Návod k použití LG HX-966TZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HX-966TZ. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HX-966TZ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HX-966TZ.


LG HX-966TZ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6055 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HX-966TZ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PÍRUCKA UZIVATELE Domácí kino Network 3D Blu-rayTM Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. HX966TZ (HX966TZ, SH96TZ-S/C/W) P/NO : SAC35213502 Zacínáme 3 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. [. . . ] Nkteré funkce mohou být omezeny v závislosti na mnoha faktorech. y V závislosti na titulech BD-ROM, pipojení zaízení USB mze vyzadovat píslusné pehrávání. y Nedokoncené DVD VR formáty disku nemusí být pehrávatelné na tomto pehrávaci. y Nkteré DVD-VR disky jsou vyrobeny s daty CPRM z DVD RECORDER. Tato jednotka nepodporuje tyto typy disk. , Poznámka a [Film] - Pehraje video. 4 Ovládání b [Fotografie] - Zobrazí fotografie. d [Premium] - Zobrazuje obrazovku Premium Home. e [Vstup] - Zmní vstupní rezim. f [Nastavení] - Upravuje nastavení. Pehrání souboru na disku/ USB zaízení yui Tento pístroj je schopen pehrát videosoubory, hudební soubory a fotografie ulozené na disku nebo úlozisti pipojeném pes USB port. Vlozte datový disk do mechaniky nebo pipojte USB zaízení. Pomocí A/D zvolte [Film], [Fotografie] nebo [Hudba] a stisknte ENTER (b). Pomocí W/S/A/D zvolte soubor a stisknte d(PLAY) nebo ENTER (b) pro pehrávání souboru. Ovládání 41 Pehrávání disku Blu-ray 3D e Tento pehrávac je schopen pehrávat disky Blu-ray 3D, které obsahují samostatné pohledy pro levé a pravé oko. Píprava K pehrání titulu Blu-ray 3D ve stereoskopickém 3D rezimu je zapotebí: y Zkontrolujte, zda je televize vybavena technologií 3D a obsahuje vstup(y) HDMI 1, 4. y Abyste si vychutnali naplno zázitek z obrazu 3D, je nutné pouzát 3D brýle. y Zapojte kabel HDMI (typ A, vysokorychlostní HDMITM kabel s Ethernetem) mezi výstup HDMI pehrávace a vstup HDMI televizoru. Stisknte HOME (n) a nastavte moznost [Rezim 3D] v menu [Nastavení] na [Zap. ] (strana 33). Stisknte B (OPEN/CLOSE) a umístte disk do pihrádky na disky. Více pokyn naleznete v uzivatelské pírucce k vasemu 3D televizoru. Pro vylepsený 3D efekt lze upravit nastavení displeje a zamit se na nastavení televizoru. y Sledování 3D obsahu po delsí dobu mze vyvolat závra nebo únavu. y Nedoporucuje se, aby filmy v 3D rezimu sledovali invalidi, dti a thotné zeny. y Pokud pociujete bolesti hlavy, únavu nebo závra pi sledování 3D obrazu, je velmi doporucováno zastavit pehrávání a postizeného umístit do klidu, dokud se nebude cítit normáln. Vychutnejte si BD-LiveTM e Ve spojení s funkcí BONUSVIEW, BD-video podporující BD-Live (BD-ROM verze 2 profil 2), který obsahuje funkci rozsíení sít, vám poskytuje moznost vychutnání více funkcí jako je stahování nových filmových trailer pes pipojení této jednotky k internetu. Zkontrolujte internetové pipojení a nastavení (strana 26-30). Zaízení USB vlozte do USB portu na pedním panelu. [. . . ] IN Tuner (Ladic) Rozsah ladní FM Zesilovac 87, 5 az 108, 0 MHz nebo 87, 50 az 108, 00 MHz 1, 0 V (p-p), 75 , sync negativní, konektor RCA x 1 (Y) 1, 0 V (p-p), 75 , sync negativní, konektor RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0, 7 V (p-p), 75 , konektor RCA x 2 19pinový (type A, HDMITM Connector) 2. 0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 , konektor RCA (L, P) x 1 3 V (p-p), 1x optický konektor x 1 0, 5 Vrms (3, 5 mm stereo konektor) Viz hlavní stítek na zadním panelu. 439 X 61 X 284 mm (17, 3 X 2, 4 X 11, 2 palc) 3, 04 kg (6, 7 lbs) 5 °C az 35 °C (41 °F az 95 °F) 5 % az 90 % 6 Píloha Výstupní výkon (4 / 3 ), (RMS), THD 10 % Celkem Pední cást Stedy Zadní cást Sub-Woofer 1100 W 180 W x 2 180 W 180 W x 2 200 W (pasivní) Píloha 73 Systém Laser vlnová délka Systém signálu Frekvencní odezva Harmonické zkreslení Dynamický rozsah LAN port Bezdrátový LAN (vnitní anténa) Bus Power Supply (USB) Reproduktory Pední reproduktor (Levý/Pravý) Typ Jmenovitá impedance Píkon Typ Jmenovitá impedance Píkon Center speaker Typ Jmenovitá impedance Píkon Subwoofer Typ Jmenovitá impedance Píkon 1 Way 1 reproduktor 3 200 W Max. píkon: Cisté rozmry (S x V x H) Cistá váha: 400 W 215 x 397 x 373 mm (8, 5 x 15, 6 x 14, 7 palc) 6, 5 kg (14, 3 lbs) 1 Way 1 reproduktor 4 180 W Max. píkon: Cisté rozmry (S x V x H) Cistá váha: 360 W 410 x 80 x 53 mm (16, 1 x 3, 1 x 2, 1 palc) 0, 8 kg (1, 8 lbs) 2 Way 3 reproduktor 4 180 W 2 Way 3 reproduktor 4 180 W Max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HX-966TZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HX-966TZ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag