Návod k použití LG LAC-3700R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LAC-3700R. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LAC-3700R bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LAC-3700R.


LG LAC-3700R : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (441 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG LAC-3700R (391 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LAC-3700R

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] LAC3700R_CZE Bezpecnostní upozornní VAROVÁNÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE ABYSTE SNÍZILI NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE KRYT PÍSTROJE. UVNIT PÍSTROJE NEJSOU ZÁDNÉ SOUCÁSTI, JEJICHZ SERVIS BY MOHL PROVÉST UZIVATEL. SERVIS PENECHEJTE POUZE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM. Blikající svtlo se symbolem sipky uvnit rovnostranného trojúhelníku dává uzivateli výstrahu pítomnosti neizolovaného nebezpecného naptí uvnit krytu, které mze, pi dostatecné velikosti, vést k nebezpecí úrazu osoby elektrickým proudem. Symbol vykicníku uvnit rovnostranného trojúhelníku upozoruje uzivatele na pítomnost dlezitých provozních a servisních instrukcí v lite-ratue nálezející k tomuto zaízení. [. . . ] Toto vede k pipojení vývodu, ze kterého je dodávána energie, pokud je spínac zapalování v poloze ZAP (ACC). Toto vede k pipojení svorky baterie (záloha) která vzdy dodává energii. Tento vodic je urcen pro napojení k napájení antény. · MODRÁ/BÍLÁ : Tento vodic je urcen pro napojení k dálkovému ovladaci zesilovace. C Pipojení reproduktor 1 2 3 4 5 6 7 8 ZADNÍ impedance 4 R PEDNÍ impedance 4 R PEDNÍ impedance 4 L ZADNÍ impedance 4 L Pipojení k pomocnému zaízení (volitelné) Pipojte konektor zvukového výstupu AUDIO OUTPUT tohoto pístroje ke konektoru zvukového vstupu AUDIO INPUT zesilovace. FL (pední levý) FR (pední pravý) RL (zadní levý) RR (zadní pravý) K výstupu AUDIO OUT Ke vstupu AUDIO IN Ke vstupu AUDIO IN Zesilovac 8 Základní provoz Zapnutí pístroje Stisknte MUTE/PWR (POWER na dálkovém ovladaci) nebo jakékoli jiné tlacítko. Poznámka Kdyz vlozíte do CD strbiny CD, dojde k zapnutí. Vypnutí pístroje Stisknte a podrzte tlacítko MUTE/PWR (POWER na dálkovém ovládání). Výbr zdroje Vyberte zdroj opakovaným stiskem tlacítka SRC S. TUNER CD TUNER. . . Poznámka Pokud není vlozen disk CD, nelze vybrat zdroj. Nastavení hlasitosti Hlasitost zvuku nastavte otácením ovladace MUTE/PWR (stisknte tlacítka VOLUME na dálkovém ovládánjí). Poznámka Pokud pístroj vypnete, zapamatuje si automaticky stávající hlasitost. Pro zapnutí nebo vypnutí funkce REG (regionální sledování sít), stiskni tlacítko `AF(REG)' déle nez 2 sekundy. Jakmile poklesne kvalita píjmu signálu, tuner automaticky pepne na jinou stanici v síti, která vysílá v lepsí kvalit, pomocí kód PI a AF. (Na displeji se objeví , , AF") : To znamená: Pi ízení mzete pokracovat v poslouchání stejného programu bez perusení AF VYP. (, , AF" zmizí z displeje) : Bude zobrazen pouze název stanice. V pípad spatného píjmu nelze pouzít alternativní stanici. : Jednotka pepne na jinou stanici ve stejné síti vysílající tentýz program, kdyz signál pijímaný z aktuální stanice zeslábne. : Jednotka pepne na jinou stanici ve stejné síti, kdyz signál pijímaný z aktuální stanice zeslábne. (V tomto rezimu se mze program lisit od aktuáln pijímaného programu. ) 10 Pouzívání EQ (ekvalizéru) Opakovan stisknte EQ. POP t CLASSIC t ROCK t JAZZ t VOCAL t SALSA t SAMBA t USER1 t USER2 t OFF · Pop : Optimalizováno pro zánry rhythm & blues, soul a country. · Classic : Optimalizováno pro orchestrální hudbu. · Rock : Optimalizováno pro zánry hard rock a heavy metal. · Jazz : Píjemný zvuk s jemným vyznním. · Vocal : Realistické podání se silnou kvalitou zvuku. · Salsa : Reprodukce akustické hudby zánru salsa. · Samba : Reprodukce akustické hudby zánru samba. · User1 : Pomocí nabídky si nastavte vlastní zvuk. · User2 : Pomocí nabídky si nastavte vlastní zvuk. Kdyz vyberete rezim USER (uzivatelský) a poté provedete úpravu, je automaticky ulozena pro aktuáln vybraný USER (uzivatelský) rezim. Nastavení úrovn zvuku 1 Opakovaným stiskem tlacítka SEL [S] (SEL na dálkovém ovladaci) vyberte mezi rezimy nastavení hlasitosti, ekvalizéru, vyvázení a postupného ztlumení. [. . . ] na dálkovém ovladaci) a vyberte následující polozku. Pejít na pedchozí stopu/soubor Krátce stisknte tlacítko - [b (?m m na dálkovém ovladaci) do 3 sekund po zacátku pehrávání. Návrat na zacátek aktuální stopy/souboru Krátce stisknte tlacítko - [b (?m m na dálkovém ovladaci) po uplynutí 4 sekund od zacátku pehrávání. Vyhledávání B Stisknte a podrzte tlacítka - [b/B[ + (?m m/M M?na dálkovém ovladaci) bhem pehrávání na asi jednu sekundu a poté je uvolnte v pozadovaném bod. Pehrávání zacátk skladeb Pehrává se prvních 10 sekund z kazdé stopy/souboru (SCAN) nebo kazdého souboru v aktuáln vybrané slozce ( SCAN) na disku. Bhem pehrávání stisknte a podrzte asi na 2 sekundy tlacítko SCAN. ­ SCAN nebo SCAN zmizí z okna displeje a pehrávání zacátk skladeb je zruseno. Opakování Aktuáln vybraná stopa/soubor (1 RPT) nebo slozka ( RPT) na disku je opakovan pehrávána. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LAC-3700R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LAC-3700R bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag