Návod k použití LG LCS110AR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LCS110AR. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LCS110AR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LCS110AR.


LG LCS110AR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (524 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG LCS110AR (514 ko)
   LG LCS110AR (526 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LCS110AR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cestina UZIVATELSKÝ NÁVOD Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. LCS311UR/ LCS310UR/ LCS110AR 2 Ovládání Abyste pedesli riziku úrazu elektrickým proudem, nesnímejte celní ani zadní kryt tohoto výrobku. Uvnit nejsou zádné uzivatelsky opravitelné soucásti. Abyste pedesli riziku úrazu elektrickým proudem nebo pozáru, nevystavujte výrobek kapající nebo stíkající vod, desti ani vlhkosti. [. . . ] Pokud pouzíváte pídavné zaízení, aktivujte nastavení Auxiliary (Pídavné zaízení). BEEP 2ND/ ALL BEEP 2ND: Pípnutí je generováno stiskem klávesy na déle nez 2 sekundy. BEEP ALL: Pípnutí se ozve pi kazdém stisku tlacítka. A-EQ (Auto EQ) ON/ OFF (Automatický ekvalizér VYPNUT/ZAPNUT) AUTOMATICKÝ EKV pracuje pouze tehdy, pokud je v zaízení hudební soubor podporován Zánrem. Kdyz nastavíte moznost AUTO EQ (Automatický ekvalizér) na ON (ZAPNUT), bude automaticky vybrán jeden z rezim POP, CLASSIC, ROCK nebo JAZZ podle hudebního zánru. SW (Subwoofer) OFF (VYPNUT)/ SW 55 Hz/ SW 85 Hz/ SW 120 Hz Mzete zapnout subwoofer. SW OFF (VYPNUT) <-> SW 55 Hz <-> SW 85 Hz <-> SW 120 Hz DEMO OFF/ ON Bhem poslechu zdroje lze zmnit úvodní oznámení na displeji na informace o názvu (název funkce, název pedvolby EQ atd. ). CLK (Hodiny) U model RDS není podporováno dokonce i u jednotek podporujících RDS. - Pokud není pro funkci RDS pijata informace o case CT a poté zvolíte moznost OFF (VYPNUTO) v nabídce nastavení CT, mzete sami seídit cas. (Pokyny pro zapnutí/vypnutí informací o case CT viz "Natavení TUNERU" na stranách 16. ) 3. Stisknte tlacítko ` na jednotce pro dalsí natavení [OTHER] a poté otácením ovladace hlasitosti vyberte CLK. Stisknte ovladac hlasitosti pro potvrzení správnosti nastavených hodin. Stisknte ovladac hlasitosti pro potvrzení správnosti nastavených minut. - Pokud je pijata informace o case CT pro funkci RDS: Cas se zobrazuje podle informace o case CT funkce RDS. - Pokud není funkce RDS podporována, nastavte hodiny podle krok 3 a 7. Poslech CD 1. Nebo pouzijte tlacítko VOLUME W/S na dálkovém ovladaci. Pozastavení nebo optovné spustní pehrávání CD 1. Stisknte tlacítko N na jednotce pro pozastavení pehrávání. Pro pokracování v pehrávání jej stisknte znovu. Vyhledávání cásti stopy/ souboru 1. hem pehrávání stisknte a po dobu 1 vteiny / na jednotce. Nebo podrzte tlacítko stisknte a podrzte tlacítko c / v na dálkovém ovladaci. Nebo stisknte tlacítko d/M na dálkovém ovladaci. Ovládání 13 Peskakování na jinou stopu / soubor Stisknte tlacítko / na jednotce. Otácením ovladace hlasitosti na jednotce vyberte ROOT nebo slozku a stisknte jej. [. . . ] NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE FINANCE CHILDREN SOCIAL RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE EASY M LIGHT M CLASSICS OTHER M JAZZ COUNTRY NATION M Ovládání 17 UPouzívání USB (VOLITELNÉ) 1. Opakovaným stisknutím tlacítka SRC vyberte zdroj USB. Nebo pouzijte tlacítko VOLUME W/S na dálkovém ovladaci. Pozadavek na pehratelné zaízení USB Nevyjímejte zaízení USB v prbhu cinnosti (pehrávání atd. ). USB zaízení, která vyzadují instalaci dalsích program po pipojení k pocítaci, nejsou podporována. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LCS110AR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LCS110AR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag