Návod k použití LG HX-996TS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HX-996TS. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HX-996TS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HX-996TS.


LG HX-996TS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5610 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HX-996TS (5450 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HX-996TS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PÍRUCKA UZIVATELE Domácí kino 3D Sound Blu-rayTM Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. HX996TS (HX996TS, SH96TS-FL/FR/SL/SR/C/W) P/NO : SAC35235201 Zacínáme 3 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. [. . . ] y Nkteré DVD-VR disky jsou vyrobeny s daty CPRM z DVD RECORDER. Tato jednotka nepodporuje tyto typy disk. , Poznámka a [Film] - Pehraje video. 4 Ovládání b [Fotografie] - Zobrazí fotografie. d [Premium] - Zobrazuje obrazovku Premium Home. e [Vstup] - Zmní vstupní rezim. f [Nastavení] - Upravuje nastavení. Pehrání souboru na disku/ USB zaízení yui Tento pístroj je schopen pehrát videosoubory, hudební soubory a fotografie ulozené na disku nebo úlozisti pipojeném pes USB port. Vlozte datový disk do mechaniky nebo pipojte USB zaízení. Pomocí A/D zvolte [Film], [Fotografie] nebo [Hudba] a stisknte ENTER (b). Pomocí W/S/A/D zvolte soubor a stisknte d(PLAY) nebo ENTER (b) pro pehrávání souboru. Ovládání 39 Pehrávání disku Blu-ray 3D e Tento pehrávac je schopen pehrávat disky Blu-ray 3D, které obsahují samostatné pohledy pro levé a pravé oko. Píprava K pehrání titulu Blu-ray 3D ve stereoskopickém 3D rezimu je zapotebí: y Zkontrolujte, zda je televize vybavena technologií 3D a obsahuje vstup(y) HDMI 1, 4. y Abyste si vychutnali naplno zázitek z obrazu 3D, je nutné pouzát 3D brýle. y Zapojte kabel HDMI (typ A, vysokorychlostní HDMITM kabel s Ethernetem) mezi výstup HDMI pehrávace a vstup HDMI televizoru. Stisknte HOME (n) a nastavte moznost [Rezim 3D] v menu [Nastavení] na [Zap. ] (strana 31). Stisknte B (OPEN/CLOSE) a umístte disk do pihrádky na disky. Více pokyn naleznete v uzivatelské pírucce k vasemu 3D televizoru. Pro vylepsený 3D efekt lze upravit nastavení displeje a zamit se na nastavení televizoru. y Sledování 3D obsahu po delsí dobu mze vyvolat závra nebo únavu. y Nedoporucuje se, aby filmy v 3D rezimu sledovali invalidi, dti a thotné zeny. y Pokud pociujete bolesti hlavy, únavu nebo závra pi sledování 3D obrazu, je velmi doporucováno zastavit pehrávání a postizeného umístit do klidu, dokud se nebude cítit normáln. Vychutnejte si BD-LiveTM e Ve spojení s funkcí BONUSVIEW, BD-video podporující BD-Live (BD-ROM verze 2 profil 2), který obsahuje funkci rozsíení sít, vám poskytuje moznost vychutnání více funkcí jako je stahování nových filmových trailer pes pipojení této jednotky k internetu. Zkontrolujte internetové pipojení a nastavení (strana 24-28). Zaízení USB vlozte do USB portu na pedním panelu. Pamové zaízení USB vyzaduje stáhnutí bonusového obsahu. Stisknte HOME (n) a nastavte moznost [Pipojení BD-LIVE] v nabídce [Nastavení] (strana 35). V závislosti na disku nemusí funkce BD-Live pracovat správn, jestlize je moznost [Pipojení BD-LIVE] nastavena na [Zcásti povoleno]. [. . . ] 444 X 61 X 289 mm (17, 5 x 2, 4 x 11, 4 palc) 3, 9 kg (8, 6 lbs) 5 °C az 35 °C (41 °F az 95 °F) 5 % az 90 % 6 Píloha Výstupní výkon (4 / 3 ), (RMS), THD 10 % Celkem Pední cást Stedy Zadní cást Sub-Woofer 3D efekt ­ Levý 3D efekt ­ Pravý 1125 W 135 W X 2 135 W 135 W X 2 180 W (pasivní) 135 W 135 W Píloha 71 Systém Laser vlnová délka Systém signálu Frekvencní odezva Harmonické zkreslení Dynamický rozsah LAN port Bezdrátový LAN (vnitní anténa) Bus Power Supply (USB) Reproduktory Pední reproduktor (Levý/Pravý) Typ Jmenovitá impedance Píkon Typ Jmenovitá impedance Píkon Typ Jmenovitá impedance Píkon Sub-Woofer x 2 Typ Jmenovitá impedance Píkon Typ Jmenovitá impedance Píkon 1 Way 1 reproduktor 6 90 W 1 Way 2 reproduktor 4 135 W Max. píkon: Cisté rozmry (S x V x H) Cistá váha: Max. píkon: Cisté rozmry (S x V x H) Cistá váha: 180 W 215 x 397 x 373 mm (8, 5 x 15, 6 x 14, 7 palc) 6, 8 kg (14, 9 lbs) 270 W Vestavné pední a zadní reproduktory 2 Way 3 reproduktor 4 135 W 2 Way 3 reproduktor 4 135 W 2 Way 3 reproduktor 4 135 W Max. píkon: Cisté rozmry (S x V x H) Cistá váha: Max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HX-996TS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HX-996TS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag