Návod k použití LG HT805TH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HT805TH. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HT805TH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HT805TH.


LG HT805TH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3433 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HT805TH (3468 ko)
   LG HT805TH ANNEXE 984 (3390 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HT805TH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESTINA UZIVATELSKÝ NÁVOD Systém DVD pehrávace a receiveru MODEL HT805TH (HT805TH, SH85TH-S/ C/ W) Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. P/NO : MFL63284271 HT805TH-D0_BHUNLL_CZE_4271. indd 1 2010-02-11 ¿ÀÀü 12:45:24 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace POZOR RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM zásahem laserového paprsku, nepokousejte se otevírat kryt, je pod ním viditelné záení. UPOZORNNÍ: Pístroj nesmí být vystavena vod (kapající nebo stíkající) a nesmí na nj být umístny pedmty naplnné tekutinami, jako jsou vázy. UPOZORNNÍ v souvislosti se síovým kabelem To znamená, ze obvod, ve kterém je zapojený tento spotebic, napájí jen tento spotebic a nemá zádné dalsí výstupy a vtve. Pro kontrolu si proctte specifikace v této uzivatelské pírucce. [. . . ] Pední L/P : 0 ~ -5 SubWoofer, zadní L/P, sted : 5 ~ -5 [Dálka] Po pipojení reproduktorl k pijímaci DVD nastavte Vzdálenost mezi reproduktory a poslechovým bodem, je-li vzdálenost stedu zadních reproduktor vtsí nez vzdálenost pedních reproduktor. Toto nastavení umozuje, aby zvuk ze vsech reproduktor dorazil k posluchaci ve stejnou dobu. Stisknte I i pro nastavení vzdálenosti zvolených reproduktor. Tato vzdálenost je odpovídající zmnné vzdálenosti mezi stedem zadního reproduktoru a pedního reproduktoru. [Test] Pomocí tlacítka U u zvolte [Start testu reprodukt. ] a stisknte ENTER. Nastavte hlasitost tak, aby odpovídala hlasitosti testovaných signál ulozených v systému. Nastavit reproduktor Ucite následující nastavení pro zabudovaný surround dekodér s 5. 1 kanály. Prostednictvím tlacítka I i zvolte pozadovaný reproduktor. Stiskem O RETURN se návrátí do pedeslé nabídky. HT805TH-D0_BHUNLL_CZE_4271. indd 25 2010-02-11 ¿ÀÀü 12:45:31 Instalace Audio 3 Instalace DRC (Dynamic Range Control) (Dynamická kontrola rozsahu) Udrzuje zvuk cistý, kdyz je hlasitost nastavená na nízké hodnot (jen Dolby Digital). Nastavte [Zapnuto] zapnutí tohoto efektu. Zámek (Rodicovská kontrola) Úvodní nastavení kódu oblasti Pi prvním pouzitím pístroje, nastavte Area Code (Kód oblasti). Pro pístup k moznosti [Zámek] musíte zadat Vámi vytvoené heslo. Zadejte heslo znova, poté stisknte tlacítko ENTER pro ovení. Pokud uciníte ped stisknutím tlacítka ENTER chybu, stisknte tlacítko CLEAR. Stisknte ENTER a zvolte druhý znak pomocí tlacítka U u. Pro potvrzení volby Kódu oblasti stisknte tlacítko ENTER. Hlasitý Zvolte [Zapnuto], smísíte karaoke kanály do normálního sterea. Tato funkce je mozná jen s multikanálovým karaoke DVD diskem. 3 Instalace HD AV Sync Nkdy se stane, ze u digitální televize dochází ke zpozdní mezi obrazem a zvukem. Pokud se tak dje, mzete rozdíl vyrovnat nastavením zpozdní zvuku tak, ze zvuk `ceká' na píslusný obraz: tato funkce se nazývá HD AV Sync. Pouzijte U u (na dálkovém ovládání) k petocení smrem nahoru a dol pro nastavení zpozdní, které lze zvolit mezi 0 a 300 msek. Hodnocení Blokuje pehrávání hodnocených DVD v závislosti na jejich obsahu. Zvolte nabídku [Klasifikace] v nabídce [Zámek] a stisknte i 2. [Rating 1-8] Hodnocení jedna (1) je nejvíce omezeno a nejmén omezeno je hodnocení (8). [Unlock] Pokud si zvolíte odblokování, rodicovská kontrola není aktivní a disky se pehrají celé. Pro potvrzení volby hodnocení stisknte tlacítko ENTER. HT805TH-D0_BHUNLL_CZE_4271. indd 26 2010-02-11 ¿ÀÀü 12:45:31 Instalace Heslo Mzete nastavit nebo zmnit heslo. Pro zmnu hesla stisknte tlacítko ENTER ve chvíli, kdy je moznost [Zmna] zvýraznna. [. . . ] Nelze správn Je-li to teba, pidejte externí anténu. naladit Signál rozhlasové stanice je pílis slabý. rozhlasové Nejsou nastaveny zádné stanice nebo stanice Nalate a ulozte rozhlasové stanice viz strana pednastavené stanice byly vymazány (pi . Dálkové ovládání není správn smrováno na Nasmrujte dálkový ovladac pímo na zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HT805TH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HT805TH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag