Návod k použití LG V-CR403STU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG V-CR403STU. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG V-CR403STU bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG V-CR403STU.


LG V-CR403STU : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (26581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG V-CR403STU (39069 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG V-CR403STU

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] nebo Pomoc kabelu DVI to HDMI pfiipojte signl DVI(Video) k portu HDMI IN. Vstup zvuku RGB/DVI Pfiipojte zvukov vstup z potae. Audio / video vstup K tmto zsuvkm typu jack pfiipojte audio / video vstup z externho zafizen. Vstupn port RS-232C (ovldac / servisn) Pfiipojte zafizen k portu RS-232C na potai. Vstup komponentnho videa K tto zsuvce typu jack pfiipojte video / audio zafizen Component. [. . . ] Stereovha Reim zvuku : Standardn 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz E 0 0 0 0 0 0 L Vyp. Zap. R - + + + + + 1MENU 2 OK Vyberte poloku Z V U K. Vyberte poloku A u t . nebo V y p . . Stisknutm tlatka MENU (NABDKA) nebo EXIT (KONEC) zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka BACK (ZPT) se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 54 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA PEDDEFINOVAN NASTAVEN ZVUKU-SOUND MODE (REIM ZVUKU) Mete vybrat oblben nastaven zvuku: SRS TruSurround XT, Clear Voice (ist hlas), Standard (Standardn), Music (Hudba), Cinema (Kino), Sport nebo Game (Hra); mete rovn nastavit frekvenci ekvalizru. Dky nastaven Sound Mode (Reim zvuku) zskte vynikajc zvuk, ani by bylo nutno provdt zvltn pravy televizor nastavuje zvuk na zklad obsahu programu. Poloky SRS TruSurround XT, Clear Voice (ist hlas), Standard (Standardn), Music (Hudba), Cinema (Kino), Sport a Game (Hra) jsou vrobcem pfiednastaveny na optimln kvalitu. ZVUK Aut. hlasitost Stereovha Reim zvuku Reim zvuku Pfiesun OK ZVUK R Pfiesun OK : Vyp. 0 : Standardn : Standardn 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz E L Aut. 0 : Standardn : Standardn 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz E 0 0 0 0 0 - + + + + + 0 0 0 0 0 SRS TruSurround XT Dialog Standardn R Standardn L Hudba Kino Sport Hra 1MENU 2 OK Vyberte poloku Z V U K. Vyberte poloku Reim zvuku . 3 OK Vyberte monost SRS TruSurround XT, Clear Voice (ist hlas), Standard (Standardn), Music (Hudba), Cinema (Kino), Sport nebo Game (Hra). Stisknutm tlatka MENU (NABDKA) nebo EXIT (KONEC) zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka BACK (ZPT) se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. G G jsou obchodn znmky spolenosti SRS Labs Inc. Technologie TruSurround XT jsou zalenn v rmci licence od spolenosti SRS Labs Inc. 55 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA PRAVY NASTAVEN ZVUKU-UIVATELSK REIM Nastaven zvukovho ekvalizru. Zap. 1MENU 2 OK Vyberte poloku Z V U K. Vyberte poloku TV Speaker (Reproduktor TV). 3 OK Vyberte monost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). 59 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA AUDIO RESET (RESETOVN ZVUKU) Nastaven vybranch reim zvuku se vrt na vchoz nastaven z vroby. ZVUK D Pfiesun OK + + + + + + + ZVUK D Pfiesun OK 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz 7. 5KHz 12KHz Vynulovat Vynulovat 0 0 0 0 0 0 0 - + 120Hz 0+ 200Hz 0+ 500Hz 0 1. 2KHz 0 i Vynulovn nastaven zvukovho reimu. . . . . 3KHz 0 + 7. 5KHz 0+ 12KHz 0Vynulovat Vynulovat 1MENU Vyberte poloku Z V U K. 2 OK Vyberte poloku V y n u l o v a t. 3 OK Inicializujte upravenou hodnotu. Stisknutm tlatka MENU (NABDKA) nebo EXIT (KONEC) zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka BACK (ZPT) se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 60 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA I/II Stereo/duln pfijem (Pouze v analogovm reimu) Pokud je vybrn program, informace o zvuku pro stanici se zobraz s slem programu a nzvem stanice. I/II Slou k vbru vstupu zvuku. Vysln Mono Stereo Duln A Displej na obrazovce MONO STEREO DUAL I, DUAL II, DUAL I+II Volba mono zvuku Pokud je pfii pfijmu sterea stereofonn signl slab, mete pfiepnout na reim mono. Volba jazyka pfii dvojjazynm vysln Jestlie je mon pfiijmat program ve dvou jazycch (duln vysln), mete pfiepnout na funkce DUAL I, DUAL II nebo DUAL I+II. DUAL I DUAL II DUAL I+II A posl do reproduktor primrn vyslan jazyk. posl do kadho reproduktoru jin jazyk. 61 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA Pfijem NICAM (Pouze v analogovm reimu) Je-li v pfistroj vybaven pfiijmaem pro pfijem NICAM, mete pfiijmat vysoce kvalitn digitln zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex). Zvukov vstup me bt nastaven podle typu pfiijmanho vysln opakovanm stisknutm tlatka I/II nsledujcm zpsobem. 1 2 Kdy je pfiijmn zvuk NICAM mono, mete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO. Kdy je pfiijmn zvuk NICAM stereo, mete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO. Je-li stereo signl slab, pfiepnte na FM MONO. 3 Kdy pfiijmte duln zvuk NICAM, mete si vybrat NICAM DUAL I, NICAM DUAL II nebo NICAM DUAL I+II, popfi. MONO. Vbr zvukovho vstupu V reimech AV, Component (komponentn video), RGB a HDMI, DVI lze zvolit vstupn zvuk pro lev a prav reproduktor. Opakovanm tisknutm tlatka I/II vyberte zvukov vstup. L+R : Audio signl z levho L audio vstupu je posln do levho reproduktoru a audio signl z pravho R audio vstupu je posln do pravho reproduktoru. L+L : Audio signl z levho L audio vstupu je posln do levho i pravho reproduktoru. R+R : Audio signl z pravho R audio vstupu je posln do levho i pravho reproduktoru. 62 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA Volba jazyka/zem nabdky na obrazovce Na obrazovce produktu se pfii prvnm zapnut zobraz nabdka instalan pfiruky. 1 OK Vyberte poadovan jazyk. 2 OK Vyberte zemi. * Pokud chcete zmnit ji nastaven jazyk/zemi 1MENU 2 OK Vyberte poloku MONOST. Vyberte poloku J a z . [. . . ] Barva ( C o m m a n d : k i ) G Barva mete nastavit tak pomoc nabdky 0 3 . Potlaen obrazu (Command:: k d) G Zapnut a vypnut potlaen obrazu. Pfienos [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00: Vypnut potlaen obrazu (na obrazovce jsou zobrazeny informace). 01: Zapnut potlaen obrazu (na obrazovce nejsou zobrazeny informace). Potvrzen [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] OBRAZ. Pfienos [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 Informace naleznete v sti "Mapovn skutench dat 1". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG V-CR403STU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG V-CR403STU bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag