Návod k použití LG FB-164

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG FB-164. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG FB-164 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG FB-164.


LG FB-164 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1679 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG FB-164 (401 ko)
   LG FB-164 ANNEXE 517 (423 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG FB-164

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka CESKÝ FB164 (FB164-D0P, FBS164V) Jako partner ENERGY STAR ® LG uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR®. ENERGY STAR ® je obchodní známka registrovaná v USA. R iPod je ochranná známka spolecnosti Apple, Inc. , registrovaná v USA a v ostatních zemích. P/NO : MFL62755706 FB164-D0P_BHUNLL_CZE_5706. indd 1 2009-09-25 ¿ÀÈÄ 12:16:10 Bezpecnostní upozornní RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM UPOZORNNÍ v souvislosti se síovým kabelem Doporucujeme nezapojovat dalsí spotebice do stejného síového el. To znamená, ze obvod, ve kterém je zapojený tento spotebic, napájí jen tento spotebic a nemá zádné dalsí výstupy a vtve. Pro kontrolu si proctte specifikace v této uzivatelské pírucce. [. . . ] - Rezim náhodného pehrávání : pouze u hudebních soubor. Pam poslední scény DVD Rychlý posun vped nebo vzad MP3 WMA DVD DivX ACD Stisknte SCAN (m nebo M) pro rychlý posun vped nebo vzad bhem pehrávání. Opakovaným stisknutím SCAN (m nebo M) mzete mnit rychlost posunu. Stisknutím PLAY (B) spustíte pehrávání v normální rychlosti. Toto zaízení si uchovává poslední scénu z posledního pehrávaného disku. Poslední scéna zstává v pamti zaízení i kdyz vyjmete disk z pehrávace nebo vypnete pehrávac do pohotovostního rezimu (rezim Stand-by). Jestlize vlozíte disk, ze kterého je uchovaná poslední scéna, scéna se automaticky zobrazí. Vytvote si vlastní program ACD MP3 WMA Zpomalení rychlosti pehrávání DVD Kdyz je pehrávání pozastaveno, stisknutím SCAN (bb nebo BB) zpomalíte rychlost pehrávání vped nebo vzad. Opakovaným stisknutím SCAN (m nebo M) si mzete vybrat z více rychlostí pehrávání. Pro pokracování v pehrávání normální rychlostí stisknte tlacítko PLAY (B). Pehrávání 1, 5 násobnou rychlostí DVD Stisknutím PLAY (B) bhem pehrávání DVD spustíte pehrávání 1, 5krát rychleji oproti normální rychlosti pehrávání. Stisknutím PLAY (B) spustíte pehrávání v normální rychlosti. Uspoádáním poadí hudby na disku mzete pehrávat obsah disku v jakémkoli poadí. nebo volbou " ", poté stisknte ENTER k pidání hudby do seznamu programu. Pro pidání veskeré hudby z disku zvolte " " a poté stisknte ENTER. Vyberte hudbu ze seznamu programu, poté stisknte ENTER pro spustní naprogramovaného pehrávání. Pro vymazání hudby ze seznamu programu vyberte hudbu, kterou chcete ostranit, poté stisknte tlacítko CLEAR nebo volbu ikony " " a stisknte ENTER. Pro vymazání vsech hudebních soubor ze seznamu programu zvolte " ", poté stisknte tlacístko ENTER. Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG) MP3 Opakovaným stisknutím DISPLAY mzete pouze na discích kontrolovat ID3 TAG informace o souborech MP3. Výbr jazyka titulk DVD DivX Bhem pehrávání opakovaným stisknutím SUBTITLE vyberte pozadovaný jazyk titulk. Zmna znakové sady ke správnému zobrazení titulk pro DivX® - Volitelné DivX 1 Pokud se v prbhu pehrávání titulky nezobrazují správn, stisknte a drzte tlacítko SUBTITLE po dobu 3 sekund pro volbu rezimu jazykového kódu. Opakovaným stiskem tlacítka SUBTITLE navolte jiný jazykový kód, dokud nebudou titulky zobrazeny správn. Prohlízení fotografií jako prezentace 1 Pouzijte U u I i pro oznacení ikony ( ) , potom stisknte ENTER, címz spustíte prezentaci. Rychlost prezentace mzete zmnit pomocí tlacítek I i pi oznacené ikon ( ). JPG Pechod na dalsí/ pedeslou fotku Stisknte tlacítko SKIP (. nebo >) nebo I i prohlízení pedchozí/ dalsí fotografie. JPG 1 FB164-D0P_BHUNLL_CZE_5706. indd 12 2009-09-25 ¿ÀÈÄ 12:16:16 Otácení fotky JPG Pro otocení fotky na celé obrazovce pouzijte tlacítko U u k otocení proti smru hodinových rucicek nebo k prohlízení fotky na celé obrazovce ve smru hodinových rucicek. Screen Saver (Spoic obrazovky) Spoic obrazovky se objeví, kdyz necháte pístroj v rezimu zastavení asi pt minut. MP3/ WMA · Vzorkovací frekvence : 32 - 48 kHz (MP3/ WMA) · Datový tok : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA) · Pípona souboru : ". mp3"/ ". wma" · Formát souboru CD-ROM : ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET · Doporucujeme pouzívat program Easy-CD Creator, který vytváí systém soubor ISO 9660. · Celkový pocet soubor na disku by ml být mensí nez 999. Tento pístroj vyzaduje, aby disky a záznamy splovaly urcité technické normy, s cílem dosáhnout optimální kvalitu pehrávání. Pedem nahrané disky DVD jsou automaticky nastaveny podle tchto norem. Je mnoho rzných typ zapisovatelných formát disk (vcetn CD-R obsahujících soubory MP3 nebo WMA) a tyto vyzadují urcité pedem existující podmínky (viz výse), aby bylo zajistno kompatibilní pehrání. Zákazníci by mli vzít na vdomí, ze se vyzaduje povolení za úcelem stahování soubor MP3/ WMA a hudby z internetu. Nase spolecnost nemá zádné právo udlit takové povolení. [. . . ] 19 Dálkový ovladac ádn nefunguje nebo vbec nefunguje. FB164-D0P_BHUNLL_CZE_5706. indd 19 2009-09-25 ¿ÀÈÄ 12:16:17 Typy pehrávatelných disk Typ DVD-VIDEO : Disky s filmy, které lze zakoupit nebo vypjcit. Finalizované disky ve formátu DVD VR nelze na tomto zaízení pehrávat. DVD+RW : Jen v rezimu video Audio CD : Hudební CD nebo CD-R/ CD-RW ve formátu zvukového CD, která mohou být zakoupena. Toto zaízení pehrává disky DVD±R/ RW a CD-R/ RW, které obsahují audio tituly, nebo soubory DivX, MP3, WMA nebo JPEG. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG FB-164

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG FB-164 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag