Návod k použití LG GC-F399BLCW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GC-F399BLCW. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GC-F399BLCW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GC-F399BLCW.


LG GC-F399BLCW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5366 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG GC-F399BLCW (2934 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GC-F399BLCW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 60 60 72 73 73 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 77 79 80 80 81 83 85 59 85 60 61 NE NE NE 62 63 NE NE NE 64 NE N E 65 NE NE NE 66 NE NE NE POZOR Tento pístroj není urcen pro uzívání osobami (vcetn dtí) se snízenými tlesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí, pokud nad nimi není dozor nebo pokyny k uzívání pístroje ze strany osoby zodpovdné za jejich bezpecnost. [. . . ] Tato funkce automaticky zjistí poruchu pokud jse porucha vyskytla v pístroji bhem uzívání lednicky. Pokud se porucha vyskytla ve výrobku a nevznikla stisknutím jakéhokoli tlacítka a není normáln zobrazena, nevypínejte zaízení a okamzit se spojte s místním servicním centrem. Vypnete-li zaízení, servisnímu technikovi zabere hodn casu vyhledání porouchané cásti. Pokud pozadujete rychlé zmrazení ledových kostek, nastavte stav `SUPER FRZ. ' . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 3 1. Pro demontáz rukojeti dveí na levé stran nejprve 1 22 1 sejmte záslepku na dveích 2 a odsroubujte sroub 3 proti smru chodu hodinových rucicek. (Pro skrytou rukoje není teba provádt výse uvedený postup. ) 6 3 2 4 2. Po vysroubování závit z horní cásti praého pantu dveí, oddlte západku 7 pipevnte pravý horní pant 8 a opatrn oddlte dvee lednicky 9 . Vyjmte levý kryt 19 . 5 7 8 6 19 9 35 3. Povolte závity 10 pod dvemi lednicky zarázku dveí 11 9 , posute doleva. Posute stahovák 12 35 doleva. 9 4. Pouzijte ostrý vrták nebo nz pro odpojení víka 13 z 12 11 10 pedního krytu 14 , povolte závity 15 pro vysunutí pedního krytu 14 . Odpojte kabely 16 a spínac dveí 17 z odpojeného pedního krytu 14 , prohote pozici odpojeného kabelu 16 a spínace dveí 17 s víkem 18 , smontujte je a pipevnte pomocí sroub 15 , poté namontujte víko 13 . 18 16 17 14 15 13 85 5. Povolte srouby 20 stedního pantu 22 , odstrate stední pant 21 a vysate dvee mrazáku 30 k oddlení. Oddlte pant krytu 24 a nastavte na oddlenou cást stedního pantu 21 . Po odsroubování sroub je pipojte k spodnímu víku 25 , pipojte víko krytu 26 na pravé stran. Uvolnte kolík 29 proti smru hodinových rucicek a vsate do otvoru na levé stran utazením ve smru hodinových rucicek. Uvolnte sroub 27 pipojený ke spodnímu pantu 28 . Vysroubujte sroub 32 pipevnním dvení zarázky 31 na spodní cást dveí maraznicky 30 , upevnte do otvoru na levé stran k dvení zarázce 31 . Poté pesute vrchní víko 33 napravo a zakryjte. 21 23 21 20 24 33 28 29 9 26 30 31 32 25 27 21 6. [. . . ] Pipevnte rukoje dveí mraznicky 2 stejným zpsobem jako rukoje dveí chladnicky 1 . 3 2 86 [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GC-F399BLCW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GC-F399BLCW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag