Návod k použití LG VB2717NRT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG VB2717NRT. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG VB2717NRT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG VB2717NRT.


LG VB2717NRT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (26491 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG VB2717NRT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] nebo Pomoc kabelu DVI to HDMI pfiipojte signl DVI(Video) k portu HDMI IN. Vstup zvuku RGB/DVI Pfiipojte zvukov vstup z potae. Audio / video vstup K tmto zsuvkm typu jack pfiipojte audio / video vstup z externho zafizen. Vstupn port RS-232C (ovldac / servisn) Pfiipojte zafizen k portu RS-232C na potai. Vstup komponentnho videa K tto zsuvce typu jack pfiipojte video / audio zafizen Component. [. . . ] Stisknutm tlatka BACK (ZPT) se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 3 OK 4 !POZNMKA G G G Tato funkce se pfiepne na auto (automaticky), pokud nebude vstup AV(NTSC-M), HDMI nebo komponentn. V pfipad pfiepnut funkce na auto (automaticky) nelze nastaven provst manuln. Automaticky : Zjitn rovn ern barvy v obrazu a automatick nastaven rovn Vysok nebo Nzk. 56 NASTAVEN OBRRAZU PICTURE RESET (VCHOZ NASTAVEN OBRAZU) Nastaven vybranch reim obrazu se vrt na vchoz nastaven z vroby. OBRAZ D Pfiesun OK OBRAZ D Pfiesun OK Prodsvcen 100 Kontrast 100 Jas 50 Ostrost 70 Barva 70 Odstn 0 Pokroil ovldn Obnov. obr. R G Prodsvcen 100 Kontrast 100 Jas 50 OstrostKonfig. obr. R G 1MENU 2 OK Vyberte poloku O B R A Z. Vyberte poloku O b n o v . . 3 OK Inicializujte upravenou hodnotu. Stisknutm tlatka MENU (NABDKA) nebo EXIT (KONEC) zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka BACK (ZPT) se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 57 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICK VYROVNN HLASITOSTI Funkce Auto Volume (Automatick hlasitost) automaticky udruje vyrovnanou rove hlasitosti, i kdy pfiepnte programy. ZVUK Aut. Stereovha Reim zvuku : Standardn 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz E Pfiesun OK ZVUK R Pfiesun OK 0 0 0 0 0 0 L - + + + + + Aut. Stereovha Reim zvuku : Standardn 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz E 0 0 0 0 0 0 L Vyp. Zap. R - + + + + + 1MENU 2 OK Vyberte poloku Z V U K. Vyberte poloku A u t . Audio Out PCM Digitalaudio vstup: :PCM Reproduktor TV : Zap. D Pfiesun OK + + + + + ZVUK 500Hz 1. 2KHz 3KHz 7. 5KHz 12KHz Reset PCM Dig. Audio Out Digitalaudio vstup: :PCM Reproduktor TV : Zap. D Pfiesun OK + + + + + 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - Dolby Digital PCM PCM 1MENU 2 OK Vyberte poloku Z V U K. Vyberte monost Digital Audio Out (Digitln vstup zvuku). Vyberte monost Dolby Digital nebo PCM. Vyrobeno v licenci spolenosti Dolby Laboratories. , , Dolby" a symbol dvojitho D jsou ochrann znmky spolenosti Dolby Laboratories. Je mon, e v reimu HDMI nebudou nkter pfiehrvae DVD pfiehrvat zvuk SPDIF. V tom pfipad nastavte vstup digitlnho zvuku pfiehrvae DVD na monost PCM 3 OK 62 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA ZAPNUT A VYPNUT REPRODUKTOR TELEVIZORU Parametry vnitfinho reproduktoru lze upravit. Vnitfin reproduktor me v reimu COMPONENT (komponentn video) nebo AV3 vydvat zvuk, pfiestoe televizor nem dn videosignl. Pokud chcete pout extern zvukov systm, vypnte vnitfin reproduktory televizoru. ZVUK D Pfiesun OK + + + + + ZVUK D Pfiesun OK + + + + + 500Hz 1. 2KHz 3KHz 7. 5KHz 12KHz Reset Dig. Reproduktor TV Zap. 0 0 0 0 0 - 500Hz 1. 2KHz 3KHz 7. 5KHz 12KHz Reset Dig. Zap. 1MENU 2 OK Vyberte poloku Z V U K. Vyberte poloku TV Speaker (Reproduktor TV). 3 OK Vyberte monost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). 63 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA AUDIO RESET (RESETOVN ZVUKU) Nastaven vybranch reim zvuku se vrt na vchoz nastaven z vroby. ZVUK D Pfiesun OK + + + + + + + ZVUK D Pfiesun OK 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz 7. 5KHz 12KHz Vynulovat Vynulovat 0 0 0 0 0 0 0 - + 120Hz 0+ 200Hz 0+ 500Hz 0 1. 2KHz 0 i Vynulovn nastaven zvukovho reimu. . . . . 3KHz 0 + 7. 5KHz 0+ 12KHz 0Vynulovat Vynulovat 1MENU 2 OK Vyberte poloku Z V U K. Vyberte poloku V y n u l o v a t. 3 OK Inicializujte upravenou hodnotu. Stisknutm tlatka MENU (NABDKA) nebo EXIT (KONEC) zavfiete okno nabdky. [. . . ] Barva ( C o m m a n d : k i ) G Barva mete nastavit tak pomoc nabdky 0 3 . Potlaen obrazu (Command:: k d) G Zapnut a vypnut potlaen obrazu. Pfienos [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00: Vypnut potlaen obrazu (na obrazovce jsou zobrazeny informace). 01: Zapnut potlaen obrazu (na obrazovce nejsou zobrazeny informace). Potvrzen [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] OBRAZ. Pfienos [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 Informace naleznete v sti "Mapovn skutench dat 1". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG VB2717NRT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG VB2717NRT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag