Návod k použití LG LCS300AR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LCS300AR. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LCS300AR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LCS300AR.


LG LCS300AR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (471 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG LCS300AR (448 ko)
   LG LCS300AR ANNEXE 350 (464 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LCS300AR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESTIN UZIVATELSKÝ NÁVOD Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL LCS300AN/ LCS300AR LCS500UN/ LCS500UR P/NO : MFL63287306 Obsah 3 4 5 Bezpecnostní upozornní Pední panel Dálkové ovládání Vlození baterie 6 Odnímatelný ovládací panel Pipojení ovládacího panelu Odpojení ovládacího panelu 7 Instalace Základní instalacen Demontáz stávajícího autorádia Instalace ISO-DIN 8 Pipojení 9-10 Základní postup Ztlumit Pouzití ekvalizéru Pouzívání XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System) Kontrola hodin Vypne osvtlení displeje Resetování jednotky Nastavení základních nastavení 10-11 Poslech CD Pozastavení nebo restart CD Vyhledání cásti stopy / souboru Peskocení na jinou stopu / soubor Kontrola informací o vasí hudb Pehrávejte stopy/soubory jak jen chcete 11 Poslech hudby z externího zaízení 12-13 Poslech rádia Rucní ulození pozadovaných frekvencí Poslech pednastavených stanic Nastavení TUNERU Pouzívání USB (volitelné) Pechod na jinou mechaniku Rychlé hledání pozadovaného souboru Odstraování potízí Technické údaje 13 14 15 LG tímto prohlasuje, ze tento výrobek (tyto výrobky) je/jsou v souladu se základními pozadavky a dalsími píslusnými opateními Smrnice 2006/28/ES (DODATEK I, 3. 2. 9), 72/245/ES, a 2006/95/ES. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888) Tento pístroj je kompatibilní s dálkovým ovládáním na volantu. Tato funkce umozuje ovládat pístroj odesláním signálu z volantu do pístroje. Blizsí informace konzultujte s vasim prodejcem. 2 Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Bezpecnostní upozornní VAROVÁNÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE ABYSTE SNÍZILI NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE KRYT PÍSTROJE. [. . . ] Stisknte v nebo V pro volbu [SOUND] (Zvuku), [LIGHT] (Svtla) nebo [OTHER] (Dalsí) a stisknte ENTER. Pokud zvolíte AUTO EQ, automaticky se nastaví ON, POP, CLASSIC, ROCK nebo JAZZ dle zánru hudby. SW(Subwoofer) OFF / SW 55 Hz / SW 85 Hz / SW 120 Hz Mzete navolit subwoofer. DEMO OFF (VYP. ) / ON (ZAP. ) Pi poslouchání zdroje lze zmnit úvodní oznámení na displeji na informace o názvu (název funkce, název pedvolby EQ apod. ). CLK(Hodiny) U model RDS není podporováno dokonce i u jednotek podporujících RDS, pokud není pijata informace RDS CT a poté zvolíte CT vypnuto v menu nastavení, mzete sami seídit cas. Odkaz na stran 12 k nastavení ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) CT (Hodinový Cas). Poslech CD - více, nez mzete udlat Pozastavení nebo restart CD 1. Stisknte B[] na pehrávaci (B/[] na dálkovém ovládání) bhem pehrávání B 2. Pro pokracování v pehrávání stisknte toto tlacítko. Vyhledání cásti stopy / souboru 1. Stisknte a podrzte b?- nebo +?B na pehrávaci (m nebo M na dálkovém ovládání) po dobu 1 sekundy v prbhu pehrávání. Stisknte B[] na pehrávaci nebo B/[] na dálkovém ovládání na pozadovaném bod. Peskocení na jinou stopu / soubor Stisknte b?- nebo +?B na pehrávaci (m/M na dálkovém ovládání). Stisknte regulátor hlasitosti nebo stisknte ENTER na dálkovém ovládání. Otácejte regulátorem hlasitosti na jednotce a stisknte v nebo V na dálkovém ovládání pro navolení pozadované stopy nebo souboru. Stisknte ENTER (nebo regulátor hlasitosti) pro spustní pehrávání. Poznámka Pro peskocení na pedchozí stopu stisknte krátce b?- do 3 sekund doby pehrávání. Kontrola informací o vasí hudb Zobrazení informací o hudebních souborech MP3/WMA. Opakovan stisknte DISP bhem pehrávání MP3/WMA/CD TEXT. Pokud zádné informace nejsou obsazeny, zobrazí se na displeji , , NO TEXT". 10 Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Pehrávejte stopy/soubory jak jen chcete Uzití jednoduchých tlacítek 1. Otocte regulátorem hlasitosti pro navolení polozky a stisknte. Stisknte regulátor hlasitosti pro potvrzení nastavení. Pokud si pejete vrátit k pedeslému kroku, stisknte Kdyz formátujete pepisovatelné disky, musíte nastavit moznost formátu na [Mastered], aby byly disky kompatibilní s pehrávaci LG. Kdyz nastavíte formát na systém Live File, nelze jej pouzívat na pehrávacích LG. (Souborové systémy Mastered a Live jsou pouzívány pro formátování disk systémem Windows Vista) Zákazníci by si mli uvdomit, ze pro stahování MP3/WMA soubor z internetu je nutné povolení. Povolení mze vydat pouze vlastník autorských práv. Poslech hudby z externího zaízení 1. [. . . ] · Pokud jiz je USB zaízení pipojeno, stiskem SRC (SRC na dálkovém ovládání) zvolíte zdroj na USB. · Funkce Pause (pozastavení) / Intro Scan (pehrávání zacátk) / Repeat (opakování) / Shuffle (Náhodn) atd. se ovládají dle popisu v kapitole "Poslech CD". Dbejte následujícího · Nevyjímejte USB v prbhu cinnosti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LCS300AR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LCS300AR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag