Návod k použití LG MS-2337PR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG MS-2337PR. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG MS-2337PR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG MS-2337PR.


LG MS-2337PR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1010 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG MS-2337PR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Instruction Manual GB CZ SK PL HU MS-2337AR MS-2337ARS MB-4337AR MB-4337ARS MS2337PR Oven Parts /sti trouby/Casti rry MB-4337AR MB-4337ARS 6 7 8 2 StOE / Czci kuchenki / Gert GB 4. Door seal Safety lock system Control panel Glass tray Roller rest Grill rack 1. Stojancek na gril CZ 1. Pfiedn strana 2. Dvefin okno 3. Tsnn dvefi 4. Bezpenostn zmek 5. Ovldac panel 6. Sklenn oton talfi 7. Oton podpra 8. Stojnek na gril 1. Pyta czoowa Okienko Uszczelka drzwi Mechanizm zamka bezpieczestwa Panel sterowania Tacka szklana Podstawa obrotowa Podstawka do opiekania SK PL HU 1. [. . . ] Pfistroj sm bt pouvn dtmi pouze pod dozorem dospl osoby. 24 Ndob NDOB Ujistte se, e vae ndob je pouiteln v mikrovlnn troub. Nsledujc tabulka uvd sprvn pouvn ndob v mikrovlnn troub: Ndob Varn sklo, keramick sklo Keramika, porceln Mikrovlny ano ano (Nepouvejte porceln se zlatm nebo stfibrnm zdobenm. ) Kovov ndob Obyejn sklo Uml hmota pro mikrovlnou troubu Umlohmotn obaly Papr (kelmky, talfie, utrky) Slmky, proutn a dfievn Mikrovlnn trouba 1. Paprov ubrousky, utrky, talfiky, kelmky, krabice a kartny je mon v mikrovlnn troub pouvat. Nepouvejte recyklovan papr, kter me obsahovat neistoty zpsobujc pfii vafien jiskry nebo vzncen. Umlohmotn ndob, kelmky, mrazic sky a obaly mohou bt v mikrovlnn troub pouvny. Pfii jejich pouvn se fiite instrukcemi vrobce v kuchafice pro mikrovlnnou troubu. Kovov ndob nebo ndob s kovovm zdobenm nelze pouvat v mikrovlnn troub. Dal informace o sprvnm pouvn kovovch pfiedmt pfii mikrovlnnm vafien najdete v vodn kapitole kuchafiky pro mikrovlnnou troubu. Pokud recept vyaduje pouit alobalu, pejl nebo ndob, kter obsahuje kov, nechte mezi kovovm pfiedmtem a stnou mikrovlnn trouby alespo 2, 5cm msta. VNITN STNY Vlhkm hadfikem odstrate vechny drobty a zbytky jdel mezi troubou a dvfiky trouby. NIKDY DO TROUBY NELIJTE VODU OTON PODPRA Otonou podpru vyjmte a omyjte v hork mdlov vod minimln jednou tdn, aby mastnota neztovala oten. DVEE Kovov sti se udruj snze, pokud je budete asto otrat navlhenm hadfikem. NEPOUVEJTE BRUSN PROSTEDKY JAKO JSOU ISTC PRKY NEBO KOVOV A PLASTOV POLTKY. VNJ POVRCH Oistte teplou mdlovou vodou, oplchnte a osute mkkm hadfikem. Pokud je upinna pfivodn ra, otfiete ji vlhkm hadfikem. Nedostatecn udrzovn trouby v cistote muze vst ke zhorsen povrchu, kter muze negativne ovlivnit fukncnost a zivotnost spotrebice. 26 Popis ovldn trouby VAEN MIKROVLNAMI 1. Otevete dvka trouby, polozte potraviny na otocn tal v troub a zavete dvka trouby. Na konci doby vaen trouba ctyikrt krtce ppne, lampa zhasne a na displeji se zobraz npis "End". ROZMRAZOVN PODLE HMOTNOSTI Rozmrazovn zmrzlch potravin je jednou z velmi uzitecnch funkc mikrovlnn trouby. Rozmrazovn pomoc mikrovlnn trouby je mnohem rychlejs nez rozmrazovn v chladnicce a bezpecnjs nez rozmrazovn pi pokojov teplot, nebo nedochz ke vzniku skodlivch bakteri. Otocenm volice casu (2) ve smru hodinovch rucicek nastavte pozadovan cas. POZOR: Pi vyjmn potravin bute opatrn - ndoba bv hork! POZNMKA: Otevenm dvek bhem vaen se automaticky vypne trouba a zastav odpoctvn casu. Pokud chcete ve vaen pokracovat, uzavete dvka a stisknte start (5) - trouba se zapne a obnov se odpoctvn casu. Pokud chcete troubu bhem vaen vypnout, doporucujeme stisknout stop (6). I kdyz se volic casu bhem vaen neotc, probh odpoctvn nastavenho casu. [. . . ] V polovin doby promchejte. 1, 5 - 3 min 4 - 6 min 2 - 3 min 30 Tabulka - erstv zelenina Zelenina Artyoky Chfiest, erstv Zelen fazolky epa, erstv Brokolice, erstv Zel, erstv, krjen Mrkev, erstv, krjen Kvtk Celer, erstv Kukufiice, erstv Houby, erstv Pastink, erstv Hrek, zelen Mnostv 2 stfiedn 4 stfiedn 450g 450g 450g 450g 450g 200g 450g 2 porce 4 porce 2 klasy 230g 450g 230g as (min. ) 5-8 11 - 13 3-7 8 - 12 13 - 18 5-9 6-8 3-6 8 - 10 3-6 8 - 10 5-9 2-3 4-8 7 - 10 6-8 7 - 13 6-8 10 - 15 5-8 5-8 7 - 10 Pokyny Oloupejte. V polovin vafien obrate. Odstt (min. ) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Batata 2 stfiedn (sladk brambory) 4 stfiedn Brambory pent, erstv Cuketa, krjen Cuketa, cel 2 stfiedn 4 stfiedn 450g 450g 450g 31 Rady pro rozmrazovn Rady a postupy pfii rozmrazovn masa "UPOZORNN:Bhem vafien nepouvejte alobal. " Maso mete rozmrazovat v jeho pvodnm obalu, pokud neobsahuje kov. Cel kusy masa jsou pfiipraven k prav, jakmile je mon bez vtho tlaku maso propchnout vidlikou a ke stfiedu. Maso rozmrazujte programem Rozmrazovn. TABULKA PRO ROZMRAZOVN MASA A DRBEE Maso HOVZ Prky Mlet hovz ledvinky jtra peen, vrchn l peen kachna peen, ebrko (rolka) peen, kta (bez kosti) peen, svkov fil, krjen fil, bok fil, cel fil, svkov TELEC kotlety mlet fil VEPOV kotlety (1, 2cm siln) krjen mlet peen, kta (bez kosti) ebrka ramnko, plec panenka JEHN peen, kta nebo plecko KUE cel kousky prsa (s kost) upraven stehno stehnko kfidla KROCAN sti prsa KACHNIKA cel Vha Doba rozmrazovn (min. ) 5-6 8-10 8-12 6-7 18-20 22-26 15-20 20-25 28-33 7-8 9-10 10-14 10-12 9-10 4-5 6-8 10-15 8-10 5-6 28-34 12-17 12-15 10-12 28-33 26-30 14-17 10-14 9-10 9-10 8-12 14-16 18-22 30-40 odstt (min. ) 10 10 10 10 15 15 15 15 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 15 10 10 15 20 15 20 10 10 10 15 20 25 450g 450g 1kg 450g 1, 5kg 1, 5-2kg 1, 5-2kg 1, 5-2kg 2-2, 3kg 450g 700g 1kg 1kg 450g 450g 450g 700g 700g 450g 2-2, 3kg 1, 5kg 1, 2kg 1kg 2-2, 3kg 1, 2-1, 5kg 1, 2-1, 5kg 1-1, 5kg 450g 450g 700g 1-1, 5kg 2-2, 5kg 2-2, 5kg 32 Tabulka pro grilovn Pokyny pro pravu masa na grilu Pfiebyten tuk z masa ofiete. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG MS-2337PR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG MS-2337PR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag