Návod k použití LG HT32S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HT32S. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HT32S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HT32S.


LG HT32S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (902 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HT32S (632 ko)
   LG HT32S ANNEXE 631 (695 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HT32S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKÝ Model: HT32S (HT32S-D0, SH34S-F/W) pepocet na vyssí rozlisení Full HD(1080p) (Jdte na stranu 10) Vstup pro penosné pehrávace (Jdte na stranu 17) Snadné nastavení reprosoustav domácího kina (Jdte na stranu 17) Pímé nahrávání na USB (Jdte na stranu 16) R Jako partner ENERGY STAR® LG uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je obchodní známka registrovaná v USA. R P/NO : MFL56962840 Bezpecnostní upozornní POZOR RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM To znamená, ze obvod, ve kterém je zapojený tento spotebic, napájí jen tento spotebic a nemá zádné dalsí výstupy a vtve. Pro kontrolu si proctte specifikace v této uzivatelské pírucce. Petízení zásuvek, uvolnné a poskozené zásuvky nebo prodluzovací kabely, roztepené vodice a poskozená nebo popraskaná izolace vodic vedou k vzniku nebezpecí. [. . . ] V takovém pípad opakovan stisknte RESOLUTION/PTY dokud se obraz neobjeví. NA DISPLEJI NATURAL AUTO EQ POP CLASSIC JAZZ ROCK MP3 OPT BASS VIRTUAL NORMAL(OFF) Popis Vychutnávejte si píjemný a pirozený zvuk. Dosahuje zvukového vyrovnání, které je nejvíce podobné zánru, který je zahrnut v MP3 ID3 tagu hudebního souboru. Tento program poskytuje zvuku jedinecnou atmosféru, dává vám pocit pítomnosti na práv probíhajícím rockovém, popovém, jazzovém nebo klasickém koncertu. Vychutnávejte si poslech více virtuálních prostorových zvuk. Mzete si vychutnávat zvuk bez efekt ekvalizéru. Pro spickovou kvalitu obrazu Full HD nastavte rozlisení na 1080p (pepocet na vyssí rozlisení Full HD) Poznámky k pipojení výstupu HDMI · Zobrazené rozlisení okna displeje a výstupní rozlisení mze být odlisné v závislosti na typu pipojení. · Jestlize vás TV pijímac neakceptuje vámi nastavené rozlisení, objeví se na obrazovce abnormální obrazy. (na obrazovce se objeví "Nepodporováno televizí") Prosíme pectte si uzivatelskou pírucku pro TV a potom nastavte rozlisení, které je televizor schopen zpracovat. · Zmna rozlisení v dob, kdy je zaízení pipojeno k HDMI konektoru mze zpsobit poruchu. K vyesení problému vypnte pístroj a poté jej opt zapnte. · Pokud zapojujete kompatibilní zaízení HDMI nebo DVI, ujistte se o následujícím : - Zkuste odpojit zaízení HDMI/ DVI a tento pístroj. Dále zapojte k zaízení HDMI/ DVI a ponechte po dobu 30ti sekund, poté zapojte toto zaízení. - Pipojené zaízení video vstupu je nastaveno správn pro tento pístroj. - Pipojené zaízení je kompatibilní s 720X576i (480i), 720X576p (480p), 1280X720p, 1920X1080i or 1920X1080p video vstupem. - Rozlisení 1080p, 720p a 576p (480p) jsou postupným ádkováním pozadovaného rozlisení. · Ne vsechna HDCP-kompatibilní DVI zaízení budou pracovat s tímto pístrojem. - Obraz nebude zobrazen správn s jiným zaízením, nez je zaízení HDCP. 10 Zobrazení informací o disku NA DÁLK. OVL. 1 Stisknte DISPLAY(ZOBRAZIT): 2 Zvolte polozku: 3 Úprava nastavení zobrazení: 4 Ukoncit a zavít: DISPLAY Uu Ii Pehrávání disku nebou souboru NA DÁLK. OVL. 1 Vlozte disk do slotu: 2 Zvolte DVD/CD: 3 Upravte menu nastavení: nebo vyberte soubor z menu: 4 Spustíte pehrávání disku: 5 Zastavte pehrávání disku: -FUNCTION UuIi Uu B PLAY DISPLAY Zobrazit informace o disku 1/6 1/6 1/6 1/6 4/26 1/6 1/6 1/6 4/26 4/26 4/26 4/26 4/26 4/26 1 ENG D 1 ENG x STOP Mzete vybrat polozku stisknutím U u a zmnit nebo vybrat nastavení I i. Aktuální titul (nebo stopa/ soubor) císlo/celkový pocet titul (nebo stop/ soubor) Current chapter number/total number of chapters Elapsed playing time Selected audio language or channel Selected subtitle Selected angle/total number of angles Selected sound mode Pehrávání disku nebo souboru Pehrávání disku DVD, který obsahuje nabídku DVD 3/2. 1CH D 1 ENG 1 ENG 3/2. 1CH D D 3/2. 1CH 1 ENG 1 ENG 3/2. 1CH 1 KOR 1 ENG D D D 3/2. 1CH 1 KOR 3/2. 1CH 3/2. 1CH 1 KOR 1 KOR 1/3 1 KOR 1 KOR 1/3 1 KOR 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Vtsina disk DVD má nyní nabídky, které se nactou ped zahájením pehrávání filmu. Tmito nabídkami mzete procházet pomocí tlacítek U u I i a zvýraznit volbu. Stisknutím tlacítka ENTER provete výbr. Peskocit následující/pedcházející kapitolu/stopu ALL Symboly pouzité v této pírucce Vsechny níze uvedené disky a soubory SOUBORY MP3 DVD a finalizované disky DVD±R/RW Soubory WMA Soubory DivX Audio CD ALL MP3 DVD WMA DivX ACD Stisknte tlacítko SKIP (>) pro pechod k dalsí kapitole/ stop/ souboru. Stisknte tlacítko SKIP (. ) pro návrat na zacátek aktuální kapitoly/ stopy/ souboru. [. . . ] Finalizované disky ve formátu DVD VR nelze na tomto zaízení pehrávat. DVD+RW: Jen v rezimu video Audio CD: Zobrazení symbolu x Logo Bhem provozu se mze na displeji objevit symbol , , x" a oznamuje, ze funkce popsaná v této uzivatelské pírucce není dostupná na daném DVD video disku. Kód zem Kód zem je vytistn na zadní stran tohoto zaízení. Toto zaízení pehrává jen DVD disky, které jsou oznaceny stejn jako oznacení na zadní cásti zaízení nebo jsou oznaceny jako , , ALL" (VSE). · Vtsina disk nese znacku glóbu s jedním nebo více císly, která je viditelná na obalu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HT32S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HT32S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag