Návod k použití LG LCF600UR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LCF600UR. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LCF600UR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LCF600UR.


LG LCF600UR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (514 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG LCF600UR (511 ko)
   LG LCF600UR (497 ko)
   LG LCF600UR ANNEXE 293 (498 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LCF600UR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESTIN UZIVATELSKÝ NÁVOD Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL LCF600UN/ LCF600UR LCF800IN/ LCF800IR P/NO : MFL63287308 Obsah 3 4 5 Bezpecnostní upozornní Pední panel Dálkové ovládání Vlození baterie 6 Odnímatelný ovládací panel Pipojení ovládacího panelu Odpojení ovládacího panelu 7 Instalace Základní instalacen Demontáz stávajícího autorádia Instalace ISO-DIN 8 Pipojení 9-10 Základní postup Ztlumit Pouzití ekvalizéru Pouzívání XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System) Kontrola hodin Vypne osvtlení displeje Resetování jednotky Nastavení základních nastavení 10-11 Poslech CD Pozastavení nebo restart CD Vyhledání cásti stopy / souboru Peskocení na jinou stopu / soubor Kontrola informací o vasí hudb Pehrávejte stopy/soubory jak jen chcete 11 Poslech hudby z externího zaízení 12-13 Poslech rádia Rucní ulození pozadovaných frekvencí Poslech pednastavených stanic Nastavení TUNERU Pouzívání USB Pechod na jinou mechaniku Rychlé hledání pozadovaného souboru Nahrávání na USB z CD nebo tuneru FM Poslouchání hudby pipojením iPodu (Pouze u LCF800IN/ LCF800IR) Odstraování potízí Technické údaje 14 15 16 17 LG tímto prohlasuje, ze tento výrobek (tyto výrobky) je/jsou v souladu se základními pozadavky a dalsími píslusnými opateními Smrnice 2006/28/ES (DODATEK I, 3. 2. 9), 72/245/ES, a 2006/95/ES. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888) Tento pístroj je kompatibilní s dálkovým ovládáním na volantu. Tato funkce umozuje ovládat pístroj odesláním signálu z volantu do pístroje. Blizsí informace konzultujte s vasim prodejcem. 2 Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Bezpecnostní upozornní VAROVÁNÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE VÝSTRAHA : Toto zaízení pouzívá laserový systém. [. . . ] Opakovan stisknte DISP bhem pehrávání MP3/WMA/CD TEXT. Pokud zádné informace nejsou obsazeny, zobrazí se na displeji , , NO TEXT". 10 Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Pehrávejte stopy/soubory jak jen chcete Na zaízení 1. Otocte regulátorem hlasitosti pro navolení polozky a stisknte. Stisknte regulátor hlasitosti pro potvrzení nastavení. Pokud si pejete vrátit k pedeslému kroku, stisknte Kdyz formátujete pepisovatelné disky, musíte nastavit moznost formátu na [Mastered], aby byly disky kompatibilní s pehrávaci LG. Kdyz nastavíte formát na systém Live File, nelze jej pouzívat na pehrávacích LG. (Souborové systémy Mastered a Live jsou pouzívány pro formátování disk systémem Windows Vista) Zákazníci by si mli uvdomit, ze pro stahování MP3/WMA soubor z internetu je nutné povolení. Povolení mze vydat pouze vlastník autorských práv. Poslech hudby z externího zaízení . INT (Úvodní cásti skladeb) Kazdý soubor v aktuáln zvolené slozce ( INT) nebo prvních 10 sekund kazdého souboru ci stopy (INT) na disku se pehraje. RPT (Opakování) Aktuáln zvolené stopy ci soubory (1 RPT) nebo slozka ( se opakovan pehrají. Pipojte externí zaízení k pomocnému konektoru se síovým vstupním kabelem. Spuste pehrávání pipojeném pídavném zaízení 4. - SRC Otácejte regulátor hlasitosti SRC VOLUME SHF (Náhodn) Kazdý ze soubor v aktuáln zvolené slozce ( SHF) nebo vsechny stopy ci soubory (SHF) na disku se náhodn pehrají. Bhem náhodného pehrávání se po stisku b?- nelze vrátit na pedchozí stopu Poslech hudby z externího zaízení - více, nez mzete udlat Pedcházení radikálních zmn v hlasitosti jako u pepínání zdroje Pokud jste nastavili AUX na ON jakozto pepínání zdroje, k zabránní zásadních rozdíl v hlasitosti, mzete nastavit úrove hlasitosti kazdého zdroje navolením GAIN LOW nebo HIGH . Stisknte FUNC na pehrávaci neboFUNC/ · MENU na dálkovém ovládání. Otácejte regulátorem hlasitosti na jednotce nebo stisknte v nebo V na dálkovém ovládání pro navolení moznosti (GIN L/H). Otácejte regulátorem hlasitosti na jednotce nebo stisknte ENTER na dálkovém ovládání pro potvrzení nastavení. Pokud si pejete vrátit k pedeslému kroku, stisknte . Poznámka · : Ikona se zobrazuje bhem pehrávání MP3/WMA. · Kompatibilita disk MP3/WMA s tímto pístrojem je omezena následujícím zpsobem: 1. Vzorkovací frekvence / 8 kHz az 48 kHz (MP3), 22, 05 kHz az 48 kHz (WMA) 2. Bitová rychlost / 8 kb/s az 320 kb/s (vcetn VBR) (MP3), 32 kb/s az 320 kb/s (WMA) 3. Souborový systém disku CD-R/CD-RW by ml být , , ISO 9660" 4. Pokud nahrajete soubory MP3/WMA pomocí programu, který neumí vytváet systém soubor, nap. [. . . ] Otácejte regulátorem hlasitosti na jednotce nebo stisknte v nebo V na dálkovém ovládání pro volbu pozadovaého souboru. Otácejte regulátorem hlasitosti na jednotce nebo stisknte ENTER na dálkovém ovládání pro potvrzení nastavení. Pokud si pejete vrátit k pedeslému kroku, stisknte . Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA 15 nedodáno NA PEHRÁVACI NA DÁLK. Nastavte úrove hlasitosti. Otácejte regVOLUME ulátor hlasitosti Poznámka · Po pipojení iPodu stisknte SRC k volb zdroje USB. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LCF600UR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LCF600UR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag