 20 Pokrocilé technologie redukce vibrací pro ostejsí snímky za vsech okolností Detekce pohybu pomáhá dosahovat ostejsích snímk automatickou volbou vhodných cas závrky. Pomocí zmn nastavení citlivosti ISO jsou kompenzovány úcinky chvní fotoaparátu a pohybu objektu. A pomocí funkce BSS je automaticky vybírán a ukládán nejostejsí snímek ze série zhotovených snímk. 21 Bez detekce pohybu S vyuzitím detekce pohybu 22 Popis funkcí fotoaparát Systém Fotografické funkce Provozní funkce Casová automatika Casová automatika zvysuje tvrcí svobodu mozností ovládání hloubky ostrosti manuální pedvolbou hodnoty clony, ke které fotoaparát automaticky zvolí optimální cas závrky pro dosazení správné expozice. 23 Asistencní funkce Funkce Aktivní zoom Na rozdíl od digitálního zoomu, který zvtsuje obrazová data, provádí aktivní zoom výez snímku z maximální velikosti obrazu. Tím minimalizuje ztráty kvality obrazu a produkuje obrazová data s vysokým rozlisením. Pehrávání / výstup Funkce Zvtsení obliceje Zvtsí pehrávaný snímek na tvá fotografovaného objektu a dovoluje libovoln pepínat pomocí multifunkcního volice na tváe dalsích osob na stejném snímku. Rozlisení a optika Miliony efektivních pixel Pocet pixel je císlo udávající aktuální pocet pixel tvoících obraz zaznamenaný digitálním fotoaparátem. Snímky zaznamenané s vyssím poctem pixel obsahují vtsí míru obrazových informací, coz se ve výsledku projevuje jako vyssí ostrost. Funkce BSS (volba nejlepsího snímku) Funkce BSS automaticky vybírá nejostejsí snímek ze série zhotovených snímk. Prezentace HD Pictmotion Viz str. 7. Zabudované ozvucené prezentace Objektivy NIKKOR Objektivy NIKKOR jsou vysoce cenné profesionálními fotografy pro spickovou rychlost automatického zaostování, pirozené barevné podání, vysoký kontrast a výjimecn vysokou ostrost. Automatická regulace citlivosti ISO Automaticky upravuje nastavení citlivosti ISO pro dosazení optimáln exponovaných a zaostených snímk a moznost bezstarostného fotografování i za nízké hladiny osvtlení. Varovná indikace mrknutí Varovná indikace mrknutí vás upozorní v okamziku, kdy detekuje mrknutí objektu bhem expozice, a umozní vám okamzit opakovat snímek. Videosekvence / záznam zvuku Casosbrné snímání Funkce casosbrného snímání umozuje vytváet videosekvence ze snímk zaznamenaných funkcí intervalového snímání v intervalech specifikovaných uzivatelem. Automatická volba motivových program Inteligentní portrétní systém Optický zoom Fotoaparáty COOLPIX nabízejí objektivy s sirokým rozsahem zoomu. Usnadují tak napíklad poízení portrétních snímk ve velkém mítku nebo zachycení rozsáhlých krajin. Sériové snímání Rezim sériového snímání umozuje poizovat série snímk rychle za sebou, coz je výhodné pro zachycení dynamických akcí. Funkce Face-priority AF Viz str. 7. TV video Videosekvence velikosti TV video jsou zaznamenávány s velikostí obrazu (640 x 480 pixel), která je ideální pro pehrávání na televizní obrazovce. Videosekvence velikosti Malá velikost jsou zaznamenávány s velikostí obrazu QVGA (320 x 240 pixel). Snadný auto rezim Snadný auto rezim zjednodusuje fotografování pevzetím kontroly nad vsemi nastaveními fotoaparátu. Stací tedy jen zapnout fotoaparát a ihned zacít fotografovat. Motivové programy Motivové programy usnadují dosazení optimálních výsledk v sirokém spektru bzných snímacích podmínek. [. . . ] 4x (ekvivalent u kinofilmu: 448 mm) 50 cm az nekonecno (), rezim Makro: 2 cm az nekonecno () 2, 7" TF T LCD monitor s sirokým pozorovacím úhlem, cc a 230 0 0 0 pi xely, vo du odpuzující vrstvou, vrstvou proti usazování organických látek a funkcí zvýsení jasu Inter ní p am (cc a 45 MB), pamové karty SD/SDHC*2 ISO 10 0, 20 0, 4 0 0, 80 0, 16 0 0, 320 0, 6 4 0 0, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO 100-1600), Omezení rozsahu automatické regulace citlivosti (ISO 100-400, 100-800) Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL12 (soucást dodávky), síový zdroj EH-62F (volitelné píslusenství) Cca 250 snímk s baterií EN-EL12 Cca 90 x 53 x 23 mm (bez výstupk) Cca 120 g bez baterie a pamové karty SD/ SDHC 10, 0 milion 3 x Zo o m - N I K KO R ; 6 , 3 -18 , 9 m m (e k v i v a l e n t u kinofilmu: 35-105 mm); f/3, 1-5, 9; Digitální zoom: max. 4x (ekvivalent u kinofilmu: 420 mm) 60 cm az nekonecno (), rezim Makro: 10 cm az nekonecno () 3" TFT LCD monitor s sirokým pozorovacím úhlem, antiref lexní vrst vou a cca 230 000 pixely Inter ní p am (cc a 4 4 MB), pamové karty SD/SDHC*2 ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO 80-800), Automatická regulace vysoké citlivosti (ISO 80-1600) Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL10 (soucást dodávky), síový zdroj EH-62D (volitelné píslusenství) Cca 160 snímk s baterií EN-EL10 Cca 91 x 57 x 20 mm (bez výstupk) Cca 115 g bez baterie a pamové karty SD/ SDHC 10, 0 milion 3 x Zo o m - N I K KO R ; 6 , 3 -18 , 9 m m (e k v i v a l e n t u kinofilmu: 35-105 mm); f/3, 1-5, 9; Digitální zoom: max. 4x (ekvivalent u kinofilmu: 420 mm) 60 cm az nekonecno (), rezim Makro: 10 cm az nekonecno () 2, 5" TFT LCD monitor; cca 150 000 pixel Inter ní p am (cc a 4 4 MB), pamové karty SD/SDHC*2 ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO 80-800), Automatická regulace vysoké citlivosti Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL10 (soucást dodávky), síový zdroj EH-62D (volitelné píslusenství) Cca 180 snímk s baterií EN-EL10 Cc a 89, 5 x 55, 5 x 18 m m (bez výstupk) Cca 100 g bez baterie a pamové karty SD/ SDHC 10, 0 milion 5x Zo o m - N I K KO R ; 5, 9 -2 9, 5 m m (e k v i v a l e n t u kinofilmu: 33-165 mm); f/3, 8-4, 8; Digitální zoom: max. 4x (ekvivalent u kinofilmu: 660 mm) 60 cm az nekonecno (), rezim Makro: 9 cm az nekonecno () 3, 5" TF T LCD monitor s sirokým pozorovacím úhlem, antireflexní vrstvou a dotykovým ovládáním; cca 230 000 pixel Inter ní p am (cc a 20 MB), pamové karty SD/SDHC*2 ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200*4, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO 64-800), Automaticka´ regulace vysoke´ citlivosti Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL10 (soucást dodávky), síov ý zdroj EH-63 (volitelné píslusenství) Cca 140 snímk s baterií EN-EL10 C c a 9 7, 5 x 6 0 x 2 2 m m (bez výstupk) Cca 145 g bez baterie a pamové karty SD/ SDHC 13, 5 milionu 4× Zo o m - N I K KO R ; 6 , 0 -24, 0 m m (e k v i v a l e nt u kinofilmu: 28-112 mm); f/2, 7-5, 9; Digitální zoom: max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S DX MICRO NIKKOR 85MM F-3.5G ED VR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S DX MICRO NIKKOR 85MM F-3.5G ED VR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag