Návod k použití LG HT44M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HT44M. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HT44M bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HT44M.


LG HT44M : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3307 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HT44M (3358 ko)
   LG HT44M ANNEXE 355 (3324 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HT44M

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESTINA UZIVATELSKÝ NÁVOD Systém DVD pehrávace a receiveru MODEL HT44M (HT44M, SH85DM-F/ W) Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. P/NO : MFL63284220 HT805DM-D0_BHUNLL_CZE_4220. indd 1 2010-02-22 ¿ÀÈÄ 9:40:55 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace POZOR RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM zásahem laserového paprsku, nepokousejte se otevírat kryt, je pod ním viditelné záení. UPOZORNNÍ: Pístroj nesmí být vystavena vod (kapající nebo stíkající) a nesmí na nj být umístny pedmty naplnné tekutinami, jako jsou vázy. UPOZORNNÍ v souvislosti se síovým kabelem To znamená, ze obvod, ve kterém je zapojený tento spotebic, napájí jen tento spotebic a nemá zádné dalsí výstupy a vtve. Pro kontrolu si proctte specifikace v této uzivatelské pírucce. [. . . ] Stisknte I i pro nastavení Distance (Vzdálenosti) zvoleného reproduktoru. [Test] Pomocí tlacítka U u zvolte [Start testu reprodukt. ] a stisknte ENTER. Nastavte hlasitost tak, aby odpovídala hlasitosti testovaných signál ulozených v systému. Nastavit reproduktor Ucite následující nastavení pro zabudovaný surround dekodér s 2. 1 kanály. Prostednictvím tlacítka I i zvolte pozadovaný reproduktor. Stiskem O RETURN se návrátí do pedeslé nabídky. HT805DM-D0_BHUNLL_CZE_4220. indd 23 2010-02-22 ¿ÀÈÄ 9:41:02 Instalace Audio 3 Instalace DRC (Dynamic Range Control) (Dynamická kontrola rozsahu) Udrzuje zvuk cistý, kdyz je hlasitost nastavená na nízké hodnot (jen Dolby Digital). Nastavte [Zapnuto] zapnutí tohoto efektu. Zámek (Rodicovská kontrola) Úvodní nastavení kódu oblasti Pi prvním pouzitím pístroje, nastavte Area Code (Kód oblasti). Pro pístup k moznosti [Zámek] musíte zadat Vámi vytvoené heslo. Zadejte heslo znova, poté stisknte tlacítko ENTER pro ovení. Pokud uciníte ped stisknutím tlacítka ENTER chybu, stisknte tlacítko CLEAR. Stisknte ENTER a zvolte druhý znak pomocí tlacítka U u. Pro potvrzení volby Kódu oblasti stisknte tlacítko ENTER. Hlasitý Zvolte [Zapnuto], smísíte karaoke kanály do normálního sterea. Tato funkce je mozná jen s multikanálovým karaoke DVD diskem. 3 Instalace HD AV Sync Nkdy se stane, ze u digitální televize dochází ke zpozdní mezi obrazem a zvukem. Pokud se tak dje, mzete rozdíl vyrovnat nastavením zpozdní zvuku tak, ze zvuk `ceká' na píslusný obraz: tato funkce se nazývá HD AV Sync. Pouzijte U u (na dálkovém ovládání) k petocení smrem nahoru a dol pro nastavení zpozdní, které lze zvolit mezi 0 a 300 msek. Hodnocení Blokuje pehrávání hodnocených DVD v závislosti na jejich obsahu. Zvolte nabídku [Klasifikace] v nabídce [Zámek] a stisknte i 2. [Rating 1-8] Hodnocení jedna (1) je nejvíce omezeno a nejmén omezeno je hodnocení (8). [Unlock] Pokud si zvolíte odblokování, rodicovská kontrola není aktivní a disky se pehrají celé. Pro potvrzení volby hodnocení stisknte tlacítko ENTER. HT805DM-D0_BHUNLL_CZE_4220. indd 24 2010-02-22 ¿ÀÈÄ 9:41:02 Instalace Heslo Mzete nastavit nebo zmnit heslo. Pro zmnu hesla stisknte tlacítko ENTER ve chvíli, kdy je moznost [Zmna] zvýraznna. Zadejte heslo znova, poté stisknte tlacítko ENTER pro ovení. HOME pro odchod z DALSÍ DivX VOD Poskytujeme vám registracní kód pro sluzbu DivX® VOD (Video na objednávku). Umozuje vám pjcení nebo zakoupení videa pomocí sluzby DivX® VOD. [. . . ] nízká V pehrávaci DVD není vlozený zádný disk. V pehrávaci DVD je vlozený disk, který nelze pehrát. (zkontrolujte typ disku, barevný systém a kód zem). Disk vlozte oznacenou nebo potistnou stranou smrem nahoru. DVD/ CD se nepehrává Zobrazí se rodicovský zámek, který zabrauje Zadejte heslo nebo zmte stupe hodnocení pehrávání DVD disk s urcitým hodnocením. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HT44M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HT44M bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag