Návod k použití LG GC-399SLQW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GC-399SLQW. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GC-399SLQW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GC-399SLQW.


LG GC-399SLQW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7056 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG GC-399SLQW (2834 ko)
   LG GC-399SLQW (1818 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GC-399SLQW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKÝ NÁVOD K POUZITÍ CHLADNICKAMRAZNICKA Ped pouzitím spotebice si pecliv pectte tento návod a uschovejte jej pro pozdjsí pouzití . www. lg. com 4 4 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 Metoda úspory energie Metoda úspory energie 11 12 12 13 14 16 16 3 POZOR Tento pístroj není urcen pro uzívání osobami (vcetn dtí) se snízenými tlesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí, pokud nad nimi není dozor nebo pokyny k uzívání pístroje ze strany osoby zodpovdné za jejich bezpecnost. [. . . ] Neukládejte potraviny do blízkosti snímace teploty. · Nedoporucuje se ukládat potraviny, které nemusí být chlazeny. · Umístte hlubokozmrazené potraviny na rozmrznutí do chladnicky; lze je vyuzít pro chlazení. · Vycistte zadní kryt a protiondenzacní trubku pravideln (jednou za rok) a ujistte se, ze tepelný výmník ádn pracuje. Platí pouze pro nkteré modely. ) · Neblokujte vtrací prduchy potravinami. (Platí pouze pro nkteré modely. 11 12 Likvidace starých spotebic 1. [. . . ] Blizsí informace o likvidaci starého spotebice získáte u místní samosprávy, ve sbrném zaízení nebo v obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. 13 45 14 15 Pesute horní závs , patku a horní kryt . Osad'te dvee chladnicky Namontujte stedovy závs . a maticový sroub . Namontujte dvee mraznicky , spodní závs a sroub . Osad'te spodní kry a sroubek . 16 [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GC-399SLQW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GC-399SLQW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag