Návod k použití LG HT353SD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HT353SD. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HT353SD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HT353SD.


LG HT353SD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (655 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HT353SD ANNEXE 34 (655 ko)
   LG HT353SD (2505 ko)
   LG HT353SD ANNEXE 920 (669 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HT353SD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT353SD-D0_CZE UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: Zaízení nesmí být vystaveno psobení vody (polití nebo postíkání), na pístroj nestavte nádoby naplnné vodou, nap. UPOZORNNÍ týkající se napájecí sry Pro vtsinu pístroj se doporucuje, aby byly zapojeny do vyhrazeného obvodu; To znamená jediný zásuvkový obvod, který napájí pouze toto zaízení a nemá zádné dalsí zásuvky nebo odbocky. Chcete-li se o tom pesvdcit, zkontrolujte stránku specifikací tohoto uzivatelského manuálu. Petízené zásuvky ve zdi, uvolnné nebo poskozené zásuvky ve zdi, prodluzovací s r y, roztepené napájecí sry, nebo poskozená nebo prasklá izolace vodice jsou nebezpecné. [. . . ] Display Mode (Rezim zobrazení): Nastavení rezimu zobrazení funguje pouze v pípad, ze je pomr stran nastaven na 4:3. Letterbox (Obálka) ­ Zobrazí sirokoúhlý obraz s pruhy v horní a dolní cásti obrazovky. Panscan (Pizpsobení) ­ Automaticky zobrazí sirokoúhlý obraz na celé obrazovce a , , oeze" cásti, které se nevejdou. Progressive Scan (Progresivní skenování) Obraz s progresivním skenováním má vysokou kvalitu a mén bliká. Pokud pouzíváte konektory komponentního videa k pipojení televizoru nebo monitoru, který je kompatibilní se signálem s progresivním skenováním, nastavte moznost [Progressive Scan] (Progresivní skenování) na [On] (Zapnuto). Stisknte tlacítko ENTER: - Pokud nestisknete tlacítko ENTER do 10 vtein, nastaví se moznost [OFF] (Vypnuto). - Pokud nevlastníte televizor s funkcí progresivního skenování, moznost zapnutí progresivního skenování se na obrazovce nezobrazí. (potom stisknte tlacítko STOP na dálkovém ovladaci a podrzte je na 5 vtein. Stav funkce se zmní na [OFF] (Vypnuto). ) TV Output Select (Výbr výstupu TV) ­ Vyberte moznost podle typu pipojení televizoru. [YPbPr]: Pokud je vás televizor pipojen pomocí konektor COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN (Komponent / Progresivní skenování) k zaízení. [RGB]: Pokud je vás televizor pipojení konektorem SCART. - Pokud je televizor pipojen konektorem RGB, COMPONENT OUT (Komponentní výstup) není funkcní. - Po zapnutí progresivního skenování je rezim výbru výstupu TV neaktivní. Speaker selection (Výbr reproduktoru) Vyberte reproduktor, který chcete nastavit. [(Pední reproduktory (levý), pední reproduktory (pravý), stedový reproduktor, basový reproduktor, zadní reproduktory (pravý), zadní reproduktory (levý)] Poznámka : Urcitá nastavení reproduktoru jsou zakázána licencní smlouvou Dolby Digital. Size (velikost) Typ reproduktor je nastaven napevno a proto jej nelze mnit. Volume (hlasitost) Tlacítkem b / B seídíte výstupní úrove zvoleného reproduktoru . (-6dB ~ 6dB) Distance (Vzdálenost) Pokud jste pipojili reproduktory k pijímaci DVD/CD, nastavení Distance (Vzdálenost) umozuje informovat reproduktory o tom, jakou vzdálenost musí zvuk urazit do bodu poslechu. Toto nastavení umozuje, aby zvuk ze vsech reproduktor dorazil k posluchaci ve stejnou dobu. Stisknutím tlacítka b / B upravte vzdálenost vybraného reproduktoru. Test Stisknutím tlacítka b / B vyzkousejte signál jednotlivých reproduktor. Upravte hlasitost tak, aby odpovídala hlasitosti testovacích signál ulozených v pamti systému. Levý pední (L) Stedový Pravý pední (R) Levý zadní (R) Pravý zadní (L) Basový DRC (ízení dynamického rozsahu) Zvuk bude po snízení hlasitosti jasný (pouze Dolby Digital). [. . . ] Povolení Kompatibilita disk se soubory JPEG s tímto pehrávacem je omezená takto: · Bzný JPEG ­ max. pocet pixel na síku: 8902 pixel · Progresivní JPEG - Max. pocet pixel na síku: 1609 pixel · Maximální pocet soubor: Mén nez 650. · Nkteré disky nemusejí fungovat z dvodu odlisného formátu záznamu nebo kvli stavu disku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HT353SD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HT353SD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag