Návod k použití LG GB7138A2XZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GB7138A2XZ. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GB7138A2XZ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GB7138A2XZ.


LG GB7138A2XZ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1455 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG GB7138A2XZ (3142 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GB7138A2XZ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ESK> UIVATELSK> NVOD CHLADNIKA S MRAZNIKOU Prosm, ped pouitm pstroje si tento uivatelsk nvod peliv protte a mjte jej vdy pi ruce, abyste do nj mohli kdykoli nahldnout. P/No. : MFL64999703 www. lg. com Registrace Typov a vrobn slo je na zadn ˷sti spotebie. Na tuto strnku si zapite informace a pruku uschovejte jako trval doklad o koupi. Datum zakoupen Prodejce : : : : : : Adresa prodejce Telefon prodejce Typov slo Vrobn slo Obsah /vod Bezpenostn pokyny Oznaen sou˷st 4 10 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 20 20 20 21 23 24 24 24 26 Instalace Instalace Ped pouitm Obsluha Nastaven teploty Prostor OPTI (Mrazen) Rychl zmrazen Ekonomicky pvtiv Autotest Zmek Vyp. /Zap. [. . . ] Ʒrovka zhasne, rychl zmrazen se zastav a chladnika se pepne na pedchoz nastavenou teplotu. Ekonomicky pvtiv Tato funkce povoluje innost chladniky s mraznikou v spornm reimu, sniuje spotebu energie na minimum, co je pnosn, pokud jste prv na dovolen. Po stisknut tlatka EKONOMICKY PVTIV se spust sporn reim a rozsvt se rovka. Po optovnm stisknut se funkce zru. ESK> LED LED LED LED LED LCD Poznmka LED LCD Po zapnut rychlho zmrazen tyikrt blikne a zstane rozsvcen symbol se ipkou. Jakmile je reim Eco Friendly zapnut na ON, dal tlatka nejsou funkn. Pokud chcete ukonit reim Eco Frinedly, vypnte tento reim, aby ostatn tlatka byly funkn a chladnika se vrtila k pedelmu nastaven teploty. Autotest Tato funkce automaticky rozpoznv zvadu, vyskytne-li se v prbhu pouvn chladniky. Dojde-li k zvad a k vpadku funkce tlatek a displeje, neodpojujte spotebi od napjen a neprodlen se obrate na pslun servisn stedisko. Po vypnut spotebie je identifikace vadn sou˷sti velmi pracn. 15 Obsluha Zmek Typ LED Stisknut tohoto tlatka vypne funkci ostatnch tlatek. Pro odemen stisknte tlatko LOCK na 3 sekundu. ) Je-li aktivovn zmek, ostatn tlatka nereaguj na stisknut. Pihrdka chladniky (Pouiteln pouze u uritch model) 1. Pokud je prostor ledniky nastaven na teplotu 6C, ve FRESH 0 ZONE je 4 2C. Pokud je prostor ledniky nastaven na teplotu 3C, ve FRESH 0 ZONE je 0 2C. Pokud je prostor ledniky nastaven na teplotu 0C, ve FRESH 0 ZONE je -3 2C. Unlock Lock Unlock Vyp. /Zap. Stiskem tohoto tlatka se lednika vypn a zapn. Zsuvka na zeleninu Uskladnn zeleniny a ovoce. Jak oddlit kryt, mont Pro model Roller Pi oddlen zsuvky na zeleninu, thnte zsuvku smrem dopedu a pot ji nadzvednte. 1. Nadzvednte pedn kryt, jemn vyrovnejte a vytahujte kryt smrem k sob. 2. Vyjmte kryt. 16 Obsluha Vita Light (Nen u vech typ) Jak oddlit zsuvku na zeleninu nebo zsuvku se znou opti (Nen u vech typ) 1 2 ESK> 3 Pro model Rail Pi oddlen zsuvky na zeleninu nebo zsuvky optizone, vythnte zsuvku smrem k sob a pot ji obma rukama nadzvednte. 1. LED zivka svt automaticky po cel den. Me tm zpsobit fotosyntzu rostlin. Vyskytne-li se u nich problm, povolejte kvalifikovanho technika. Vstraha pi otevench dvech Jakmile se dvee chladniky na chvli otevou, rozezn se zvukov signl. Pokud vstraha pokrauje i po uzaven dve, obrate se prosm na pslun servisn stedisko. Krtkm stiskem tlatka zvukovho signlu lze zvolit zapnut nebo vypnut zvukovho signlu dve. 3. Prostor OPTI (Nen u vech typ) Zna opti je oddlen prostor, ve kterm lze nastavit dv teploty. Viz strana 14 On (Vyp. ) Off (Zap. ) On (Vyp. ) w Pozor Pouit ovldacch prvk, pravy nebo provdn postup tak, jak nen uvedeno zde v nvodu, me mt za nsledek nebezpen zasaen radiac. 17 Obsluha Dvkova vody (Nen u vech typ) Vroba ledu Vyjmte oton vrobnk ledu, naplte jej a vlote jej zpt na pvodn umstn. Sou˷sti Dvkova Led nasypete do zsobnku otoenm pky oddlovae ledu v oddlen vroby ledu. Oton regultor (Otevt/Zavt) Vko ndre Vko Ndrky Zklopka Mete nejen vyrbt led, ale tak vyut tento prostor pro uskladnn zmrazench potravin. Vyjmte (1) (Oton vrobnk ledu) tak, jak je uvedeno na obrzku. (1) (2) Poznmka Otoen pkou oddlovae ledu ped plnm zmrznutm ledu me zpsobit to, e zbvajc voda nakape do zsobnku ledu a kostky ledu pimrznou k sob. Pro pouvn vyjmte led ze zsobnku ledu, ale nenalvejte do zsobnku vodu ke zmrazen. Kdy je zsobnk ledu pln, led spadne na jeho spodn ˷st, take jej lze vyjmout, i kdy samotn zsobnk vyjmout nelze. [. . . ] Ponechn vnitnch ˷st dodanch vrobcem, jako jsou koky, zsuvky (chladnika), poliky a drtn poliky, na pvodnm mst. 10, 11) ESK> 23 Pe a drba Pe a drba Obecn informace Vpadek napjen Vpadek napjen v dlce 1 a 2 hodiny uchovvan potraviny nepokod. Zamezte pli astmu otevrn a zavrn dve chladniky. Obrcen smru otvrn dve Dvee va chladniky s mraznikou jsou konstruovny tak, aby je bylo mon otevrat bu vpravo nebo vlevo dle dispozic va kuchyn. Pi pesouvn spotebie Vyjmte z chladniky s mraznikou potraviny a lepic pskou upevnte voln sou˷sti. V opanm ppad me vyrovnvac roub pokrbat podlahu nebo zabrnit v pesunu chladniky s mraznikou. DVEN /CHYTY (2- dvoutnov modely) Protikondenzan trubice Protikondenzan trubice je Protikondenzan trubice instalovna okolo pedn strany chladniky s mraznikou, na mraznice, stejn jako na ˷sti mezi chladic ˷st a mrazic ˷st pro pedchzen orosen. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GB7138A2XZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GB7138A2XZ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag