Návod k použití LG M1962D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG M1962D. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG M1962D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG M1962D.


LG M1962D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6664 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG M1962D ANNEXE 128 (7286 ko)
   LG M1962D (8744 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG M1962D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UIVATELSK PRUKA M1962D/M2062D M2262D/M2362D M2762D Pfied pouvnm vaeho zafizen si prosm peliv pfiette tuto pfiruk. Na ttku pfiipevnnm k zadnmu krytu naleznete informace, kter muste sdlit svmu prodejci, budete-li potfiebovat servis. PPRAVA OVLDN NA ELNM PANELU A Zkladn popis elnho panelu. Popis se od daj na vaem televizoru me mrn liit. Tlatko Headphone (Sluchtko) IR pfiijma (Pfiijma dlkovho ovldn) Indiktor vypnae osvtl modrou pokud je sada zapnuta. Poznmka: Mete nastavit indiktor vypnae v nabdce MONOSTI Tlatko INPUT Tlatko MENU Tlatko Tlatko (Vstup) (Nabdka) Tlatko PRO- OK VOLUME GRAMME Tlatko napjen INPUT MENU OK VOL PR Svteln senzor To je oka pro svteln senzor pro volbu vnj zfiivosti pfii nastaven ZAPNUT AUTOMATICKHO JASU. 1 PPRAVA INFORMACE O ZADNM PANELU A Toto je schematick znzornn zadnho panelu. [. . . ] Stisknutm tlatka RETURN se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 65 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA Nastaven vyven Mete nastavit poadovan vyven zvuku reproduktor. ZVUK Aut. Hlasitost Vyvenost Vyvenost 3 0 L0 Pfiesun OK + R R - F Vyvenost 0 + L R G 0 L0 L R R Zavfit Reim zvuku : Standardn SRS TruSurround HD: Vyp. Vky Hloubky E 50 50 50 50 1MENU 2 OK Vyberte poloku ZVUK. Vyberte monost Vyvenost. 3 OK Provete poadovanou opravu. Stisknutm tlatka MENU nebo EXIT zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka RETURN se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 66 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA PEDDEFINOVAN NASTAVEN ZVUKU-SOUND MODE (REIM ZVUKU) Mzete navolit Vmi upednostovan zvuk; Standardn, Hudba, Kino, Sport a Hry a taktz lze nastavit vsky a basy. Dky nastaven Reim zvuku zskte vynikajc zvuk, ani by bylo nutno provdt zvltn pravy televizor nastavuje zvuk na zklad obsahu programu. Poloky Standardn, Hudba, Kino, Sport nebo Hra jsou vrobcem pfiednastaveny na optimln kvalitu. Hlasitost 3 L Pfiesun OK + R Reim zvuku Standardn Reim zvuku :: Standardn SRS TruSurround HD: Vyp. Vky Hloubky E 50 50 + Standardn Standardn Vyvenost 0 Hudba R Reim zvuku Standardn Reim zvuku :: Standardn Kino SRS TruSurround Sport HD: Vyp. Hra Vky 50 Hloubky E 50 1MENU 2 3 OK Vyberte poloku ZVUK. Reim zvuku lze upravit tak v nabdce Q. Menu (Rychl nabdka). OK Vyberte poloku Reim zvuku . Vyberte monosti Standardn, Hudba, Kino, Sport nebo Hra. Stisknutm tlatka MENU nebo EXIT zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka RETURN se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 67 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA PRAVY NASTAVEN ZVUKU-UIVATELSK REIM ZVUK Aut. Hlasitost 3 - Pfiesun OK + R Reim zvuku Standardn(Uivatel) Reim zvuku :: Standardn SRS TruSurround HD: Vyp. Vky Hloubky E 50 50 + Standardn(Uivatel) Standardn Hudba R Reim zvuku Standardn(Uivatel) Reim zvuku :: Standardn Kino SRS TruSurround Sport HD: Vyp. Hra Vky 50 Vyvenost 0 L Hloubky E 50 1MENU 2 OK Vyberte poloku ZVUK. 4 OK Vyberte poloku Vky nebo Hloubky. Vyberte poadovanou rove zvuku. Vyberte poloku Reim zvuku . 5 OK 3 OK Vyberte monosti Standardn, Hudba, Kino, Sport nebo Hra. SRS TRUSURROUND HD Tuto monost vyberte, poadujete-li realistick zvuk. 1 MENU 2 OK Vyberte poloku ZVUK. Vyberte monost SRS TruSurround HD. nebo Vyp. 3 OK SRS TruSurround HD : TruSurround HD je patentovan technologie SRS, kter fie problm pfiehrvn 5. 1kanlovho obsahu za pouit dvou reproduktor. Vky, basy se ustl na 50 a deaktivuj se. Stisknutm tlatka MENU nebo EXIT zavfiete okno nabdky. Technologie TruSurround HD jsou zalenn v rmci licence od spolenosti SRS Labs Inc. G G 68 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA AUDIO RESET (RESETOVN ZVUKU) Nastaven vybranch reim zvuku se vrt na vchoz nastaven z vroby. ZVUK D Pfiesun OK R ZVUK D Pfiesun OK R Vyvenost 0 L Vyvenost 0 L Reim zvuku : Standardn SRS TruSurround HD: Vyp. audio vstup : PCM Reproduktor TV : Zap. E Reim zvuku : Standardn SRS TruSurround HD: Vyp. Vky Hloubky i 50 50 50 50 Vynulovn nastaven zvukovho Vynulovat Vynulovat reimu. . . . . audio vstup : PCM Reproduktor TV : Zap. E 1MENU Vyberte poloku ZVUK. 2 OK Vyberte poloku Vynulovat. 3 OK Inicializujte upravenou hodnotu. Stisknutm tlatka MENU nebo EXIT zavfiete okno nabdky. Stisknutm tlatka RETURN se vrtte na pfiedchoz obrazovku nabdky. 69 NASTAVEN ZVUKU A JAZYKA VBR OPTICKHO DIGITLNHO ZVUKOVHO VSTUPU Tato funkce slouz k volb preferovanho vstupu digitlnho zvuku. Pstroj mze poskytovat zvuk Dolby Digital pouze u stanic vyslajcch zvuk Dolby Digital Audio. [. . . ] Pfienos [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 Informace naleznete v sti "Mapovn skutench dat 1". Potvrzen [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Potvrzen [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 119 DODATKY 09. Pfienos [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data erven : 00 ~ ZELEN : 64 Informace naleznete v sti "Mapovn skutench dat 1". Treble (Vky) (Command : k t) G Slou k nastaven vek. Vky mete rovn nastavit nabdce AUDIO (ZVUK) V pfipad, e SRS TruSurround HD je "Zapnut", nebude funkn a je ustlen na 50. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG M1962D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG M1962D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag