Návod k použití LG M197WDP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG M197WDP. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG M197WDP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG M197WDP.


LG M197WDP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6984 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG M197WDP (8782 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG M197WDP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKY UZIVATELSK NVOD MONITOR TV Ped pouzitm sady si prosm nejdve pozorn pectte tento nvod a uschovejte jej k pozdjsmu nahldnut. MODELY MONITORU TV M197WDP M227WDP M237WDP www. lge. com PPRAVA OVLDN NA ELNM PANELU A Zkladn popis elnho panelu. Popis se od daj na vaem televizoru me mrn liit. Tlatko INPUT (Vstup) Tlatko MENU (Nabdka) INPUT MENU OK VOL PR Tlatko OK Tlatko VOLUME Tlatko PROGRAMME Tlatko napjen Tlatko Headphone (Sluchtko) 1 PPRAVA INFORMACE O ZADNM PANELU A <M197WDP/M227WDP> Toto je schematick znzornn zadnho panelu. Popis se od daj na vaem televizoru me mrn liit. 1 2 3 4 5 6 COMPONENT IN AUDIO IN (RGB/DVI) OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT Y PB AV 1 AV 2 AV 1 V AV 2 V VIDEO HDMI IN AC IN RGB IN (PC) PR DVI-D (PC) L AC IN AUDIO ANTENNA/ CABLE IN USB IN RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) R 7 8 9 10 1 1 12 1 Zsuvka pro adaptr PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). (Tato funkce nen dostupn ve vech zemch. ) Zsuvka pro napjec kabel Pfistroj pracuje pod stfidavm naptm. HDMI INPUT (Vstup HDMI bez podpory PC) Pfiipojte signl HDMI do vstupu HDMI IN. [. . . ] Stisknutm tlatka RETURN se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. G G jsou obchodn znmky spolenosti SRS Labs Inc. Technologie TruSurround XT jsou zalenn v rmci licence od spolenosti SRS Labs Inc. 63 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA AUDIO RESET (RESETOVN ZVUKU) Nastaven vybranch reim zvuku se vrt na vchoz nastaven z vroby. ZVUK D Pfiesun OK R ZVUK D Pfiesun OK R Vyvenost 0 L Vyvenost 0 L Reim zvuku : Standardn SRS TruSurround XT : Vyp. audio vstup : PCM Reproduktor TV : Zap. E Reim zvuku : Standardn SRS TruSurround XT : Vyp. Vky Hloubky 50 50 50 50 i Vynulovat VynulovatVynulovn nastaven zvukovho reimu. . . . . Dig. audio vstup : PCM Reproduktor TV : Zap. E 1MENU Vyberte poloku ZVUK. 2 OK Vyberte poloku Vynulovat. 3 OK Inicializujte upravenou hodnotu. Stisknutm tlatka MENU nebo RETURN zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka RETURN se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 64 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA VBR OPTICKHO DIGITLNHO ZVUKOVHO VSTUPU Tato funkce slou k volb preferovanho vstupu digitlnho zvuku. Pfistroj me poskytovat zvuk Dolby Digital pouze u stanic vyslajcch zvuk Dolby Digital Audio. Je-li dostupn formt Dolby Digital, vbr poloky Auto v nabdce Digital Audio Out (Digitln zvukov vstup) nastav vstup SPDIF na hodnotu Dolby Digital. Pokud je v nabdce Digital Audio Out (Digitln zvukov vstup) nastavena hodnota Auto a formt Dolby Digital nen k dispozici, vstup SPDIF bude nastaven na PCM (Pulse-code modulation). Pokud je nastavena monost Dolby Digital a Audio language (Jazyk zvuku) u vysln se zvukem Auto, bude se pfiehrvat pouze zvuk Dolby Digital. Pokud pfievad vzorkovac frekvence na tomto ipu nepodporuje pfievod 44, 1 na 48 kHz, ml by takov obsah na digitlnm vstupu vdy produkovat stereofonn PCM. ZVUK D Pfiesun OK R ZVUK D Pfiesun OK R Vyvenost 0 L Vyvenost 0 L Reim zvuku : Standardn SRS TruSurround XT : Vyp. audio vstup :: PCM Reproduktor TV : Zap. E Reim zvuku : Standardn SRS TruSurround XT : Vyp. audio vstup :: PCM Reproduktor TV : Zap. E 50 50 50 50 Automaticky PCM PCM 1MENU 2 OK Vyberte poloku ZVUK. Vyberte monost Dig. , , Dolby" a symbol dvojitho D jsou ochrann znmky spolenosti Dolby Laboratories. Je mon, e v reimu HDMI nebudou nkter pfiehrvae DVD pfiehrvat zvuk SPDIF. V tom pfipad nastavte vstup digitlnho zvuku pfiehrvae DVD na monost PCM 3 OK Vyberte monost Automaticky nebo PCM. Stisknutm tlatka MENU nebo RETURN zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka RETURN se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 65 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA ZAPNUT A VYPNUT REPRODUKTOR TELEVIZORU Parametry vnitfinho reproduktoru lze upravit. Vnitfin reproduktor me v reimu COMPONENT (komponentn video) nebo AV3 vydvat zvuk, pfiestoe televizor nem dn videosignl. Pokud chcete pout extern zvukov systm, vypnte vnitfin reproduktory televizoru. ZVUK D Pfiesun OK R ZVUK D Pfiesun OK R Vyvenost 0 L Vyvenost 0 L Reim zvuku : Standardn SRS TruSurround XT : Vyp. Reproduktor TV :: Zap. E Reim zvuku : Standardn SRS TruSurround XT : Vyp. Zap. 1MENU 2 OK Vyberte poloku ZVUK. Vyberte poloku Reproduktor TV. 3 OK Vyberte poloku Zap. Stisknutm tlatka RETURN se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 66 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA Zvukov popis (POUZE V DIGITLNM REIMU) Tato funkce je uren pro nevidom a vedle zkladn zvukov stopy poskytuje tak zvukov popis prv zobrazovan situace. [. . . ] Pfienos [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data erven : 00 ~ ZELEN : 64 Informace naleznete v sti "Mapovn skutench dat 1". Potvrzen [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Vky mete rovn nastavit nabdce AUDIO (ZVUK) V pfipad, e SRS TruSurround HD je "Zapnut", nebude funkn a je ustlen na 50. dn innost na vstupu USB. Pfienos [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 Informace naleznete v sti "Mapovn skutench dat 1". Ostrost (Command : k k) G Pro nastaven ostrosti obrazu. Ostrost obrazu mete nastavit tak pomoc nabdky OBRAZ. Pfienos [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 Informace naleznete v sti "Mapovn skutench dat 1". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG M197WDP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG M197WDP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag