Návod k použití LG RAD-114

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG RAD-114. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG RAD-114 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG RAD-114.


LG RAD-114 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (257 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG RAD-114 (299 ko)
   LG RAD-114 (459 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG RAD-114

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RAD114-D0U-DHUNLL_CZE 11/18/09 5:45 PM Page 1 Bezpecnostní opatení UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ­ NEOTEVÍREJTE UPOZORNNÍ: V ZÁJMU SNÍZENÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNIT NEJSOU ZÁDNÉ PRVKY VYZADUJÍCÍ UZIVATELSKOU ÚDRZBU. PROVÁDNÍ ÚDRZBY SVTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKM. Tento symbol blesku v trojúhelníku upozoruje uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit pouzdra zaízení, které je díky své úrovni schopno zpsobit úraz elektrickým proudem. [. . . ] Vyberte císlo pedvolby pro rozhlasovou stanici Pi pouzívání jakékoliv funkce ovládejte hlasitost. RDS/ PTY (optional) z REC RDS (Radio Data System) Vyhledá rádio stanice podle typu rádia. Tlacítko pro nahrávání PTY PROGRAM/ Pro ukládání rozhlasových stanic Pokud jste si pomocí funkce MEMO. ulozili rozhlasové stanice, mzete jimi procházet a jednu si vybrat. Stopy poslouchejte v libovolném poadí Docasn zastavte zvuk Optovným stisknutím zvuk opt zapnete. 5 RAD114-D0U-DHUNLL_CZE 11/13/09 1:08 PM Page 6 Poslech CD Tento pehrávac pehrává Audio CD a MP3/WMA CD. NA ZAÍZENÍ 1. Vyberte funkci CD: Displej zobrazí celkový pocet stop nebo soubor. Zastavte pehrávání CD Z OPEN/CLOSE Z OPEN/CLOSE FUNCTION B/[] x NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ Poslech rozhlasu Pesvdcete se, ze ob smyckové antény (volitelné) FM a AM jsou pipojeny. NA ZAÍZENÍ 1. Ulození rozhlasové stanice Pednastavené císlo se zobrazí na displeji. Pro potvrzení stisknte: Mze být ulozeno az 50 rádiových stanic. Pro vybrání ulozené stanice FUNCTION TUNING (+)/(-) NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ FUNCTION B/[] x FUNCTION TUN. - / TUN. + PROGRAM/MEMO. FOLDER·PRESET PROGRAM/MEMO. FOLDER·PRESET Poslech CD - co vsechno mzete Pozastavení nebo optovné spustní pehrávání CD 1 V prbhu pehrávání stisknte tlacítko B/[]. 2 Pro pokracování v pehrávání opt stisknte toto tlacítko. Poslech rozhlasu - co vsechno mzete Automatické vyhledání rozhlasových stanic 1 Stisknte tlacítko TUNING + / TUNING - na pehrávaci nebo TUN. - / TUN. + na dálkovémovladaci a podrzte déle nez 0, 5 s. 2 Tuner bude automaticky hledat a zastaví se, kdyz najde rozhlasovou stanici. Vyhledejte cást stopy Bhem pehrávání podrzte tlacítko . /> na pehrávaci nebo tlacítko . /> na dálkovém ovládání a uvolnte na míst, které si chcete poslechnout. Pesun na dalsí stopu (soubor) Pi zastavení stisknte tlacítko . /> na pehrávaci nebo tlacítko . /> na dálkovém ovládání. Vymazání vsech ulozených stanic 1 Stisknte tlacítko PROGRAM/MEMO. 2 Stisknte tlacítko PROGRAM/MEMO. , tím provedete vymazání vsech ulozených stanic. Seznam programu Dle vámi vybraného poadí mzete z CD poslouchat az 20 stop. 2 Pi zastavení stisknte na dálkovém ovládání PROGRAM/MEMO. . 3 Stisknte tlacítko . /> na pehrávaci nebo tlacítko . /> na dálkovém ovládání pro výbr stopy. 5 Pro pehrávání naprogramovaných hudebních soubor stisknte tlacítko B/[]. 6 Pro vymazání volby stisknte tlacítko x , PROGRAM/MEMO. a poté x . Zlepsete slabý píjem FM Stisknte na pehrávaci tlacítko PLAY (B/[]) (MONO/ST) na dálkovém ovládání. B Tímto pepnete tuner ze stereo rezimu na mono a obvykle se tím zlepsí píjem. Poslouchejte své nahrávky (soubory) opakovan nebo v náhodném poadí. 1 Stisknte opakovan tlacítko REPEAT/RANDOM. Soucasný soubor (stopa) bude pehráván opakovan nebo v náhodném poadí. 2 Normální pehrávání obnovíte optovným stisknutím tlacítka REPEAT/RANDOM k navolení [Off]. 6 RAD114-D0U-DHUNLL_CZE 11/13/09 1:08 PM Page 7 Více informací o rádio stanicích - VOLITELNÉ FM tuner je dodáván s píslusenstvím RDS. Na displeji se objeví písmena RDS plus informace o rádio stanici, kterou práv posloucháte. [. . . ] (pouze Audio CD) Rychlost X 2 (96kbps, 128kbps) - Mzete nahrávat hudební soubory. (pouze Audio CD) 5 Stisknte opt tlacítko R (REC) nebo z REC pro ukoncení nastavení. 9 RAD114-D0U-DHUNLL_CZE 11/13/09 1:08 PM Page 10 Nastavení hodin NA ZAÍZENÍ 1. Vyberte bu: AM 12:00 (pro zobrazení rezimu am nebo pm) nebo 0:00 (pro zobrazení v rezimu 24 hodin). Nastavte hodiny Stisknte Nastavte hodiny Stisknte 1 /] ] CLOCK . /> SET . /> SET . /> SET Usínejte pi poslechu vaseho pehrávace. 1 Opakovaným stiskem tlacítka SLEEP vyberte cas 10 az 180 minut, po jehoz uplynutí se pehrávac vypne. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG RAD-114

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG RAD-114 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag