Návod k použití LG HB354BS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HB354BS. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HB354BS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HB354BS.


LG HB354BS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4737 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HB354BS (5110 ko)
   LG HB354BS ANNEXE 783 (5154 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HB354BS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HB354BS-DD. BCZELL_CZE 3/19/09 5:51 PM Page 1 CESTINA SIOVENCINA HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) MAGYAR POLSKI LG jako partner ENERGY STAR® uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je obchodní známka registrovaná v USA. ENGLISH P/NO : MFL56962866 HB354BS-DD. BCZELL_CZE 3/19/09 5:51 PM Page 2 UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE nebude zajistno dobré vtrání nebo pokud nebudou dodrzeny pokyny výrobce. UPOZORNNÍ: Tento výrobek pouzívá laserový systém. [. . . ] [16:9 Pvodní] ­ Zvolte, pokud je zapojena sirokoúhlá TV 16:9. Obraz o síce 4:3 je zobrazen v originálním pomru 4:3 s cernými pruhy po levé a pravé stran. [16:9 sirokoúhlý] ­ Zvolte, pokud je zapojena sirokoúhlá TV 16:9. Obraz 4:3 je nastaven horizontáln (v lineárním pomru), aby vyplnil celou obrazovku. Poznámka: Nelze vybrat moznost [4:3 Letter Box] a [4:3 Pan Scan], je-li rozlisení nastaveno na vyssí nez 720p. 21 HB354BS-DD. BCZELL_CZE 3/19/09 5:51 PM Page 22 Nabídka [JAZYK] Nabídka [AUDIO] Nabídka Zvolte jazyk pro nabídku [Nastavení] a pro displej na obrazovce. Nabídka disku / Zvuk disku / Titulky disku Vyberte pozadovaný jazyk pro audiostopu. [Pvodní] ­ Oznacuje originální jazyk, ve kterém byl obsah disku nahraný. Císelnými klávesami a následným stiskem ENTER zadejte odpovídající ctymístný kód pro píslusný jazyk podle seznamu na stránce 42. Poznámka: V závislosti na disku nemusí být jazyková nastavení k dispozici pro kazdý disk. Nastavit reproduktor Pro zajistní nejlepsího mozného zvuku se ite zobrazením nastavení reproduktor pro upesnní hlasitosti pipojených reproduktor a jejich vzdálenosti od místa poslechu. Pro nastavení stejné úrovn hlasitosti reproduktoru spuste test. [Hlasitost] ­ Nastavte výstupní úrove kazdého reproduktoru. Ujistte se, ze jste nastavili "Test" pro "Vse" ke snadnjsímu nastavení. [Vzdálenost] ­ Nastavte vzdálenost mezi kazdým reproduktorem a místem poslechu. [Test] ­ Reproduktory budou vysílat testovací tón. V s e : Testovací tón je postupn vysílán z kazdého reproduktoru. Pro ulození nastavení stisknte tlacítko ENTER a zvolte [Ano] stisknutím b / B. 22 HB354BS-DD. BCZELL_CZE 3/19/09 5:51 PM Page 23 HD zvukový efekt Vybere, zda mísit ci nemísit primární audio a sekundární audio. [Zap. ] ­ Výstup audia získaného mísením primárního, sekundárního audia a zvukových efekt. HD AV Sync Nkdy se stane, ze u digitální TV dochází ke zpozdní mezi obrazem a zvukem. Pokud se tak dje, mzete rozdíl vyrovnat nastavením zpozdní zvuku tak, ze zvuk 'ceká' na píslusný obraz: tato funkce se nazývá HD AV Sync. Pouzijte v V k petocení smrem nahoru a dol pro nastavení zpozdní, které se dá zvolit mezi 0 a 300 ms. Zpozdní kolísá závisle na digitálním TV kanálu, na kterém se práv nacházíte. Pi zmn kanálu se mze stát, ze budete muset znovu pizpsobit HD AV Sync. [. . . ] Pístroj mzete resetovat následovn: · Stisknte tlacítko POWER a podrzte jej aspo na 5 sekund. To pinutí zaízení se vypnout a pak zaízení znovu zapnte. Dalsím stisknutím tlacítka POWER znovu pehrávac zapnte. · Vytáhnte pívodní sru, pockejte aspo 5 sekund, a potom ji znovu zapojte. 44 HB354BS-DD. BCZELL_CZE 3/19/09 5:51 PM Page 45 Technické údaje Obecné Napájení: Píkon: Rozmry (S x V x H): Cistá hmotnost (piblizn): Provozní teplota: Provozní vlhkost: AC 200 - 240 V, 50/60 Hz 70 W Pibl. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HB354BS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HB354BS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag