Návod k použití LG HX-976CZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HX-976CZ. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HX-976CZ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HX-976CZ.


LG HX-976CZ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6288 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HX-976CZ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PÍRUCKA UZIVATELE Domácí kino Network 3D Blu-rayTM Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. HX976CZ (HX976CZ, SH96SZ-S, SH96CZ-D) P/NO : SAC35213607 Zacínáme 3 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT M M M M M VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. [. . . ] Tento rezim je dostupný pouze pro 2 zdrojové kanály. EQ]: Mzete seídit zvuk zvýsením nebo snízením úrovn urcité frekvence. Nastavení [Uziv. Zvolte moznost [Zrusit] a pak stisknte ENTER (b) ke zrusení nastavení. Zvolte moznost [Reset] a pak stisknte ENTER (b) k resetování vsech nastavení. 3 Systémové nastavení 42 Ovládání Obecné pehrávání Pouzití nabídky [Dom] Nabídka HOME se objeví, pokud stisknete tlacítko HOME (n). Pomocí W/S/A/D zvolte píslusnou polozku a stisknte ENTER (b). Stisknte B (OPEN/CLOSE) a umístte disk do diskové mechaniky. Pro zavení pedních dvíek stisknte tlacítko B (OPEN/CLOSE). U spousty disk AUDIO CD, BD-ROM a DVDROM se pehrávání spustí automaticky. Zvolte [BD], [DVD], [VR] nebo [Audio] pomocí W/S a stisknte ENTER (b). y Funkce pehrávání popsané v tomto návodu nejsou vzdy dostupné u kazdého souboru a média. Nkteré funkce mohou být omezeny v závislosti na mnoha faktorech. y V závislosti na titulech BD-ROM, pipojení zaízení USB mze vyzadovat píslusné pehrávání. y Nedokoncené DVD VR formáty disku nemusí být pehrávatelné na tomto pehrávaci. y Nkteré DVD-VR disky jsou vyrobeny s daty CPRM z DVD RECORDER. Tato jednotka nepodporuje tyto typy disk. , Poznámka a [Film] - Pehraje video. 4 Ovládání b [Fotografie] - Zobrazí fotografie. d [Premium] - Zobrazuje obrazovku Premium Home. e [Vstup] - Zmní vstupní rezim. f [Nastavení] - Upravuje nastavení. Pehrání souboru na disku/ USB zaízení yui Tento pístroj je schopen pehrát videosoubory, hudební soubory a fotografie ulozené na disku nebo úlozisti pipojeném pes USB port. Vlozte datový disk do mechaniky nebo pipojte USB zaízení. Pomocí A/D zvolte [Film], [Fotografie] nebo [Hudba] a stisknte ENTER (b). Pomocí W/S/A/D zvolte soubor a stisknte d(PLAY) nebo ENTER (b) pro pehrávání souboru. Ovládání 43 Pehrávání disku Blu-ray 3D e Tento pehrávac je schopen pehrávat disky Blu-ray 3D, které obsahují samostatné pohledy pro levé a pravé oko. Píprava K pehrání titulu Blu-ray 3D ve stereoskopickém 3D rezimu je zapotebí: y Zkontrolujte, zda je televize vybavena technologií 3D a obsahuje vstup(y) HDMI 1, 4. y Abyste si vychutnali naplno zázitek z obrazu 3D, je nutné pouzát 3D brýle. [. . . ] Pokud vase licence skoncí, souhlasíte, ze úpln pestanete pouzívat Data Gracenote, Software Gracenote a Servery Gracenote. Spolecnost Gracenote si vyhrazuje veskerá práva s ohledem na Data Gracenote, Software Gracenote a 6 Píloha Píloha 73 Technické údaje Vseobecn Pozadavky na píkon Spoteba Rozmry (S x V x D) Cistá váha (pibl. ) Provozní teplota Provozní vlhkost Vstupy/Výstupy COMPOSITE HDMI IN/OUT (video/audio) DIGITAL IN (OPTICAL) PORT. IN Tuner (Ladic) Rozsah ladní FM Zesilovac Výstupní výkon (4 / 3 ), (RMS), THD 10 % Celkem Pední cást Sub-Woofer 560 W 180 W x 2 200 W (Aktivní) 87, 5 az 108, 0 MHz nebo 87, 50 az 108, 00 MHz 1, 0 V (p-p), 75 , sync negativní, konektor RCA x 1 19pinový (type A, HDMITM Connector) 3 V (p-p), 1x optický konektor x 1 0, 5 Vrms (3, 5 mm stereo konektor) Viz hlavní stítek na zadním panelu. 495 x 211 x 72, 5 mm (19, 5 x 8, 3 x 2, 9 palc) 4, 1 kg (9. 0 lbs) (Se stojanem: 4, 7 kg (10. 4 lbs)) 5 °C az 35 °C (41 °F az 95 °F) 5 % az 90 % 6 Píloha 74 Píloha Systém Laser vlnová délka Systém signálu Frekvencní odezva Harmonické zkreslení Dynamický rozsah LAN port Bezdrátový LAN (vnitní anténa) Bus Power Supply (USB) Reproduktory Pední reproduktor (Levý/Pravý) Typ Jmenovitá impedance Píkon Subwoofer Typ Jmenovitá impedance Píkon 1 Way 1 reproduktor 3 200 W Max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HX-976CZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HX-976CZ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag