Návod k použití LG LN-555

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LN-555. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LN-555 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LN-555.


LG LN-555 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5721 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LN-555

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CZECH Penosná navigace NÁVOD K OBSLUZE ada 550/555 Ped pouzitím navigacního zaízení si pecliv pectte tento návod. Provedení a technické podmínky podléhají zmnám bez upozornní. Obsah Bezpecnostní poznámka Soucásti dodávky Názvy soucástí 5-11 12 13-14 Celní panel . . 14 Pipojování vnjsích zaízení 15-22 Postup instalace drzáku s písavkou . . 21 Nahrávání soubor: Výmnný disk . [. . . ] Pokud není údaj stup, minut nebo vtein celé císlo, pouzijte desetinnou tecku. Po zadání stup tlacítkem , (jeho popis se mní podle toho, kde v poli pro zadání zempisné síky je umístn kurzor) pejdte na zadání minut a podobn pak na zadání vtein. Po dokoncení zadání zempisné síky se dotknte tlacítka napravo a zadejte zempisnou délku. Zacíná písmenem , , E" (východ) nebo , , W" (západ). Po zadání obou císel se dotknte , , Done" (Hotovo) a tím je nastavení dokonceno. 41 Hledání lokace Najít POI (bod zájmu) Místo urcení mzete vybírat z tisíc POI (bod zájmu), které jsou soucástí dodávky navigace, nebo které jste vytvoili. Polozky POI jsou azeny do kategorií, coz usnaduje jejich výbr. Tato obrazovka je první stránka seznamu nejvyssí úrovn kategorií POI. Najít v podskupinách POI: Zvýraznte jednu ze skupin POI dotykem na ni nebo pomocí tlacítek se sipkami a pak dalsím dotykem vyberte seznam podskupin. Opakováním tohoto postupu se mzete pesouvat hloub do struktury podskupin. Hledání v POI na dané úrovni podle názvu: Dotykem na tlacítko , , Search" (Najít) vyvoláte obrazovku pro zadání textu, címz lze zúzit seznam POI. Dotykem na , , Search" (Najít) v seznamu podskupin hledáte jen ve skupin, v níz práv jste. Zobrazení seznamu vsech POI v aktuální skupin: Dotykem na tlacítko , , All" (Vsechny) zobrazíte seznam vsech bod zájmu ve skupin nebo podskupin, v níz práv jste. Výsledky hledání se zobrazí v poadí dle vzdálenosti od vybraného referencního bodu (nejblizsí je první). Dotykem na , , OK" se vrátíte na mapu a vybraný POI bude uprosted. 42 Hledání lokace Systém prohledává okolí urcitého referencního bodu. Vzdy se podívejte na aktuální referencní bod zobrazený v modrém poli nad tlacítky kategorií POI a ovte si, ze odpovídá vasemu pozadavku. Pro zmnu referencního bodu se dotknte tlacítka , , Change ref. " (Zmnit ref. Po aktivaci tlacítka , , Change ref. " si mzete vybrat z tchto mozností. Address (Adresa): Lze upesnit adresu, která se má hledat, nebo sídlo, v nmz se má hledat. History (Historie): Referencní bod pro hledání lze vybrat ze seznamu History (Historie). Coordinates (Souadnice): Jako sted prohledávané oblasti lze zadat souadnice zempisné síky a délky. Current GPS (Aktuální GPS): Systém prohledá okolí aktuální polohy podle GPS, jeli k dispozici. Není-li poloha podle GPS k dispozici, bude pouzita poslední známá poloha podle GPS. [. . . ] Pi prvním zapnutí GPS trvá zjistní polohy az 10 minut, ale do znacné míry zálezí na pocasí a pekázkách v okolí. Pokud je GPS dlouhodob nestabilní, vyzkousejte následující moznosti esení: · Je k pístroji pipojeno napájení?· Je zadní strana GPS pijímace na míst, odkud je dobrý výhled na oblohu?· Pokud jsou v okolí vysoké budovy nebo jste pod stromem, pemístte pístroj nkam, kde pekázky nejsou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LN-555

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LN-555 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag