Návod k použití LG V-CR583ST

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG V-CR583ST. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG V-CR583ST bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG V-CR583ST.


LG V-CR583ST : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (28190 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG V-CR583ST

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] nebo Pomoc kabelu DVI to HDMI pfiipojte signl DVI(Video) k portu HDMI IN. Vstup zvuku RGB/DVI Pfiipojte zvukov vstup z potae. Audio / video vstup K tmto zsuvkm typu jack pfiipojte audio / video vstup z externho zafizen. Vstupn port RS-232C (ovldac / servisn) Pfiipojte zafizen k portu RS-232C na potai. Vstup komponentnho videa K tto zsuvce typu jack pfiipojte video / audio zafizen Component. [. . . ] obr. R G Prodsvcen 100 Kontrast 100 Jas 50 Ostrost 70 i Reset. obr. R G 1MENU 2 OK Vyberte poloku O B R A Z. Vyberte poloku O b n o v . . 3 OK Inicializujte upravenou hodnotu. Stisknutm tlatka MENU (NABDKA) nebo EXIT (KONEC) zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka BACK (ZPT) se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 50 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICK VYROVNN HLASITOSTI Funkce Auto Volume (Automatick hlasitost) automaticky udruje vyrovnanou rove hlasitosti, i kdy pfiepnte programy. ZVUK Aut. Stereovha Reim zvuku : Standardn 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz E Pfiesun OK ZVUK R Pfiesun OK 0 0 0 0 0 0 L - + + + + + Aut. Stereovha Reim zvuku : Standardn 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz E 0 0 0 0 0 0 L Vyp. Zap. R - + + + + + 1MENU 2 OK Vyberte poloku Z V U K. Vyberte poloku A u t . nebo V y p . . Stisknutm tlatka MENU (NABDKA) nebo EXIT (KONEC) zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka BACK (ZPT) se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 51 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA PEDDEFINOVAN NASTAVEN ZVUKU-SOUND MODE (REIM ZVUKU) Mete vybrat oblben nastaven zvuku: SRS TruSurround XT, Clear Voice (ist hlas), Standard (Standardn), Music (Hudba), Cinema (Kino), Sport nebo Game (Hra); mete rovn nastavit frekvenci ekvalizru. Dky nastaven Sound Mode (Reim zvuku) zskte vynikajc zvuk, ani by bylo nutno provdt zvltn pravy televizor nastavuje zvuk na zklad obsahu programu. Poloky SRS TruSurround XT, Clear Voice (ist hlas), Standard (Standardn), Music (Hudba), Cinema (Kino), Sport a Game (Hra) jsou vrobcem pfiednastaveny na optimln kvalitu. ZVUK Aut. Je mon, e v reimu HDMI nebudou nkter pfiehrvae DVD pfiehrvat zvuk SPDIF. V tom pfipad nastavte vstup digitlnho zvuku pfiehrvae DVD na monost PCM 3 OK 55 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA ZAPNUT A VYPNUT REPRODUKTOR TELEVIZORU Parametry vnitfinho reproduktoru lze upravit. Vnitfin reproduktor me v reimu COMPONENT (komponentn video) nebo AV3 vydvat zvuk, pfiestoe televizor nem dn videosignl. Pokud chcete pout extern zvukov systm, vypnte vnitfin reproduktory televizoru. ZVUK D Pfiesun OK + + + + + ZVUK D Pfiesun OK + + + + + 500Hz 1. 2KHz 3KHz 7. 5KHz 12KHz Reset Dig. Reproduktor TV Zap. 0 0 0 0 0 - 500Hz 1. 2KHz 3KHz 7. 5KHz 12KHz Reset Dig. Zap. 1MENU 2 OK Vyberte poloku Z V U K. Vyberte poloku TV Speaker (Reproduktor TV). 3 OK Vyberte monost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). 56 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA AUDIO RESET (RESETOVN ZVUKU) Nastaven vybranch reim zvuku se vrt na vchoz nastaven z vroby. ZVUK D Pfiesun OK + + + + + + + ZVUK D Pfiesun OK 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz 7. 5KHz 12KHz Vynulovat Vynulovat 0 0 0 0 0 0 0 - + 120Hz 0+ 200Hz 0+ 500Hz 0 1. 2KHz 0 i Vynulovn nastaven zvukovho reimu. . . . . 3KHz 0 + 7. 5KHz 0+ 12KHz 0Vynulovat Vynulovat 1MENU 2 OK Vyberte poloku Z V U K. Vyberte poloku V y n u l o v a t. 3 OK Inicializujte upravenou hodnotu. Stisknutm tlatka MENU (NABDKA) nebo EXIT (KONEC) zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka BACK (ZPT) se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 57 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA I/II Stereo/duln pfijem (Pouze v analogovm reimu) Pokud je vybrn program, informace o zvuku pro stanici se zobraz s slem programu a nzvem stanice. I/II Slou k vbru vstupu zvuku. Vysln Mono Stereo Duln A Displej na obrazovce MONO STEREO DUAL I, DUAL II, DUAL I+II Volba mono zvuku Pokud je pfii pfijmu sterea stereofonn signl slab, mete pfiepnout na reim mono. Volba jazyka pfii dvojjazynm vysln Jestlie je mon pfiijmat program ve dvou jazycch (duln vysln), mete pfiepnout na funkce DUAL I, DUAL II nebo DUAL I+II. DUAL I DUAL II DUAL I+II A posl do reproduktor primrn vyslan jazyk. posl do kadho reproduktoru jin jazyk. 58 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA Pfijem NICAM (Pouze v analogovm reimu) Je-li v pfistroj vybaven pfiijmaem pro pfijem NICAM, mete pfiijmat vysoce kvalitn digitln zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex). Zvukov vstup me bt nastaven podle typu pfiijmanho vysln opakovanm stisknutm tlatka I/II nsledujcm zpsobem. 1 2 Kdy je pfiijmn zvuk NICAM mono, mete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO. Kdy je pfiijmn zvuk NICAM stereo, mete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO. [. . . ] Barva ( C o m m a n d : k i ) G Barva mete nastavit tak pomoc nabdky 0 3 . Potlaen obrazu (Command:: k d) G Zapnut a vypnut potlaen obrazu. Pfienos [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00: Vypnut potlaen obrazu (na obrazovce jsou zobrazeny informace). 01: Zapnut potlaen obrazu (na obrazovce nejsou zobrazeny informace). Potvrzen [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] OBRAZ. Pfienos [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 Informace naleznete v sti "Mapovn skutench dat 1". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG V-CR583ST

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG V-CR583ST bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag