Návod k použití LG LH-C360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LH-C360. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LH-C360 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LH-C360.


LG LH-C360 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1472 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LH-C360

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] LH-C3603SE. NA5HLLD-CZE-124F KOMBINOVANÝ PIJÍMAC DVD/VCR Kombinovaný systém pijímace Pírucka uzivatele MODEL : LH-C360 (Hlavní jednotka: LH-C360SE reproduktory: LHS-36SES, LHS-36SEW) CD-R/RW PAL CZECH Ped zapojením, pouzíváním a nastavováním tohoto systému si prosím pecliv pectte návod v této instruktázní pírucce. UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: V ZÁJMU SNÍZENÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU E LEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL) UVNIT NEJSOU ZÁDNÉ PRVKY VYZADUJÍCÍ UZIVATELSKOU ÚDRZBU PROVÁDNÍ ÚDRZBY SVTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKM Tento symbol blesku v trojúhelníku upozoruje uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit pouzdra zaízení, jez je kvli své výsce schopno zpsobit úraz elektrickým proudem. Vykicník v trojúhelníku upozoruje uzivatele na pítomnost dlezitých pokyn k obsluze a údrzb (servisu) v materiálech pilozených k výrobku. UPOZORUJEME SPOTEBITELE, ZE TENTO VÝROBEK NEPODPORUJE ZCELA VSECHNA NASTAVENÍ STANDARDU HDTV A MZE PROTO DOCHÁZET K PORUCHÁM OBRAZU. PI VÝSKYTU POTÍZÍ S VÝSTUPEM PROGRESSIVE SCAN 625 SPOTEBITELI DOPORUCUJEME PEPNOUT NA STANDARDNÍ VÝSTUP. S PÍPADNÝMI DOTAZY TÝKAJÍCÍMI SE POUZITELNOSTI VASEHO TELEVIZORU V KOMBINACI S MODELY 625p PEHRÁVACE DVD SE PROSÍM OBRACEJTE NA NASE ZÁKAZNICKÉ STEDISKO. [. . . ] Poznámky Pokud si nepejete na urcitou videokazetu nahrávat (k cemuz mze snadno dojít nedopatením!), odstrate ochranný výstupek na zadním okraji videokazety. Na videokazety s odstranným ochranným výstupkem lze nahrávat po zakrytí otvoru lepicí páskou. Pamatujte si, ze bhem sledování jednoho programu mzete nahrávat jiný, pokud pustíte okamzité nahrávání. Stisknte TV/VCR, na displeji se objeví indikátor TV a poté vyberte jiný kanál na Va s e m televizoru. 1. Ujistte se o správnosti zapojení videorekordéru dle popisu uvedeného výse v této pírucce. Vlozte do videorekordéru videokazetu s ochranným výstupkem. Videokazeta má mít okénko smrem vzhru a sipka má smovat od Vás. Stisknutím tlacítka PR 3 nebo 4 zvolte císlo programu, který chcete nahrávat. Císlo programu mzete zvolit rovnz pímo pomocí císelných tlacítek na dálkovém ovládání. Pejete-li si nahrávat pímo ze zásuvky SCART nebo RCA, opakovan tisknte tlacítko AV, dokud se nezobrazí pozadovaná zásuvka. AV 1 pro nahrávání ze zásuvky EURO AV1 SCART na zadním panelu pístroje. AV 2 pro nahrávání ze zásuvky EURO AV2 SCART na zadním panelu pístroje. AV 3 pro nahrávání ze zásuvek VIDEO IN a AUDIO IN (vlevo/vpravo) na celním panelu pístroje. 28 Nahrávání pomocí systému ShowView® Systém ShowView zjednodusuje vkládání data, kanálu, pocátecního a koncového casu pi nastavování programu urceného pro nahrávání. Programová císla ShowView bývají publikována ve vtsin casopis s televizními programy. SHOWVIEW je ochranná známka spolecnosti Gemstar Development Corporation. Systém SHOWVIEW je vyrábn v licenci spolecnosti Gemstar Development Corporation. 1. Do mechaniky pístroje vlozte videokazetu s ochranným zoubkem. Videokazetu vlozte tak, aby byla prhledná okénka na horní stran a sipka smovala od Vás. Pokud chcete nahrávat bu z pípojky SCART nebo z AV vstupu na celním panelu, stisknte opakovan tlacítko AV pro správné zobrazení (AV1, AV2 nebo AV3). Pokud nahráváte vysílání stanice, která nepodporuje VPS, vypnte jej. Pamatujte si, ze VPS vysílají pouze nkteré stanice. PR - 01 12 ------------VPS/PDC : 10 : 11 ~ 11 : 55 * SP - - : - - ~ - -: - SP - - : - -~- - : - SP - - : - -~- - : - SP - - : - -~- - : - SP - - : - -~- - : - SP - - : - -~- - : - SP ON i 7. Tlacítkem G zvolte rychlost záznamu a tlacítky D nebo E specifikujte, zda chcete nahrávat v SP, IP nebo LP. SP poskytuje lepsí kvalitu obrazu a zvuku, ale LP oproti SP dovoluje nahrávat az dvakrát déle. SHOWVIEW NO. [. . . ] Prach, který se na hlav videorekordéru bhem delsí doby zachytí, vsak mze zhorsit kvalitu obrazu pehrávaného záznamu. Vysoce kvalitní videokazety normáln zádný prach na hlavu videorekordéru nenanásejí, staré nebo poskozené kazety vsak mohou. 49 Píloha Vlozte pehrávatelný disk. (Zkontrolujte typ disku, standard barev, regionální kód. ) Píznak Dálkové ovládání nefunguje správn. Páska se bhem nahrávání nepevíjí Pícina Dálkové ovládání není nasmrováno k senzoru KOMBINOVANÝ PIJÍMAC DVD/VCR Odstranní Nasmrujte dálkové ovládání k senzoru KOMBINOVANÝ PIJÍMAC DVD/VCR. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LH-C360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LH-C360 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag