Návod k použití LG M2362DP-PZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG M2362DP-PZ. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG M2362DP-PZ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG M2362DP-PZ.


LG M2362DP-PZ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6868 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG M2362DP-PZ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKY NÁVOD K OBSLUZE MONITOR TV Ped uvedením zaízení do provozu si pecliv prostudujte tento návod a ulozte jej pro budoucí potebu. MODELY MONITORU TV M1962DP M2062DP M2262DP M2362DP M2762DP www. lg. com OBSAH PÍPRAVA OVLÁDACÍ PRVKY NA CELNÍM PANELU. . . . . . . . . 4 INFORMACE NA ZADNÍM PANELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 INSTALACE PODSTAVCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ODDLENÍ PODSTAVCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ODDLENÍ TLA PODSTAVCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MONTÁZ NA ZE: HORIZONTÁLNÍ INSTALACE. . . . . . . . 11 INSTALACE S PODSTAVCEM NA STOLKU . . . 12 NASTAVENÍ POLOHY DISPLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 OTOCNÝ PODSTAVEC (Pouze model M2762DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 UMÍSTNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PEDCHÁZENÍ PÁDU TELEVIZORU PI POUZITÍ PODSTAVCE ­ PIPEVNNÍ TELEVIZORU KE STN (POUZE MODEL M2762DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PIPEVNNÍ TELEVIZORU NA STL (Pouze model M2762DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 BEZPECNOSTNÍ SYSTÉM KENSINGTON . . . . . 16 (V ANALOGOVÉM REZIMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ÚPRAVY PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 V REZIMU DTV/RÁDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 V REZIMU TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 AKTUALIZACE SOFTWARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Diagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 INFORMACE CI (COMMON INTERFACE) . . . . . . 57 VÝBR SEZNAMU PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH PROGRAM . . . . . . . 59 SEZNAM VSTUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 OBSAH EPG (ELEKTRONICKÝ PRVODCE POADY)(V DIGITÁLNÍM REZIMU) Zapnutí nebo vypnutí elektronického prvodce poady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Výbr programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Funkce tlacítek v rezimu prvodce TE/DALSÍ. . . . . . . 62 Funkce tlacítek v rezimu prvodce 8 dní . . . . . . . . . . 62 Funkce tlacítek v rezimu zmny data . . . . . . . . . . . . . . . 63 Funkce tlacítek v okn s rozsíeným popisem . . . . . . . . . 63 Funkce tlacítek v rezimu nastavení funkce Nahrát/Pipomenout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Funkce tlacítek v rezimu Schedule List (Plánovaný seznam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 NASTAVENÍ EXTERNÍHO ZAÍZENÍ PIPOJENÍ ANTÉNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 NASTAVENÍ PIJÍMACE HD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 NASTAVENÍ PEHRÁVACE DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 NASTAVENÍ VIDEOREKORDÉRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 VLOZENÍ MODULU CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 NASTAVENÍ VÝSTUPU DIGITÁLNÍHO ZVUKU. . . . . . . . 27 NASTAVENÍ ZAÍZENÍ USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 NASTAVENÍ SLUCHÁTEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 NASTAVENÍ POCÍTACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ZADNÍ KRYT PRO USPOÁDÁNÍ KABEL . . . 33 PODPOROVANÁ ROZLISENÍ DISPLEJE . . . . . . . . 34 OVLÁDÁNÍ OBRAZU OVLÁDÁNÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMRU STRAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 PRVODCE NASTAVENÍM OBRAZU . . . . . . . . . . . . . 67 ÚSPORA ENERGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 PEDVOLENÁ NASTAVENÍ OBRAZU . . . . . . . . . . . . 69 RUCNÍ ÚPRAVA OBRAZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 TECHNOLOGIE VYLEPSENÍ OBRAZU . . . . . . . . . . 71 OVLÁDÁNÍ OBRAZU PRO ZKUSENÉ UZIVATELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 OBNOVENÍ NASTAVENÍ OBRAZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 NASTAVENÍ OBRAZOVKY PRO REZIM POCÍTAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / OVLÁDÁNÍ PROGRAM FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADACE . . . . . . . . . . . . . . . 36 ZAPNUTÍ TELEVIZORU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 VÝBR PROGRAMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 VOLUME ADJUSTMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 QUICK MENU (RYCHLÁ NABÍDKA) . . . . . . . . . . . . . . . . 39 VÝBR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ . . . . . . . . 40 AUTOMATICKÉ LADNÍ PROGRAM . . . . . . . . . . . . 41 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ KABELOVÉ TELEVIZE (POUZE V REZIMU KABELOVÉ TV) . . . . . . . . 46 RUCNÍ LADNÍ PROGRAM (V DIGITÁLNÍM REZIMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 RUCNÍ LADNÍ PROGRAM OVLÁDÁNÍ ZVUKU SYSTÉM AUTOMATICKÉHO NASTAVENÍ HLASITOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 FUNKCE CISTÝ HLAS II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 FUNKCE STEREOVÁHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 PEDVOLENÁ NASTAVENÍ ZVUKU PRO REZIM ZVUKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 PEDVOLENÁ NASTAVENÍ ZVUKU PRO 2 UZIVATELSKÝ REZIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Surround X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 AUDIO RESET (RESETOVÁNÍ ZVUKU). . . . . . . . . . 86 DIGITÁLNÍ VÝSTUP ZVUKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ REPRODUKTOR TELEVIZORU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 NASTAVENÍ ZVUKU PRO DTV (POUZE V DIGITÁLNÍM REZIMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 I/II Stereofonní/duální píjem (pouze v analogovém rezimu) . . . . . . . . . . . . . . . 90 Píjem zvuku NICAM (pouze v analogovém rezimu) . . . . . . . . . . . . . . . 91 Výbr výstupu zvuku reproduktor. . . . . . . . . . . . . 91 POUZÍVÁNÍ ZAÍZENÍ USB PI PIPOJENÍ ZAÍZENÍ USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 SEZNAM FOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 SEZNAM HUDBY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Seznam videí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 REGISTRACNÍ KÓD DIVX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 DEZAKTIVACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 OBSAH TELETEXT ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 JEDNODUCHÝ TELETEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 TOP TELETEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 RYCHLÝ TELETEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 SPECIÁLNÍ FUNKCE PRO TELETEXT . . . . . . . . . 131 NASTAVENÍ CASU NASTAVENÍ HODIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 NASTAVENÍ CASU AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 NASTAVENÍ CASOVACE VYPNUTÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . 94 DIGITÁLNÍ TELETEXT TELETEXT V RÁMCI DIGITÁLNÍ SLUZBY . . . . 132 TELETEXT V DIGITÁLNÍ SLUZB. . . . . . . . . . . . . . . . . 132 NASTAVENÍ MOZNOSTÍ VÝBR JAZYKA NABÍDEK NA OBRAZOVCE / ZEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 VÝBR JAZYKA (POUZE V DIGITÁLNÍM REZIMU). . . . . . . . . . . . . 96 POPIS ZVUKU (POUZE V DIGITÁLNÍM REZIMU). . . . . . . . . . . . . 97 FUNKCE DATA SERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Oznacení vstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Indikace napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 DEMO REZIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 NASTAVENÍ REZIMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 INICIALIZACE (OBNOVENÍ PVODNÍCH TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 DODATKY ODSTRAOVÁNÍ POTÍZÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ÚDRZBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADACE . . . . . 143 PROGRAMOVACÍ KÓD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 KÓDY IR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAÍZENÍ RS-232C ­ nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Konektor: 9pinový D-Sub konektor . . . . . . . . . . 146 Konfigurace sériového rozhraní RS-232C . . . . . . . . . . 146 Nastavení ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Komunikacní parametry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 RODICOVSKÁ KONTROLA / HODNOCENÍ NASTAVENÍ HESLA A RODICOVSKÝ ZÁMEK . . . . . 104 BLOKOVAT PROGRAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 RODICOVSKÁ KONTROLA (POUZE V DIGITÁLNÍM REZIMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 BLOKOVÁNÍ VSTUPU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 ZÁMEK KLÁVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 3 PÍPRAVA OVLÁDACÍ PRVKY NA CELNÍM PANELU Toto je schematické znázornní celního panelu. Uvedený obrázek se mze ponkud lisit od vaseho pístroje. PÍPRAVA 1 2 9 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Konektor pro sluchátka Pijímac IR (pijímac dálkového ovladace) TLACÍTKO INPUT (VSTUP) TLACÍTKO MENU (NABÍDKA) TLACÍTKO OK (ZVUK) TLACÍTKO VOLUME TLACÍTKO PROGRAMME (PROGRAM) TLACÍTKO POWER (NAPÁJENÍ) INDIKÁTOR NAPÁJENÍ svítí mode, kdyz je soustava zapnutá. Poznámka: Indikátor napájení mzete nastavit v menu MOZNOST. 4 INFORMACE NA ZADNÍM PANELU Toto je schematické znázornní zadního panelu. [. . . ] Pokud chcete pouzít externí systém Hi-Fi, vypnte vnitní reproduktory televizoru. ZVUK Rezim zvuku Pesun OK ZVUK Rezim zvuku Pesun OK : Hudba · Surround X : Vyp. audio výstup Reproduktor TV Reproduktor TV DTV Audio Setting : PCM : Zap. audio výstup Reproduktor TV Reproduktor TV DTV Audio Setting 50 50 : Hudba · Surround X : Vyp. · Výsky · Hloubky · Vynulovat : PCM : Zap. Zapnuto : Automaticky 88 OVLÁDÁNÍ ZVUKU 1 2 3 4 MENU Vyberte moznost ZVUK. nebo Vyp. · Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) nebo EXIT (UKONCIT) zavete okno nabídky. · Stisknte tlacítko BACK (ZPT) pro pechod k pedeslé obrazovce nabídky. !POZNÁMKA Pokud je reproduktor televizoru vypnut, zatímco je v provozu domácí kino s pipojením Simplink, zvukový výstup se automaticky pepne do reproduktoru domácího kina. Jakmile reproduktor televizoru zapnete, zvukový výstup se vrátí do tohoto reproduktoru. jsou nkteré podnabídky v nabídce ZVUK nedostupné. NASTAVENÍ ZVUKU PRO DTV (POUZE V DIGITÁLNÍM REZIMU) Tato funkce umozuje vybrat pozadovaný typ zvuku, pokud vstupní signál obsahuje rzné typy zvuku. ZVUK Rezim zvuku Pesun OK ZVUK Rezim zvuku Pesun OK : Hudba · Surround X : Vyp. audio výstup Reproduktor TV 50 50 : Hudba · Surround X : Vyp. · Výsky · Hloubky · Vynulovat : PCM : Zap. Automaticky Automaticky DTV Audio Setting : Automaticky DTV Audio Setting : Automaticky HE-AAC Dolby Digital MPEG 50 50 DTV Audio Setting : Automaticky DTV Audio Setting : Automaticky OVLÁDÁNÍ ZVUKU 1 2 3 4 MENU Vyberte moznost ZVUK. Vyberte moznost DTV Audio Setting. Vyberte moznost Automaticky, HE-AAC, Dolby Digital nebo MPEG. · Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) nebo EXIT (UKONCIT) zavete okno nabídky. · Stisknte tlacítko BACK (ZPT) pro pechod k pedeslé obrazovce nabídky. · Automaticky: Zajisuje automatický výbr výstupu v poadí HE-AAC Dolby Digital MPEG. · HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Umozují uzivatelm vybrat pozadovaný typ zvuku. Jestlize není zvuk MPEG podporován, zvolí se moznost HE-AAC nebo Dolby Digital (v uvedeném poadí). 100 (Výbr jazyka zvuku) 89 OVLÁDÁNÍ ZVUKU I/II Stereofonní/duální píjem (pouze v analogovém rezimu) Pokud je vybrán program, informace o zvuku pro stanici se zobrazí s císlem programu a názvem stanice. 1 2 Vyberte moznost Zvuk. Vyberte výstup zvuku. Vysílání Monofonní Stereofonní Duální Zobrazení na obrazovce MONO STEREO DUAL I, DUAL II, DUAL I+II 90 OVLÁDÁNÍ ZVUKU Výbr monofonního zvuku Pokud je pi píjmu sterea stereofonní signál slabý, mzete pepnout na rezim mono. Pi píjmu v rezimu mono se zetelnost zvuku vylepsí. Výbr jazyka pro vysílání ve dvou jazycích Jestlize je mozné pijímat program ve dvou jazycích (duální jazyk), mzete pepnout na moznosti DUAL I, DUAL II nebo DUAL I+II. DUAL I DUAL II DUAL I+II Do reproduktor je penásen zvuk v primárním jazyce vysílání. Do reproduktor je penásen zvuk v sekundárním jazyce vysílání. Do kazdého reproduktoru je penásen jiný jazyk. Píjem zvuku NICAM (pouze v analogovém rezimu) Pokud je televizor vybaven pijímacem pro píjem zvuku ve formátu NICAM, lze pijímat digitální zvuk ve vysoké kvalit NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex). [. . . ] Potvrzení [s][ ][ID TV][ ][OK/NG][Data][x] 150 DODATKY [k][k][ ][ID TV][ ][Data][Cr] Data Min : 00 az Max : 64 * Viz tabulka , , Mapování skutecných dat 1". Vyvázení (Píkaz: k t) Pro nastavení vyvázení. Vyvázení mzete nastavit také pomocí nabídky ZVUK. Penos [k][t][ ][ID TV][ ][Data][Cr] Data Min : 00 az Max : 64 * Viz tabulka , , Mapování skutecných dat 1". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG M2362DP-PZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG M2362DP-PZ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag