Návod k použití LG LCS700BR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LCS700BR. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LCS700BR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LCS700BR.


LG LCS700BR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (530 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG LCS700BR (567 ko)
   LG LCS700BR ANNEXE 186 (609 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LCS700BR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESTIN UZIVATELSKÝ NÁVOD Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL LCS700BN/ LCS700BR P/NO : MFL63284904 Obsah 3 4 5 6 Bezpecnostní upozornní Pední panel Dálkové ovládání Vlození baterie Odnímatelný ovládací panel Pipojení ovládacího panelu Odpojení ovládacího panelu Instalace Základní instalace Demontáz stávajícího autorádia Instalace ISO-DIN Pipojení Základní postup Ztlumit Pouzití ekvalizéru Pouzívání XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System) Kontrola hodin Vypne osvtlení displeje Resetování jednotky Nastavení základních nastavení Poslech CD Pozastavení nebo restart CD Vyhledání cásti stopy / souboru Peskocení na jinou stopu / soubor Kontrola informací o vasí hudb Pehrávejte stopy/soubory jak jen chcete Poslech hudby z externího zaízení Poslech rádia Rucní ulození pozadovaných frekvencí Poslech pednastavených stanic Nastavení TUNERU Pouzívání USB Pechod na jinou mechaniku Rychlé hledání pozadovaného souboru 14-15 Pipojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Pouzití tlacítek pro bezdrátovou technologii Blutetooth Odpojení telefonu Pijetí a ukoncení hovoru Odmítnutí hovoru Vytocení císla ulozeného jakozto pedvolené císlo Kontrola zmeskaných hovor Ulození posledn volaného císla Penos zvuku Párování vaseho zaízení a zaízení s bezdrátovou technologií Bluetooth Pehrávání soubor MP3 Informace o profilech bezdrátové technologie Bluetooth 16 Nastavení (Bezdrátová technologie Bluetooth) 17-19 Seznam kompatibilních telefon (Bezdrátová technologie Bluetooth) 20 Odstraování potízí 21 Technické údaje 7 8 9-10 10-11 LG tímto prohlasuje, ze tento výrobek (tyto výrobky) je/jsou v souladu se základními pozadavky a dalsími píslusnými opateními Smrnice 2006/28/ES (DODATEK I, 3. 2. 9), 72/245/ES, 99/5/ES a 2006/95/ES. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888) 11 12-13 13 Tento pístroj je kompatibilní s dálkovým ovládáním na volantu. Tato funkce umozuje ovládat pístroj odesláním signálu z volantu do pístroje. Blizsí informace konzultujte s vasim prodejcem. 2 Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Bezpecnostní upozornní VAROVÁNÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE ABYSTE SNÍZILI NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE KRYT PÍSTROJE. [. . . ] · Kompatibilita disk MP3/WMA s tímto pístrojem je omezena následujícím zpsobem: 1. Vzorkovací frekvence / 8 kHz az 48 kHz (MP3), 22, 05 kHz az 48 kHz (WMA) 2. Bitová rychlost / 8 kb/s az 320 kb/s (vcetn VBR) (MP3), 32 kb/s az 320 kb/s (WMA) 3. Souborový systém disku CD-R/CD-RW by ml být , , ISO 9660" 4. Pokud nahrajete soubory MP3/WMA pomocí programu, který neumí vytváet systém soubor, nap. Doporucujeme pouzívat program , , Easy CD Creator", který vytváí systém soubor dle normy ISO9660. Poslech hudby z externího zaízení - více, nez mzete udlat Pedcházení radikálních zmn v hlasitosti jako u pepínání zdroje Pokud jste nastavili AUX na ON jakozto pepínání zdroje, k zabránní zásadních rozdíl v hlasitosti, mzete nastavit úrove hlasitosti kazdého zdroje navolením GAIN LOW nebo HIGH . Otácejte regulátorem hlasitosti na jednotce nebo stisknte v nebo V na dálkovém ovládání pro navolení moznosti (GIN L/H). Otácejte regulátorem hlasitosti na jednotce nebo stisknte ENTER na dálkovém ovládání pro potvrzení nastavení. Pokud si pejete vrátit k pedeslému kroku, stisknte . Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA 11 Poslech rádia NA PEHRÁVACI 1. Otocte regulátorem hlasitosti pro navolení polozky a stisknte. Otácejte regulátorem hlasitosti pro nastavení moznosti a stisknte. PTY (Program type) (volitelné) Vyhledá rádio stanice dle typu programu ladice FM následovn: Typ programu je zobrazen následovn. NEWS VARIED LEISURE JAZZ AFFAIRS WEATHER DOCUMENT COUNTRY INFO FINANCE POP M NATION M SPORT CHILDREN ROCK M OLDIES EDUCATE SOCIAL EASY M FOLK M DRAMA RELIGION LIGHT M. CULTURE PHONE IN CLASSICS SCIENCE TRAVEL OTHER M PI (Identifikace programu) SOUND (ZVUK) / MUTE (ZTLUMIT) (volitelné) PI SOUND : Kdyz je frekvence lazené stanice pepnuta na AF (Alternativní frekvence) s neidentifikovanou PI, zachová se zvuk. PI MUTE : Kdyz je frekvence lazené stanice pepnuta na AF s neidentifikovanou PI, zvuk se ztisí do té doby, dokud není PI identifikováno. C-T(Hodinový cas) ON/OFF (volitelné) Mzete pouzít informace RDS CT k aktualizaci casu. Pokud není pijata informace RDS CT a poté zvolíte CT OFF (Vypnuto) , mzete sami seídit cas. TA (Dopravní informace) ALARM (UPOZORNNÍ ) / SEEK (HLEDÁNÍ) b?-/+?B m/M Stisknte a pidrzte Stisknte a pidrzte b?-/+?B m/M Poslech rádia - více, nez mzete udlat Rucní ulození pozadovaných frekvencí. 1 Stiskem BAND zvolíte pozadované pásmo, které chcete ulozit. Stisknte a podrzte b?- nebo +?B na jednotce nebo m nebo M na dálkovém ovládání pro volbu pozadované frekvence. Stisknte opakovan tlacítko pro navolení pozadovaného rezimu opakování. Stisknte a podrzte jedno z pednastavených tlacítek v rozmezí 1 az 6 dokud neuslysíte pípnutí. Poznámka Kdyz je njaká stanice ulozena na císle pedvolby, na níz jiz byla ulozena jiná stanice na stejném pásmu, díve ulozená stanice se automaticky vymaze. Poslech pednastavených stanic 1. [. . . ] Kontrola adresy. PHONEBOOK LIST SEARCH GET (ADD) CONNECTION SETUP Název Pipojeného Zaízení VISIBILITY AUTO CONN AUTO ANSWER MIC VOLUME BT INFO NAME PIN-CODE ADDRESS 16 Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Seznam kompatibilních telefon Seznam dotcených telefon Bluetooth a výrobc Výrobce Nokia Typ 3230 3250 3650 5300 6021 6103 6120 6131 6230 6270 6280 6300 6500 6600 6630 6650 6670 6680 6681 6820 7370 7380 7610 7650 7600 8600 8800 9500 3650 (Italy) 5500 SPORT 6230i 6820a 7500prism 7650 (Italy) 8910i 9300I E50 E51 E60 E61 E62 H O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O A P V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Výrobce Nokia (Bezdrátová technologie Bluetooth) P: Synchronizace kontakt (GET) V: Object Push (Vcard, ADD) H O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O A O O O P O V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Výrobce Motorola Typ E398 E550 E680 E680i KRZR K1 L72 RAZR V3 RAZR V3i RAZR V3X RAZR V9 RIZR Z3 RIZR Z8 ROKR E2 ROKR E6 SLVR L7 U6 V195 V360 V3ROHS V500 V525 V600 A1600 A1890 V8 A1200 V6 W510 K610i K618i K700i K750i K770i K800i K850i M600i P1i P990i S500i S700i T610 H O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O A P O O O O O V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O H: Handsfree A: Streamované audio (A2DP) Typ E70 E71 E73 E90 N70 N71 N73 N77 N80 N82 N90 N91 N92 N93 N95 N-Gage N-Gage QD E63 N72 N97 N81 N85 N86 8MP N95 N96 5530 5310 5320 5800i 5800 6120C 6303C 2630 6110 Navigator 6288 E65 E75 A1000 A780 E1000 E1070 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O SONY ERICSSON O O O O O O O O O O O O O O O O O O Motorola O O O Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA 17 Seznam dotcených telefon Bluetooth a výrobc Výrobce SONY ERICSSON Typ T68i V600 V800 W550i W710i W800i W810i W850i W980i Z1010 Z600 W300 W880 W910 Z610 D500 D600 D820 D900 E770 E900 i600 T509 X820 Z540V A707(SYNC) S5230 D900 i8910 S8003 S8300 E950 F210 F300 H O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O A P O O O O O O O O O O O H: Handsfree A: Streamované audio (A2DP) V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Výrobce Typ G600 i900 L600 U600 U700 Z170 T509 SIEMENS EF81 S55 S65 S88 SK65 SL75 SX1 SXG75 8800 8100(PEARL) 8707v BOLD 9000 Curve 8310 HW6915 iPAQ h6315 Treo750v O2 Xda Atom GX15 GX25 K-JAM PG-6200 PG-8000 Touch Touch Pro H O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O A O O O O O O P: Synchronizace kontakt (GET) V: Object Push (Vcard, ADD) P V O O O O O O O O O O O O O O O O Výrobce LG Typ CU500 KE970 KG245 KG800 U880 U890 M4410 KF600 KE850 PRADA KG290 KE500 KM500 KU990 VIEWTY KU580 KU970 KU960 U370 KE770 GD900 KF900 Prada KC910 Renoir KM900 Arena KS10 KU250 N750 N930 MYX6-2 iPhone iPhone 3G iPhone 3GS H O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O A O O P V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O SAMSUNG BLACK BERRY O O O O O O O O O O O O O O O O O NEC SAGEM Apple HP PALM PHILIPS SHARP I-MATE PANTECH HTC O O O O O O O O O Poznámka 1. Pokud je telefon vybaven funkcí <Bluetooth Power Save> (Úspora energie Bluetooth), musíte ji zapnout, jinak nelze udrzet spojení. Pi pepnutí hovoru z handsfree zpt do telefonu mze dojít k perusení hovoru. Nkteré telefony nepodporují funkci Reject (odmítnutí hovoru). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LCS700BR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LCS700BR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag