Návod k použití LG GB3133PVKK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GB3133PVKK. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GB3133PVKK bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GB3133PVKK.


LG GB3133PVKK : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5720 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GB3133PVKK

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKÝ NÁVOD K POUZITÍ CHLADNICKAMRAZNICKA Ped pouzitím spotebice si pecliv pectte tento návod a uschovejte jej pro pozdjsí pouzití . www. lge. com 108 108 120 121 121 122 122 122 124 124 124 125 Funkce pamti Alarm dveí 125 125 125 125 125 126 127 127 128 129 131 131 107 1 109 NE NE NE 110 NE Rozpoustdlo Éter NE NE Výzkumné a lékaské materiály Lékask é mat eriály NE 111 E N E N E N 112 NE N E 113 NE NE NE 114 Tento pístroj není urcen pro uzívání osobami (vcetn dtí) se snízenými tlesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí, pokud nad nimi není dozor nebo pokyny k uzívání pístroje ze strany osoby zodpovdné za jejich bezpecnost. [. . . ] Po sejmutí horní levé záslepky 11 demontovaných 12 13 dveí chladnicky 10 opatrn sejmte horní záslepku 12 a vytáhnte kabel 13 , který pipojíte do otvoru na levé stran. Umístte sejmutou horní záslepku 12 do správné polohy a do otvoru po kabelu na pravé stran nasate záslepku 11 . Uvolnte sroub 32 44 pod dvemi mraznicky 10 , pesute jej na levou stranu zarázky 31 44 a nasroubujte jej. 11 10 43 44 31 32 4. Pomocí vrtáku nebo noze oddlte krytku 15 od celního krytu 14 , uvolnte sroub 16 a pesute kabel 18 na levou stranu. Odpojte kabel 40 a spínac dveí 38 od oddleného celního krytu 14 , zamte polohy odpojeného kabelu 40 a spínace dveí 38 s krytkou 39 , zajistte je sroubem 16 a namontujte krytku 15 . 18 40 14 39 16 15 38 1 5. Povolte sroub 20 stedního pantu 21 , odstrate stední pant a nadzvednte dvee mrazáku 30 pro jejich oddlení. Po oddlení dveí chladnicky sejmte také i pouzdro 35 . Oddlte kryt závsu 24 a nastavte na oddlenou cást stedního pantu 21 . Po odsroubování sroub je pipojte k spodnímu víku 25 , pipojte víko krytu 26 na pravé stran. [. . . ] Pipevnte rukoje dveí mraznicky 2 stejným zpsobem jako rukoje dveí chladnicky 1 . 3 2 41 3 2 1 [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GB3133PVKK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GB3133PVKK bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag