Návod k použití LG HT905TA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HT905TA. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HT905TA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HT905TA.


LG HT905TA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3732 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HT905TA (3705 ko)
   LG HT905TA ANNEXE 778 (3689 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HT905TA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESTINA UZIVATELSKÝ NÁVOD Systém DVD pehrávace a receiveru MODEL HT905TA (HT905TA, SH95TA-F/ S/ C/ W) Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. P/NO : MFL63284211 HT905TA-DH_BHUNLL_CZE_4211. indd 1 2010-02-04 ¿ÀÀü 10:42:59 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace POZOR RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM zásahem laserového paprsku, nepokousejte se otevírat kryt, je pod ním viditelné záení. UPOZORNNÍ: Pístroj nesmí být vystavena vod (kapající nebo stíkající) a nesmí na nj být umístny pedmty naplnné tekutinami, jako jsou vázy. UPOZORNNÍ v souvislosti se síovým kabelem To znamená, ze obvod, ve kterém je zapojený tento spotebic, napájí jen tento spotebic a nemá zádné dalsí výstupy a vtve. Pro kontrolu si proctte specifikace v této uzivatelské pírucce. [. . . ] Zobrazí se [Nastavit reproduktor]. [Speaker selection] Zvolte reproduktor, který chcete nastavit. Poznámka Nkterá nastavení reproduktor jsou zakázána licencní smlouvou Dolby Digital. [Velikost] je-li reproduktor nastaven napevno, nelze zmnit nastavení. [Hlasitost] Stisknte I i pro nastavení výstupní úrovn zvoleného reproduktoru. Pední L/P : 0 ~ -5 SubWoofer, zadní L/P, sted : 5 ~ -5 3 Instalace 3. Prostednictvím tlacítka I i zvolte pozadovaný reproduktor. Stiskem O RETURN se návrátí do pedeslé nabídky. HT905TA-DH_BHUNLL_CZE_4211. indd 26 [Dálka] Po pipojení reproduktorl k pijímaci DVD nastavte Vzdálenost mezi reproduktory a poslechovým bodem, je-li vzdálenost stedu zadních reproduktor vtsí nez vzdálenost pedních reproduktor. Toto nastavení umozuje, aby zvuk ze vsech reproduktor dorazil k posluchaci ve stejnou dobu. Stisknte I i pro nastavení vzdálenosti zvolených reproduktor. Tato vzdálenost je odpovídající zmnné vzdálenosti mezi stedem zadního reproduktoru a pedního reproduktoru. [Test] Pomocí tlacítka U u zvolte [Start testu reprodukt. ] a stisknte ENTER. Nastavte hlasitost tak, aby odpovídala hlasitosti testovaných signál ulozených v systému. 2010-02-04 ¿ÀÀü 10:43:07 Instalace DRC (Dynamic Range Control) (Dynamická kontrola rozsahu) Udrzuje zvuk cistý, kdyz je hlasitost nastavená na nízké hodnot (jen Dolby Digital). Nastavte [Zapnuto] zapnutí tohoto efektu. Zámek (Rodicovská kontrola) Úvodní nastavení kódu oblasti Pi prvním pouzitím pístroje, nastavte Area Code (Kód oblasti). Pro pístup k moznosti [Zámek] musíte zadat Vámi vytvoené heslo. Zadejte heslo znova, poté stisknte tlacítko ENTER pro ovení. Pokud uciníte ped stisknutím tlacítka ENTER chybu, stisknte tlacítko CLEAR. Stisknte ENTER a zvolte druhý znak pomocí tlacítka U u. Pro potvrzení volby Kódu oblasti stisknte tlacítko ENTER. Hlasitý Zvolte [Zapnuto], smísíte karaoke kanály do normálního sterea. Tato funkce je mozná jen s multikanálovým karaoke DVD diskem. HD AV Sync Nkdy se stane, ze u digitální televize dochází ke zpozdní mezi obrazem a zvukem. Pokud se tak dje, mzete rozdíl vyrovnat nastavením zpozdní zvuku tak, ze zvuk `ceká' na píslusný obraz: tato funkce se nazývá HD AV Sync. Pouzijte U u (na dálkovém ovládání) k petocení smrem nahoru a dol pro nastavení zpozdní, které lze zvolit mezi 0 a 300 msek. 3 Instalace Hodnocení Blokuje pehrávání hodnocených DVD v závislosti na jejich obsahu. Zvolte nabídku [Klasifikace] v nabídce [Zámek] a stisknte i 2. [Rating 1-8] Hodnocení jedna (1) je nejvíce omezeno a nejmén omezeno je hodnocení (8). [Unlock] Pokud si zvolíte odblokování, rodicovská kontrola není aktivní a disky se pehrají celé. [. . . ] Dálkové ovládání není správn smrováno na Nasmrujte dálkový ovladac pímo na zaízení. Dálkový ovladac Dálkový ovladac pouzívejte do vzdálenosti ádn nefunguje Dálkové ovládání je pílis daleko od jednotky. nebo vbec Mezi dálkovým ovladacem a pehrávacem Odstrate pekázku. Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HT905TA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HT905TA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag