Návod k použití LG HT964TZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HT964TZ. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HT964TZ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HT964TZ.


LG HT964TZ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2457 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HT964TZ (534 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HT964TZ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKÝ Model : HT964TZ (HT964TZ-DHP, SH94TZ-F/S/C/W) HT964PZ (HT964PZ-DHP, SH94PZ-F/S/C/W) pepocet na vyssí rozlisení Full HD(1080p) (Jdte na stranu 6) Pímé nahrávání na USB (Jdte na stranu 17) Vstup HDMI (Jdte na stranu 7) Vyrobeno pro iPod (Go to page 18) Nastavení reproduktor domácího kina ez (Jdte na stranu 15) Vstup pro penosné pehrávace (Jdte na stranu 19) R iPod je ochranná známka spolecnosti Apple, Inc. , registrovaná v USA a v ostatních zemích. Jako partner ENERGY STAR® LG uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je obchodní známka registrovaná v USA. R P/NO : MFL60020797 2009-03-25 ¿ÀÈÄ 9:02:05 HT964TZ-DHP_BHUNLL_CZE_0797. indd1 1 Bezpecnostní upozornní POZOR RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM UPOZORNNÍ v souvislosti se síovým kabelem Doporucujeme nezapojovat dalsí spotebice do stejného síového el. To znamená, ze obvod, ve kterém je zapojený tento spotebic, napájí jen tento spotebic a nemá zádné dalsí výstupy a vtve. Pro kontrolu si proctte specifikace v této uzivatelské pírucce. [. . . ] Dvakrát stisknte krátce tlacítko SKIP (. ) pro krok zpt k pedeslé kapitole/ stop/ souboru. Symboly pouzité v této pírucce Vsechny níze uvedené disky a soubory SOUBORY MP3 DVD a finalizované disky DVD±R/ RW Soubory WMA Soubory DivX Audio CD ALL MP DVD WMA DivX ACD Pozastavení pehrávání ALL Stisknutím PAUSE/STEP (POZASTAVIT/KROKOVAT) () pozastavíte pehrávání : Stisknutím PLAY (B) pehrávání. Pehrávání po jednotlivých snímcích DVD DivX Opakovaným stisknutím PAUSE/STEP (POZASTAVIT/KROKOVAT) () spustíte pehrávání po jednotlivých snímcích Opakované nebo náhodné pehrávání ALL Stisknte opakovan REPEAT/RANDOM a soucasný titul, kapitola nebo stopa bude pehrávána opakovan nebo náhodn. Normální pehrávání obnovíte optovným stisknutím tlacítka REPEAT/RANDOM. - Rezim náhodného pehrávání : pouze u hudebních soubor. HT964TZ-DHP_BHUNLL_CZE_0797. indd12 12 2009-03-25 ¿ÀÈÄ 9:02:13 Rychlý posun vped nebo vzad ALL Prohlízení DVD MENU DVD Stisknte SCAN (PROHLEDÁVAT) (bb nebo BB) pro rychlý posun vped nebo vzad bhem pehrávání. Opakovaným stisknutím SCAN (PROHLEDÁVAT) (bb nebo BB) mzete mnit rychlost posunu. Stisknutím PLAY (B) spustíte pehrávání v normální rychlosti. Stisknte MENU, zobrazí se menu disku, je-li dostupné. Zmna znakové sady ke správnému zobrazení titulk pro DivX® DivX Výbr jazyka titulk DVD DivX Bhem pehrávání opakovaným stisknutím SUBTITLE (TITULKY) ( pozadovaný jazyk titulk. ) vyberte Pokud se v prbhu pehrávání titulky nezobrazují správn, stisknte a drzte tlacítko SUBTITLE (Titulky) po dobu 3 sekund, poté stisknte I i nebo tlacítko SUBTITLE (Titulky) k volb jiného jazykového kódu dokud se titulky nezobrazí ve správném formátu, poté stisknte ENTER( Vstoupit). Kompatibilita disku DivX s tímto pehrávacem má následující omezení : · Dostupné rozlisení : 720x576 (S x V) pixel · Název souboru titulk DivX by ml obsahovat do 45-ti znak. · Pokud soubor DivX obsahuje znak, který nelze zobrazit, mze se místo nj zobrazit , , _". · Pokud soubor neobsahuje prokládané audio a video, nehraje zvuk nebo není vidt obraz. · Podporovaný formát soubor DivX : ". avi", ". mpg", ". mpeg", ". divx" · Podporovaný formát titulk : SubRip (*. srt/ *. txt), SAMI (*. smi), SubStation Alpha (*. ssa/ *. txt), MicroDVD (*. sub/ *. txt), SubViewer 2. 0 (*. sub/ *. txt) · Pehrávatelný formát kodeku : "DIVX3. xx", "DIVX4. xx", "DIVX5. xx", "MP4V3", "3IVX". · Pehrávatelný formát zvuku : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA". · Vzorkovací frekvenc : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) · Datový tok : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA) · Disky formátované v systému soubor Live tento pehrávac nepodporuje. · Pokud se název videosouboru DivX lisí od názvu soubor titulk, nemusí se pi pehrávání zobrazit titulky. · Pokud pehráváte soubor DivX s jinými parametry, nez je uvedeno výse, nemusí se pehrát správn. Zpomalení rychlosti pehrávání DVD DivX Pozadavky na soubor DivX® DivX Kdyz je pehrávání pozastaveno, stisknutím SCAN (PROHLEDÁVAT) (bb nebo BB) zpomalíte rychlost pehrávání vped nebo vzad. Opakovaným stisknutím SCAN (PROHLEDÁVAT) (bb nebo BB) si mzete vybrat z více rychlostí pehrávání. Pro pokracování v pehrávání normální rychlostí stisknte tlacítko PLAY (B). Soubor ve formátu DivX nemze být pozpátku zpomalen pehrán. Pehrávání 1, 5 násobnou rychlostí DVD Stisknutím PLAY (B) (PEHRÁT) bhem pehrávání DVD spustíte pehrávání 1, 5krát rychleji oproti normální rychlosti pehrávání. Stisknutím PLAY (B) (PEHRÁT) spustíte pehrávání v normální rychlosti. Prohlízení nabídky titul DVD DVD DivX Stisknte TITLE (TITUL), zobrazí se menu titulu na disku, je-li dostupné. Spustní pehrávání ve zvoleném case Hledá pocátecní bod zadaného casového kódu. k nalezení scény v 1 hodinu, 10 minut a 20 sekund vlozte císelnými tlacítky "11020" a stisknte ENTER. pokud zadáte nesprávné císlo, stisknte tlacítko CLEAR k optovnému zadání Pam poslední scény DVD Toto zaízení si uchovává poslední scénu z posledního pehrávaného disku. Poslední scéna zstává v pamti zaízení i kdyz vyjmete disk z pehrávace nebo vypnete pehrávac do pohotovostního rezimu (rezim Stand-by). Jestlize vlozíte disk, ze kterého je uchovaná poslední scéna, scéna se automaticky zobrazí Smísený disk nebo USB flash disk ­ DivX, MP3, WMA a JPEG V prbhu pehrávání disku nebo USB Flash disku, který obsahuje vsechny typy DivX, MP3/ WMA a JPEG soubor, si mzete stisknutím tlacítka MENU navolit pozadovaný typ souboru k pehrávání. Pokud se objeví vyskakovací okno " Tento typ souboru není podporován pehrávacem", pak zvolte vhodný soubor stisknutím tlacítka MENU. HT964TZ-DHP_BHUNLL_CZE_0797. indd13 13 2009-03-25 ¿ÀÈÄ 9:02:14 Vytvote si vlastní program ACD MP WMA Uspoádáním poadí hudby na disku mzete pehrávat obsah disku v jakémkoli poadí. [. . . ] Na nkterých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Pi nahrávání nebo pehrávání film z takovýchto disk bude slyset sum. Tento výrobek podléhá technologii ochranny autorských práv, která je chránna patenty USA a dalsími právy dusevního vlastnictví. Pouzití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno spolecností Macrovision Corporation a je urceno pouze pro domácí a jiné omezené sledování, pokud není jinak autorizováno spolecností Macrovision corporation. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HT964TZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HT964TZ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag