Návod k použití LG GR-F399BLQA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GR-F399BLQA. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GR-F399BLQA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GR-F399BLQA.


LG GR-F399BLQA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (41580 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG GR-F399BLQA ANNEXE 531 (12895 ko)
   LG GR-F399BLQA ANNEXE 92 (3418 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GR-F399BLQA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Table of Contents Introduction Registration Important Safety Instruction Identification of Parts 4 4 7 8 8 9 9 9 11 11 11 12 12 12 12 13 15 16 16 17 19 21 Installation Installation Starting Operation Temperature Control Refrigerator Freezer Function Super Freezer Vacation Lock Self Test Ice Making Defrosting Water Dispenser Suggestion On Food storage Care and Maintenance Storing Food General Information Lamp Replacement Cleaning Trouble Shooting To Reverse the Doors Trouble Shooting To Reverse the Doors 3 Introduction Registration Introduction The model and serial number are found on the rear of this unit. You should record requested information here and retain this guide as a permanent record of your purchase. Date of Purchase Dealer Purchased From Dealer Address Dealer Phone No. : : : : : : Important Safety Instruction Precaution This fridge-freezer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instruction before it is used. [. . . ] Separate the cap 33 on the right side of the door, then install it 33 into the left screw hole (you can see this hole after the left handle is removed). Install the handle and the screw which previously separated on the corresponding position on the right. (The hidden handle does not need this procedure) Then Installation completed. 3 2 33 3 2 Note Reversing the doors is not covered by the warranty. 22 24 24 27 28 28 29 29 29 31 31 31 32 32 32 32 33 35 36 36 37 39 41 41 23 24 25 26 Megjegyzés 27 28 MAX 7 6 5 4 3 MIN 1 2 TEMP. CONTROL A hmérséklet-beállítás kijelzpanelje LED (SZÁM) LED (OSZLOP) Funkciókijelz Szuperfagyasztás gomb A fagyasztószekrény hmérséklet-beállító gombja Lezárás gomb Szabadság gomb 29 · A fagyasztószekrény hmérsékletének gyári beállítása -18 °C. Ezt tetszés szerint meg lehet változtatni. < LED - SZÁMKIJELZÉS > < LED ­ OSZLOP-KIJELZÉS > · A hmérséklet-beállító gombok mindenmegnyomásakor a hmérséklet-érték az alábbi sorrendben változik: LED (SZÁM) típusú kijelzés: -18°C -19°C -20°C -21°C -22°C -23°C -15°C -16°C -17°C LED (OSZLOP) típusú kijelzés: -19°C -21°C -23°C -15°C -17°C 3 Megjegyzés Az aktuális hmérséklet az élelmiszer állapotától függen változik, mivel a kijelzett hmérséklet a beállított hmérséklet és nem a fagyasztószekrény tényleges bels hmérséklete. A készülék els bekapcsolása után a htés lassú. Ezért a fenti hmérséklet-beállítás eltt várjon legalább 2-3 napot. 30 Funkciók Szuperfagyasztás · Ez a funkciók gyorsfagyasztást végez. · Akkor használható, ha az élelmiszert gyorsan kell lefagyasztani. Nyomja meg egyszer a `SUPER FRZ. ' (Super Freezer) gombot, a kijelzés bekapcsolása jelzi, hogy a gyorsfagyasztást elindul. A mvelet végrehajtása után a készülék automatikusan az elz hmérséklet-beállításra tér vissza. Ha a gyorsfagyasztást elbb le szeretné állítani, akkor nyomja meg még egyszer a `SUPER FRZ. ' gombot, a kijelzés kialszik és a készülék az elz hmérséklet-beállításra tér vissza. Bekapcsolva Kikapcsolva Szabadság · Ezzel a funkcióval a htgép energia-takarékos üzemmódba kapcsolható, ami akkor hasznos, ha pl. Ilyenkor a készülék energia-felvétele a lehet legkisebbre csökken. A `VACATION' gombot megnyomva a kijelzés világít, a gombot ismét megnyomva a funkció és a kijelzés kikapcsolódik. Bekapcsolva Kikapcsolva 31 Lezárás · A gomb megnyomása után a többi gomb nem használható. · A `CHILD LOCK' gomb minden megnyomásakor a "Lezárt" és "Nem lezárt" állapot váltakozik (a gombot mindig kb. · A `CHILD LOCK' bekapcsolt állapotában a többi gomb megnyomása hatástalan marad. Bekapcsolva Kikapcsolva SUPER FRZ. 32 33 34 Megjegyzés 35 36 37 38 39 Zajszint :. . . . . . . (42dB/A) 40 1. A htszekrény ajtófogantyújának 1 3 22 1 bal oldalán vegye le az anyát 2 , majd vegye ki a csavart 3 és vegye le az ajtófogantyút 1 . A fagyasztó ajtófogantyúját 4 ugyanígy kell leszerelni. (A rejtett fogantyú esetén erre nincs szükség. ) és az alsó takarólemezt 6 , vegye le az alsó takarólemez sapkáját 7 , majd a jobb oldalon szerelje fel a megfelel helyre. A csavar 8 eltávolítása után vegye le a jobb alsó forgópántot 9 az alsó forgópánt jobb oldalát és a csapot 10 . A csapot 10 helyezze a bal oldali alsó forgópánt megfelel furatába szerelje az forgópánt bal oldali megfelel helyére. Vegye le a fagyasztó ajtaját 11 , majd vegye le az ajtóról a fedkupakot 12 és tegye át a jobb oldalra. A csavar 13 eltávolítása után vegye le az ajtó ütközjét 14 és szerelje át a bal oldal megfelel helyére. 3 2 4 2. Vegye ki a csavart 5 12 10 9 7 11 14 13 8 6 5 15 23 24 16 o 3. Vegye le a fels forgópánt 15 fedkupakját és válassza le a két vezetéket 16 . [. . . ] · Funkcia rýchleho mrazenia zostane spustená priblizne tri hodiny. Mraznicka sa potom automaticky vráti do predchádzajúceho nastavenia teploty. Ak chcete zastavi funkciu rýchleho mrazenia, stlacte tlacidlo `SUPER FRZ. ' (Rýchle mrazenie) znova, cím sa indikátor vypne, funkcia rýchleho mrazenia sa zastaví a mraznicka sa vráti do predchádzajúceho nastavenia teploty. Nastavenie Zapnuté Nastavenie Vypnuté Dovolenka · Táto funkcia prepne chladnicku s mraznickou do úsporného rezimu, ktorý je uzitocný napr. pri odchode na dovolenku a v maximálnej miere znizuje spotrebu energie. Stlacením tlacidla `VACATION' (DOVOLENKA) sa funkcia spustí a indikátor sa rozsvieti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GR-F399BLQA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GR-F399BLQA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag