Návod k použití LG HX995TZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HX995TZ. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HX995TZ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HX995TZ.


LG HX995TZ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9161 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HX995TZ (9124 ko)
   LG HX995TZ (10438 ko)
   LG HX995TZ ANNEXE 447 (9131 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HX995TZ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cestina UZIVATELSKÝ NÁVOD 3DTM Blu-ray systém domácího kina Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL HX995TZ (HX995TZ/ SX95TZ-S/C/D) P/NO : MFL65220889 HX995TZ-DD. BHUNLL_CZE_0889. indd 1 10. 17 8:13 2 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Upozornní a varování UPOZORNNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DESTI NEBO VLHKU. UPOZORNNÍ: Neinstalujte pístroj v tsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka. VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. [. . . ] b Kapitola ­ aktuální pocet stop/celkový pocet stop. c Cas ­ uplynulá doba pehrávání/ celková doba pehrávání d Audio ­ zvolený jazyk audio nebo kanál. f Úhel ­ zvolený úhel/celkový pocet úhl. h Rezim obrazu ­ zvolený rezim obrazu. 4 Ovládání HX995TZ-DD. BHUNLL_CZE_0889. indd 53 10. 17 8:13 54 Ovládání Pehrávání od navoleného casu BD DVD AVCHD MOVIE 1. Zvolte moznost [Cas] a vlozte pozadovanou dobu spustní v hodinách, minutách a sekundách zleva doprava. k nalezení scény ve 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund vlozte císelnými tlacítky "21020". Stisknte I/i k posunutí pehrávání o 60 sekund dopedu nebo dozadu 3. Stisknte ENTER ( ) pro spustní pehrávání od navolené doby. Poznámka · Nkteré disky poskytují moznost zmny audia pouze prostednictvím nabídky disku. V tomto pípad stisknte tlacítko TITLE/POP-UP nebo DISC MENU a zvolte vhodné audio z výbru nabídky disku. · Ve chvíli, kdy jste pepli zvuk, mze vzniknout docasná odchylka mezi zobrazením a aktuálním zvukem. · V disku BD-ROM je zobrazen formát multi audia (5. 1CH nebo 7. 1CH) s [MultiCH] na obrazovce. Výbr jazyka titulk BD DVD AVCHD MOVIE 1. V prbhu pehrávání stisknte INFO/DISPLAY ( ) pro zobrazení obrazovky OSD. Stisknte RETURN (O) pro odchod ze zobrazení na obrazovce. Poznámka 4 · V závislosti na disku nemusí tato funkce u nkterých disk nebo titul pracovat. · Tato funkce nemusí pracovat u nkterých obsah [Dom. Link] v závislosti na typu souboru a moznosti servereu DLNA. Ovládání Poslech rzných audio soubor BD DVD AVCHD MOVIE 1. V prbhu pehrávání stisknte INFO/DISPLAY ( ) pro zobrazení obrazovky OSD. Pouzijte I/i ke zvolení pozadovaného audio jazyka, audio stopy nebo audio kanálu. Poznámka Nkteré disky poskytují moznost zmny titulk pouze prostednictvím nabídky disku. V tomto pípad stisknte tlacítko TITLE/POP-UP nebo DISC MENU a zvolte vhodné titulky z výbru nabídky disku. HX995TZ-DD. BHUNLL_CZE_0889. indd 54 10. 17 8:13 Ovládání 55 Sledování z jiného úhlu BD DVD Jestlize disk obsahuje scény zaznamenané pi rzných úhlech kamery, mzete bhem pehrávání pejít na jiný úhel kamery. V prbhu pehrávání stisknte INFO/DISPLAY ( ) pro zobrazení obrazovky OSD. Prostednictvím tlacítka I/i zvolte pozadovaný úhel. [. . . ] Mills 1992-2006 · OpenSSL: ­ kryptografický software napsaný Ericem Youngem (eay@cryptsoft. com). ­ Software napsaný Timem Hudsonem HX995TZ-DD. BHUNLL_CZE_0889. indd 96 10. 17 8:14 Píloha 97 Licencní ujednání s koncovým uzivatelem produktu Gracenote® Tato aplikace nebo zaízení obsahuje software od spolecnosti Gracenote, Inc. Software od spolecnosti Gracenote (, , Software Gracenote") umozuje této aplikaci provádt identifikaci disku a/nebo soubor a získávat informace související s hudbou, vcetn názvu, interpreta, stopy a titulu (, , Data Gracenote") z online server nebo z vlozených databází (spolecn , , Servery Gracenote") a provádt dalsí funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HX995TZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HX995TZ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag