Návod k použití LG HB954PB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HB954PB. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HB954PB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HB954PB.


LG HB954PB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5183 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HB954PB (4848 ko)
   LG HB954PB ANNEXE 100 (5224 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HB954PB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HB954PB-DD. BCZELL_CZE_6432 5/21/09 11:28 AM Page 1 CESTINA SIOVENCINA HB954PB (HB954PB-DD / SB94PB-C/F/S/W) MAGYAR POLSKI LG jako partner ENERGY STAR® uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je obchodní známka registrovaná v USA. ENGLISH P/NO : MFL62426432 HB954PB-DD. BCZELL_CZE_6432 5/21/09 11:28 AM Page 2 UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE nebude zajistno dobré vtrání nebo pokud nebudou dodrzeny pokyny výrobce. UPOZORNNÍ: Tento výrobek pouzívá laserový systém. [. . . ] HD AV Sync Nkdy se stane, ze u digitální TV dochází ke zpozdní mezi obrazem a zvukem. Pokud se tak dje, mzete rozdíl vyrovnat nastavením zpozdní zvuku tak, ze zvuk 'ceká' na píslusný obraz: tato funkce se nazývá HD AV Sync. Pouzijte v V k petocení smrem nahoru a dol pro nastavení zpozdní, které se dá zvolit mezi 0 a 300 ms. Zpozdní kolísá závisle na digitálním TV kanálu, na kterém se práv nacházíte. Pi zmn kanálu se mze stát, ze budete muset znovu pizpsobit HD AV Sync. HDMI Audio Mzete nastavit výstup TV reproduktoru pro audio signál z konektoru HDMI OUT. [Vyp. ] ­ Audio signály mají výstup pouze do systému reproduktor. [Zap. ] ­ Audio signály jsou produkovány z TV reproduktoru, pedního levého a pravého reproduktoru a subwooferu. Poznámka: · Rezimu zvuku se nastaví automaticky na [BYPASS] kdyz [HDMI Audio] je nastaveno na [Zap. ]. Nabídka [ZÁMEK] (rodicovský zámek) Nastavení [ZÁMEK] má vliv pouze na pehrávání BD a DVD. Pro pístup k dalsím vlastnostem nastavení [ZÁMEK], vlozte 4-místný ochranný kód. Zadejte 4-císelné heslo, poté stisknte tlacítko ENTER. Zadejte heslo znova, poté stisknte tlacítko ENTER pro ovení. [Nový] ­ Zadejte 4-císelné heslo, poté stisknte tlacítko ENTER. Zadejte heslo znovu, poté stiknte ENTER k zadání nového hesla. [Zm] ­ Vlozte nynjsí heslo a stisknte tlacítko ENTER. Zadejte 4-císelné heslo, poté stisknte tlacítko ENTER. Zadejte heslo znovu, poté stiknte tlacítko ENTER k zadání nového hesla. [Odstranit] ­ Vlozte 4-císelné heslo a stisknte tlacítko ENTER k vymazání hesla. Tip: Jestlize udláte chybu ped stisknutím tlacítka ENTER, stisknte tlacítko CLEAR. Potom zadejte správné heslo. 24 HB954PB-DD. BCZELL_CZE_6432 5/21/09 11:28 AM Page 25 Kdyz jste zapomnli heslo Pokud jste heslo zapomnli, mzete je vymazat pomocí následujícího postupu: 1 Vyjmte disk z pehrávace. 3 Pouzijte numerická tlacítka k zadání , , 210499". Heslo je vymazáno. Hodnocení Zablokuje pehrávání DVD na základ hodnocení jeho obsahu. (Ne vsechny disky mají hodnocení. ) [Hodnocení 1 az 8] ­ Jedna (1) omezuje pehrávání nejvíce. [. . . ] Pístroj mzete resetovat následovn: · Stisknte tlacítko POWER a podrzte jej aspo na 5 sekund. To pinutí zaízení se vypnout a pak zaízení znovu zapnte. Dalsím stisknutím tlacítka POWER znovu pehrávac zapnte. · Vytáhnte pívodní sru, pockejte aspo 5 sekund, a potom ji znovu zapojte. 48 HB954PB-DD. BCZELL_CZE_6432 5/21/09 11:28 AM Page 49 Technické údaje Obecné Napájení: Píkon: Rozmry (S x V x H): Cistá hmotnost (piblizn): Provozní teplota: Provozní vlhkost: AC 200 - 240 V, 50/60 Hz 130 W Pibl. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HB954PB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HB954PB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag