Návod k použití LG XA-14

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG XA-14. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG XA-14 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG XA-14.


LG XA-14 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (357 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG XA-14 (281 ko)
   LG XA-14 (276 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG XA-14

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vsechny tyto závady mohou vést k úrazuz elektrickým proudem nebo vzniku. Pravideln kontrolujte napájecí kabel pístroje, a pokud jeho vzhled naznacuje poskození nebo zhorsení stavu, odpojte jej, pestate zaízení pouzívat a nechte si kabel vymnit autorizovaným servisem za shodný náhradní díl. Chrate napájecí kabel ped nepípustnými manipulacemi, jako je napíklad zkroucení, zauzlování, sevení, pivení ve dveích nebo chze po nm. Zvlástní pozornost vnujte zástrckám, zásuvkám ve zdi a bodu, ve kterém kabel vychází z pístroje. [. . . ] MUTE z REC REPEAT Poslouchejte své nahrávky znovu a /RANDOM znovu (Pouze u CD/USB) . bb / (Pouze funkce USB/CD/Rádio) BB > Navolí rádio stanici TUN. (+)/(-) Hledání dozadu nebo dopedu VOLUME RDS/ PTY RDS (Systém údaj o stanici) (VOLITELNÉ) Vyhledá rádio stanice podle typu rádia. Pechod na pedeslou/dalsí stopu. B/[] x Spustí nebo pozastaví pehrávání Zastavení pehrávání nebo nahrávání Vlozte baterie do dálkového ovládání Ujistte se, ze + (plus) a - (mínus) na baterii (velikost AAA) jsou správn vlozené do dálkového ovládání. Nevystavujte baterie zdrojm tepla, jakými jsou slunecní záení, ohe atp. 6 XA14-LGEMK-CZE 10/19/09 3:50 PM Page 7 Poslech CD Tento pehrávac pehrává Audio CD a MP3/WMA CD. NA ZAÍZENÍ 1. Zastavte pehrávání CD OPEN OPEN FUNCTION B[] x NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ Poslouchejte své nahrávky (soubory) opakovan nebo v náhodném poadí. 1 Stisknte opakovan REPEAT/RANDOM na dálkovém ovládání. Stopy budou pehrávány opakovan nebo v náhodném poadí. 2 Normální pehrávání obnovíte optovným stisknutím tlacítka k navolení [OFF]. O MP3/WMA Kompatibilita MP3/WMA disk s tímto pístrojem se omezuje na: · Vzorkovací frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA) · Datový tok: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 320 kb/s (WMA) · Fyzický formát CD-R musí být , , ISO 9660/ JOLIET". · V pípad, ze nahráváte MP3/WMA soubory softwarem, který není schopen vytvoit systém soubor, nap. Doporucujeme pouzít , , Easy-CD Creator", který vytváí systém soubor ISO 9660. · Nepouzívejte speciální znaky jako , , / : * ?· Zaízení podporuje nejvýse 99 slozek a 999 soubor. · Aby byl pehrávac LG schopen pehrávat pepisovatelné disky, je teba nastavit moznost formátování disku na [Mastered]. Pokud je tato monost nastavena na Live File System, nelze disk pouzít na pehrávacích LG. (Mastered / Live File System: Systém formátu disku pro Windows Vista) FUNCTION B/[] x Poslech CD - co vsechno mzete Pozastavení nebo optovné spustní pehrávání CD 1 Stisknte v prbhu pehrávání B[] na pístroji nebo B/ [] na dálkovém ovládání. 2 Pro pokracování v pehrávání opt stisknte toto tlacítko. Vyhledejte cást stopy Bhem pehrávání podrzte tlacítko bb/BB na pehrávaci nebo tlacítko . bb/BB > na dálkovém ovládání a uvolnte na míst, které si chcete poslechnout. Poslech hudby z penosného pehrávace Toto zaízení mze pehrávat hudbu z mnoha typ penosných pehrávac. NA ZAÍZENÍ 1. Zapojte penosný pehrávac do konektoru zaízení PORTABLE IN (konektor pro vstup penosky) PORTABLE IN Pesun na dalsí stopu (soubor) Stisknte bb/BB na jednotce nebo . bb/BB > na dálkovém ovládání. NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ Vytvote si vlastní pehrávaný seznam Dle vámi vybraného poadí mzete z CD poslouchat az 20 stop. 2 Ve stavu zastavení stisknte PROGRAM/MEMORY na zaízení nebo PROGRAM/MEMO na dálkovém ovládání. 3 Stisknte tlacítko bb/BB na pehrávaci nebo tlacítko. bb/BB > na dálkovém ovládání pro výbr stopy. 4 Znovu stisknte tlacítko PROGRAM/MEMORY (nebo PROGRAM/MEMO) pro ulození a výbr dalsí stopy. 5 Pro pehrávání naprogramovaných hudebních soubor stisknte tlacítkoB[]. [. . . ] Vycistte disk. Rozhlasový pijímac Nelze správn naladit rozhlasové stanice. Nalate rozhlasovou stanici maunáln Nejsou nastaveny zádné stanice nebo pednastavené stanice byly vymazány (pi ladní pedvolených stanic). Nalate nkolik rozhlasovych stanic. 5W+5W 0, 5 % 60 Hz - 20 kHz 70 dB 40 Hz - 20 kHz 70 dB 55 dB 1 trojcestné reproduktory 6 5W 10 W 130 x 205 x 156 mm 0, 9 kg Dálkové ovládání Dálkové ovládání nepracuje správn. Dálkové ovládání nemíí na cidlo pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG XA-14

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG XA-14 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag