Návod k použití LG HR400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HR400. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HR400 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HR400.


LG HR400 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6583 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HR400 (6054 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HR400

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HR407D-P. BCZELLK_CZE 3/20/09 3:33 PM Page 1 CESTINA HR400 LG jako partner ENERGY STAR® uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je obchodní známka registrovaná v USA. P/NO : MFL46897341 HR407D-P. BCZELLK_CZE 3/20/09 3:33 PM Page 2 UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE nebude zajistno dobré vtrání nebo pokud nebudou dodrzeny pokyny výrobce. UPOZORNNÍ: Tento výrobek pouzívá laserový systém. [. . . ] Vyberte volbu [Sloucit] pro zobrazení indikátoru spojování mezi miniaturami kapitol. Tato funkce není k dispozici za následujících podmínek. Je vybraná první kapitola. Editování titulu - dalsí funkce O nabídce seznamu titul Stisknte MENU/LIST pro zobrazení nabídky Seznam titul. Po tomto úkonu by se mlo zastavit pehrávání. Mzete jí také zpístupnit uzitím DOMÁCÍ nabídky, volbou moznosti [Seznam titul] a stisknutím tlacítka ENTER. a b c d e f Hledání kapitol HDD Mzete vybrat zacátek titulu vyhledáním kapitoly. Vyberte [Kapitola] ve volb [Vyhledáv. ] z nabídky v levé cásti obrazovky a stisknte ENTER pro zobrazení nabídky [Seznam kapitol]. Pomocí tlacítek v V b B vyhledejte kapitolu, od které chcete spustit pehrávání, a stisknutím tlacítka PLAY spuste pehrávání. Vyhledání casu HDD Mzete vybrat zacátek titulu v prbhu casu. Vyberte [Cas] ve volb [Vyhledáv. ] z nabídky v levé cásti obrazovky a stisknte ENTER pro zobrazení nabídky [Vyhledáv. ]. a Aktuální médium b Ukazuje rezim nahrávání, volné místo a postupový pruh uplynulého casu. c Volby nabídky: pro zobrazení volby nabídky vyberte titul nebo kapitolu, pak stisknte ENTER. e Miniatura f Zobrazí název titulu, datum a délku záznamu. Prostednictvím b B najdte cas spustní. Kazdým stisknutím b B pesunete o 1 minutu, stisknutím a drzením b B pesunete o 5 minut. Stisknte tlacítko ENTER pro sledování titulu od zvoleného casu. 34 HR407D-P. BCZELLK_CZE 3/20/09 3:33 PM Page 35 Seazení titul HDD Stisknte tlacítko ENTER k zobrazení nabídky moznosti. Vyberte volbu [Seazení] a stisknte ENTER pro zobrazení dalsích voleb. Zde mzete zvolit tídní titul podle polozek [Datum] (kdy byly nahrány), [Titul] (abecední poadí) nebo podle [Kategorie] (tídní podle zánru). Pojmenování titulu HDD Kdyz je titul nahráván tímto zaízením, název titulu bude pojmenován císlem nebo programem titulu. Touto funkcí mzete zmnit název titulu. Spojování titul HDD Tuto funkci pouzijte pro spojení vybraného titulu s jiným titulem. Vyberte titul, který chcete spojit s aktuálním titulem, a stisknte ENTER pro potvrzení. Rozdlení titulu HDD Tuto funkci pouzijte pro rozdlení titulu na dva tituly. Vyberte [Rozdlit] ve volb [Editace] z nabídky v levé cásti obrazovky a stisknte ENTER pro zobrazení nabídky [Rozdlit]. B Najdte bod, ve kterém chcete provést rozdlení, pomocí tlacítek PLAY (B), SCAN (m / M), PAUSE (X) a stisknte ENTER s vybranou volbou [Rozdlit]. Obrazovka pehrávání zobrazuje bod rozdlení. Nemzete vybrat bod rozdlení blíze nez 3 sekundy. Vyberte titul, u kterého chcete zmnit název, a stisknte ENTER. Vyberte volbu [Pejmen. ] nebo [Název titulu] z nabídky v levé cásti obrazovky a stisknte ENTER pro zobrazení nabídky klávesnice. [. . . ] Není-li to píslusným vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem sluzeb výslovn povoleno, neml byste pozmovat, kopírovat, opt zveejovat, zasílat, rozsiovat, pekládat, prodávat, vytváet odvozená díla distribuovat nebo jakýmkoli zpsobem nebo prostednictvím jakéhokoli média jakékoli obsahy nebo sluzby pístupné prostednictvím tohoto výrobku síit. SPOLECNOST LG NENÍ ZODPOVDNÁ ZA VASE UZÍVANÍ SÍOVÝCH SLUZEB. SÍOVÉ SLUZBY JSOU POSKYTOVÁNY , , JAKO TAKOVÉ". V NEJSIRSÍM ROZSAHU, KTERÝ ZÁKON UMOZUJE, SPOLECNOST LG NEPOSKYTUJE ZÁDNÁ VYJÁDENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU (i) ZA SPRÁVNOST, PLATNOST, VCASNOST, LEGÁLNOST NEBO ÚPLNOST JAKÝCHKOLI SÍOVÝCH SLUZEB DOSAZENÝCH PROSTEDNICTVÍM TOHOTO VÝROBKU; NEBO (ii) ZE SÍOVÉ SLUZBY DOSAZITELNÉ PROSTEDNICTVÍM TOHOTO VÝROBKU NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ SLOZKY, KTERÉ MOHOU NAKAZIT NEBO POSKODIT TENTO VÝROBEK, VÁS POCÍTAC, TELEVIZI, DALSÍ VYBAVENÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ VLASTNICTVÍ NEBO NA NICH ZPSOBIT SKODU . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HR400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HR400 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag