Návod k použití LG LAC-2900RN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LAC-2900RN. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LAC-2900RN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LAC-2900RN.


LG LAC-2900RN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (328 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG LAC-2900RN (288 ko)
   LG LAC-2900RN (323 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LAC-2900RN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Symbol vykicníku uvnit rovnostranného trojúhelníku upozoruje uzivatele na pítomnost dlezitých provozních a servisních instrukcí v lite-ratue pilozené k tomuto zaízení. Nenechte se za jízdy rozptylovat a vzdy vnujte plnou pozornost situaci na vozovce. Ped provádním takovýchto cinností bezpecn a v souladu s pedpisy zastavte. Nepouzívejte delsí dobu v extrémn nízkých nebo vysokých teplotách mimo rozmezí -10 ­ +60 °C. [. . . ] Ke zrusení zmácknte znovu. Opakovan stisknte a pidrzte EQ/XDSS+ . (XDSS+ : Zlepsí výsky a basy) Ke zrusení opt stisknte a drzte. Kontrola hodin Hodiny mzete zobrazit stiskem DISP. Pouzití ekvalizéru EQ slouzí k zesílení nebo zeslabení síly signálu jednotlivých frekvencí zvuku. Tato funkce vám umozuje plné uzívání zvuku. POP t CLASSIC t ROCK t JAZZ t VOCAL t SALSA t SAMBA t REGGAE t RUSSY t USER1 t USER2 t Off (Nezobrazeno) Nastavení hodin Pokud není pijata informace RDS CT a poté zvolíte CT OFF (Vypnuto) v menu nastavení, mzete sami seídit cas. Odkaz na stran 11 k nastavení ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) CT (Hodinový Cas). 1 Stisknte DISP a poté opt stisknte toto tlacítko a pidrzte více nez 1 sekundu. 4 Opt zmácknte DISP k dokoncení nastavení. Poznámka · Kdyz je XDSS+ nastaveno na "Off" (Vypnuto), mzete nastavit hodnoty EQ. · Mzete uzpsobit úrove hlasitosti dle vasich poteb. Jednou zvolíte UZIVATELSKÝ rezim a poté pizpsobíte úrove hlasitosti, ta se automaticky ulozí na aktuáln zvolený UZIVATELSKÝ rezim. Odkaz na "Nastavení úrovn hlasitosti" pro UZIVATELE 1/2 módu. 8 Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Poslech CD NA PEHRÁVACI 1. Otácejte PWR Náhodn Stisknte nebo stisknte a pidrzte SHF na pehrávac. Kazdý ze soubor v aktuáln zvolené slozce ( SHF) nebo vsechny stopy ci soubory (SHF) na disku se náhodn pehrají. Dalsím stiskem SHF toto zrusíte. Poslech CD - více, nez mzete udlat Pozastavení nebo restart CD Stisknte B[] na pehrávaci bhem pehrávání. Dalsím stiskem tohoto tlacítka obnovíte pehrávání. Poznámka Bhem náhodného pehrávání se po stisku -?b nelze vrátit na pedchozí stopu. Stopa MP3/WMA -10 / +10 (Pokud není zádná slozka nebo jen jedna. ) V prbhu pehrávání stisknte u/PS pro návrat o 10 stop nebo stisknte U/AS pro pechod o 10 stop dopedu. Vyhledání cásti stopy / souboru 1. Bhem pehrávání podrzte tlacítko -?b / B?+ na pehrávaci alespo na 1 sekundu, poté je uvolnte. V pozadovaném míst stisknte znovu tlacítko -?b / B?+ na pehrávaci. Slozka MP3/WMA Nahoru/Dol u (Pokud je více nez dv slozky. ) V prbhu pehrávání stisknte tlacítkou/PS k U návratu do pedeslé slozky, anebo stisknte tlacítkoU/AS pro pechod do následující slozky. Kontrola informací o vasí hudb Zobrazení informací o hudebních souborech MP3/WMA. Stisknte dvakrát tlacítko DISP pro kontrolu názvu souboru/slozky a tikrát v rpbhu nahrávání pro kontrolu ID3/WMA/CD TAG. Pokud zádné informace nejsou obsazeny, zobrazí se na displeji , , NO TEXT". Poznámka · : Ikona se zobrazuje bhem pehrávání MP3/WMA. · Kompatibilita disk MP3/WMA s tímto pístrojem je omezena následujícím zpsobem: 1. Vzorkovací frekvence / 8 - 48 kHz (MP3), 22, 05 - 48 kHz (WMA) 2. Bitová rychlost / 8 - 320 kb/s (vcetn VBR) (MP3), 32 - 320 kb/s (WMA) 3. [. . . ] / Zaízení nefunguje. Napájecí kabel a konektor jsou nesprávn zapojeny. Pojistka je spálená. Znovu zkontrolujte, zda jsou vsechna spojení provedena správn. Odstrate pícinu spálení pojistky a potom pojistku vymte. Vnujte zvýsenou pozornost tomu, aby nová pojistka mla totoznou jme-novitou hodnotu. Integrovaný mikroprocesor nepracuje správn Zaízení vypnte a znovu zapnte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LAC-2900RN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LAC-2900RN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag