Návod k použití LG MC-8088HLC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG MC-8088HLC. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG MC-8088HLC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG MC-8088HLC.


LG MC-8088HLC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3308 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG MC-8088HLC (2552 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG MC-8088HLC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MICROWAVE/GRILL/CONVECTION OVEN MIKROVLNNÁ TROUBA/GRILL/KOMBINACE MIKROVLNNÁ RÚRA /GRIL/KOMBINÁCIA HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS¸UGI MC8088HLC P/No: MFL55318507 Obsah Jak pracuje mikrovlnná trouba. Mikrovlny jsou formou elektromagnetické energie podobné radiovm nebo televizním vlnám a obyãejnému dennímu svûtlu. Normálnû se mikrovlny pfii prÛchodu atmosférou rozptlí a ztrácejí se bez uÏitku. Mikrovlnné trouby vak obsahují magnetron, kter je zkonstruován tak, aby umoÏnil vyuÏití energie obsaÏené v mikrovlnách, které generuje. Elektrická energie se mûní pomocí magnetronu na mikrovlnnou energii. [. . . ] boloské spagety, gulás - Nemíchatelné: nap. lasan, cottage pie Poznámka: U potravin balených v sácku(cích) nkolikrát propíchnte porci masa a rýze/tstovin. - Míchatelné potraviny v pípad poteby zamíchejte CZ AC 7 Zmrazené hotové jídlo Polévka / Omácka 0. 3~0. 6 kg Vlastní talí Zmrazená Zmrazené hotové jídlo polozte nezakryté na sklenný otocný talí. AC 8 0. 2~0. 8 kg Miska do mikrovlnné trouby Pokojová Polévku / omácku nalijte do misky do mikrovlnné trouby. Po uvaení zamíchejte, pikryjte a nechte 3 minuty odstát. Pak znovu zamíchejte. * AC5 Recept na piskotový ez (0, 5 kg) Ingredience 170 g mouky, 170 g cukru, 100 ml vody, 125 g vajec, 50 g rozpustného másla, 10 g prásku do peciva Postup: 1. V míse slehejte vejce a cukr 2-3 minuty na maximální výkon. Pidejte rozpustné máslo, mouku, prásek do peciva a vodu. Vymazte dno pekáce z varného skla a vylozte ho pergamenovým papírem. Vlijte tsto a uhlate povrch. 52 V následujícím píklad vám ukázu, jak pipravit 1, 4 kg pecené hovzí . Automatické pecení Stisknte tlacítko STOP/VYMAZAT. Automatické pecení vám umozní pipravit vtsinu vasich oblíbených potravin; jednoduse vyberete pouze typ potraviny a její hmotnost. Pro dosazení nejlepsího výsledku pouzijte následující píslusenství: Stisknte tlacítko Automatické pecení. Zobrazí se následující symbol: " ". CZ Otácejte tlacítkem CAS/HMOTNOST, dokud se na displeji nezobrazí údaj "Ar 1". Stisknte tlacítko CAS/HMOTNOST pro potvrzení kategorie. Nízký podstavec + talí pro pípravu kupavých pokrm VAROVÁNÍ: Pi vyndávání potravin a píslusenství z trouby vzdy pouzijte kuchyské rukavice, protoze potraviny i píslusenství budou velmi horké. Otácejte tlacítkem CAS/HMOTNOST, dokud se na displeji nezobrazí údaj "1, 4 kg". Stisknte tlacítko START/RYCHLÝ START. Pi píprav mzete otácením tlacítka CAS/HMOTNOST prodlouzit nebo zkrátit dobu pípravy. 52 Prvodce automatickým pecením Funkce Autom. pecení Kategorie Ar 1 Pecené hovzí Váhový limit 0. 5~1. 5 kg Nádobí Nízký podstavec na talíi pro pecení kupavých pokrm Nízký podstavec na talíi pro pecení kupavých pokrm Nízký podstavec na talíi pro pecení kupavých pokrm Teplota potraviny Chlazená Pokyny Potete maso olejem. Polozte ho na nízký podstavec na talíi pro pípravu kupavých pokrm. Po uvaení pikryjte maso hliníkovou fólií a nechte 10 minut odstát. Polozte ho na nízký podstavec na talíi pro pípravu kupavých pokrm. Po uvaení pikryjte maso hliníkovou fólií a nechte 10 minut odstát. Polozte ho na nízký podstavec na talíi pro pípravu kupavých pokrm. Po uvaení pikryjte kue hliníkovou fólií a nechte 10 minut odstát. Ar 2 Pecené vepové 0. 5~1. 5 kg Chlazená CZ Ar 3 Celé pecené kue 0. 8~1. 5 kg Chlazená 52 Vaení v páe V následujícím píklad vám ukázu, jak pipravit 0, 6 kg rybí filety. Pi vyndávání VYVÍJECE PÁRY z trouby noste vzdy rukavice. Horký VYVÍJEC PÁRY nepokládejte na sklenný stl nebo povrch, který by se mohl snadno roztavit. [. . . ] Abyste tomu zabránili, staãí pfied pfiípravou Ïloutek propíchnout. Nikdy nepouÏívejte mikrovlnnou pfiípravu u vajec ve skofiápce. Otázka: Proã se má po mikrovlnném vafiení nechat pokrm chvíli stát?Odpovûì: KdyÏ se ukonãí pfiíprava v mikrovlnné troubû, tepelná úprava bûhem stání probíhá dál, ãímÏ se zajistí rovnomûrné zpracování pokrmu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG MC-8088HLC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG MC-8088HLC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag