Návod k použití LG LCS510IR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LCS510IR. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LCS510IR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LCS510IR.


LG LCS510IR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1837 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG LCS510IR (1875 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LCS510IR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cestina UZIVATELSKÝ NÁVOD Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. LCS510IR/LCS510UR/LCF610IR 2 Zacínáme Abyste pedesli riziku úrazu elektrickým proudem, nesnímejte celní ani zadní kryt tohoto výrobku. Uvnit nejsou zádné uzivatelsky opravitelné soucásti. Abyste pedesli riziku úrazu elektrickým proudem nebo pozáru, nevystavujte výrobek kapající nebo stíkající vod, desti ani vlhkosti. [. . . ] - Pokud není pro funkci RDS pijata informace o case CT a poté zvolíte moznost OFF (VYPNUTO) v nabídce nastavení CT, mzete sami seídit cas. Stisknutím tlacítka F vyberte moznost CT a poté rezim CT nastavte na hodnotu OFF (Vypnuto). (Pokyny pro zapnutí/vypnutí informací o case CT viz "Natavení TUNERU" na stranách 18. ) 3. Stisknte tlacítko ` na jednotce pro dalsí natavení [OTHER] a poté otácením ovladace hlasitosti vyberte CLK. Stisknte ovladac hlasitosti pro potvrzení správnosti nastavených hodin. Stisknte ovladac hlasitosti pro potvrzení správnosti nastavených minut. - Pokud je pijata informace o case CT pro funkci RDS: Cas se zobrazuje podle informace o case CT funkce RDS. - Pokud není funkce RDS podporována, nastavte hodiny podle krok 3 a 7. Poslech CD [LCS510IR/ LCS510UR] 1. Nebo pouzijte tlacítko VOLUME W/S na dálkovém ovladaci. Stisknutím tlacítka OPEN ovládací panel otevete. Nebo pouzijte tlacítko VOLUME W/S na dálkovém ovladaci. Po stisknutí tlacítka OPEN k vysunutí disku nezapomete stisknout tlacítko B. Viz obrázek výse. , Poznámka Pozastavení nebo optovné spustní pehrávání CD 1. Stisknte tlacítko N na jednotce pro pozastavení pehrávání. Pro pokracování v pehrávání jej stisknte znovu. Vyhledávání cásti stopy/ souboru 1. hem pehrávání stisknte a po dobu 1 vteiny podrzte tlacítko A/ D na jednotce. Nebo stisknte a podrzte tlacítko c / v na dálkovém ovladaci. Nebo stisknte tlacítko d/M na dálkovém ovladaci. Ovládání 15 Peskakování na jinou stopu / soubor Stisknte tlacítko A/ D na jednotce. Otácením ovladace hlasitosti na jednotce vyberte ROOT nebo slozku a stisknte jej. Nebo stisknte tlacítko w / s a ENTER na dálkovém ovladaci. Otácením ovladace hlasitosti na jednotce vyberte pozadovanou stopu/soubor a stisknte jej. Nebo stisknte tlacítko w / s a ENTER na dálkovém ovladaci. Pro peskocení na pedchozí stopu stisknte krátce A do 3 vtein od zacátku pehrávání. Pehrávejte stopy/soubory jak jen chcete Pouzívání jednoduchých tlacítek 1. [. . . ] Bhem náhodného pehrávání se po stisknutí tlacítka A nelze vrátit na pedchozí stopu. SPD (BOOK SPEED) Rychlost audioknihy v pehrávaci iPod lze nastavit na moznost NOR (Normální), SLOW (Pomalá) nebo FAST (Rychlá). , Poznámka Pozastavení nebo obnovení pehrávání 1. Stisknte tlacítko N na jednotce pro pozastavení pehrávání. Pro pokracování v pehrávání jej stisknte znovu. Vyhledávání cásti stopy/ souboru Bhem pehrávání stisknte a podrzte tlacítko A/ D a poté je v pozadovaném míst uvolnte. Kontrola informací o vasí hudb Soucástí soubor MP3/WMA bývají casto tagy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LCS510IR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LCS510IR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag