Návod k použití LG LAC-5800R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LAC-5800R. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LAC-5800R bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LAC-5800R.


LG LAC-5800R : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (691 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG LAC-5800R (424 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LAC-5800R

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Abyste pedesli riziku úrazu elektrickým proudem nebo pozáru, nevystavujte výrobek kapající nebo stíkající vod, desti ani vlhkosti. Kolem tohoto pístroje vzniká vysoká teplota, proto jej pouzívejte pouze nainstalovaný v aut. 8 cm VÝSTRAHA : Toto zaízení pouzívá laserový systém. Abyste tento výrobek správn pouzívali, pectte si prosím pozorn tento návod k pouzití a uschovejte jej pro pípad poteby. V pípad, ze zaízení potebuje údrzbu, kontaktujte autorizované servisní centrum (viz servisní postup). [. . . ] (XDSS+ : Zlepsí výsky a basy) Pro obnovení stisknte znovu. Poznámka Kdyz je EQ, BRB a XDSS+ nastaveno na "Off" (Vypnuto), mzete nastavit hladinu zvuku (BAS, MID, TRB). Základní postup - více, nez mzete udlat Ztlumit Stiskem MUTE/PWR (POWER obnovení stisknte znovu. na dálkovém ovládání) odpojíte zvuk. Na dálkovém ovládání). Poslech vysílání RDS NA PEHRÁVACI 1. Informace o vysílání RDS Stisknte a pidrzte PTY opakovan pro volbu kazdého rezimu. Hudební skupina t Skupina mluveného slova t Vypnout vyhledávání . CLASSICS, OTHER M (JINÉ M) JAZZ, COUNTRY NATION M, OLDIES FOLK M . TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT Zmna základních nastavení 1 Stisknte MENU (opakovan stisknte a pidrzte SEL/MENU na dálkovém ovládání) tak, aby se objevila jedna z polozek nabídky. 2 Stisknte MENU (SEL/MENU na dálkovém ovládání) a otocte PWR. (Stisknte VOLUME na dálkovém ovládání) pro volbu jednoho z níze uvedených nastavení. - Více podrobností o informacích k nastavení najdete na stran 12. 3 Stisknte a pidrzte MENU (SEL/MENU na dálkovém ovládání) pro dokoncení nastavení. SRC BAND Stisknte a pidrzte TA/PTY 1-6 Pouzití ekvalizéru EQ slouzí k zesílení nebo zeslabení síly signálu audio frekvencí. Tato funkce vám umozuje plné uzívání zvuku. Opakovan tisknte EQ/XDSS+ Ukazatel se rozsvcí v následujícím poadí. Pop t Classic t Rock t Jazz t Vocal t Salsa t Samba t User1 t User2 t Off Poznámka Kdyz je XDSS+ nastaveno na "Off" (Vypnuto), mzete nastavit hodnoty EQ. Úprava hlasitosti Stisknte SEL (SEL/MENU na dálkovém ovládání) opakovan pro volbu rezimu, který chcete nastavit, od hlasitosti pes vyvázenost k utlumení. Pro nastavení kvality zvuku otácejte PWR. 8 Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA NA PEHRÁVACI 1. SRC BAND -?b / B?+ Stisknte a pidrzte -?b / B?+ NA DÁLKOVÉM SRC 3 / BAND ?mm/MM?Pechod na jinou mechaniku Otácejte PWR NA DÁLKOVÉM VOLUME Poslech rádia - více, nez mzete udlat Automatické prohledávání pamti Stisknte U/AS. Sest nejsilnjsích stanic se ulozí pod tlacítka pedvoleb 1-6 v poadí podle jejich síly signálu. Stornujete stiskem U/AS. Ulození a vyvolávání vysílacích frekvencí 1 Stiskem BAND zvolíte pozadované pásmo, které chcete ulozit. 2 Zvolte pozadovanou frekvenci a stisknte jedno z tlacítek pedvoleb 1-6 a drzte az do pípnutí. Píst po stisku stejného tlacítka pedvolby se z pamti vyvolá frekvence dané stanice. Pi pipojení tohoto pístroje k hromadné ctecce stisknte BAND/DRIVE (BAND/DRV na dálkovém ovládání) pro pechod na dalsí mechaniku. [. . . ] Kdyz je k tomuto pístroji pipojeno pomocné zaízení, aktivujte toto nastavení. za. ) 00 DB / +6 DB Lze nastavit úrove hlasitosti kazdého zdroje, aby se pedeslo radikální zmn hlasitosti pi pepínání mezi zdroji. Mze vás pekvapit hlasitý zvuk poté, co pepnete zdroj z externího zaízení na jiný zdroj. DEMO OFF (VYP. ) / ON (ZAP. ) Pi poslouchání zdroje lze zmnit úvodní oznámení na displeji na informace o názvu (název funkce, název pedvolby EQ apod. ). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LAC-5800R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LAC-5800R bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag