Návod k použití LG FA-64

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG FA-64. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG FA-64 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG FA-64.


LG FA-64 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (261 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG FA-64 (282 ko)
   LG FA-64 (262 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG FA-64

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] FA64-D0U. DHUNLL_CZE 11/18/09 12:19 PM Page 1 Bezpecnostní opatení UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ­ NEOTEVÍREJTE UPOZORNNÍ: V ZÁJMU SNÍZENÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNIT NEJSOU ZÁDNÉ PRVKY VYZADUJÍCÍ UZIVATELSKOU ÚDRZBU. PROVÁDNÍ ÚDRZBY SVTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKM. Tento symbol blesku v trojúhelníku upozoruje uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit pouzdra zaízení, které je díky své úrovni schopno zpsobit úraz elektrickým proudem. [. . . ] Tag poskytuje informace o názvu, interpretovi, albu a délce. F Zmna funkcí (FUNCTION) Nastavení kvality zvuku EQ Mzete vybrat zvukové efekty. Mzete navolit pirozené nebo lokální LG EQ nastavení efekt ekvalizéru prostednictvím LG EQ Vyhledejte slozku se soubory MP3/WMA Pokud je pehráváno CD, které obsahuje soubory MP3/WMA v nkolika slozkách, stisknte FOLDER·PRESET pro zvolení slozky, kterou chcete pehrát. Vyberte císlo pedvolby pro rozhlasovou stanici Pi pouzívání jakékoliv funkce ovládejte hlasitost. INFO v FOLDER ·PRESET + VOL v REPEAT Poslouchejte své nahrávky znovu a /RANDOM znovu. Zastavení pehrávání nebo nahrávání (MONO/ STEREO) Zastavení pehrávání nebo nahrávání RDS RDS/ PTY RDS (Radio Data System) (volitelná) Vyhledá rádio stanice podle typu rádia. z REC Tlacítko pro nahrávání PTY PROGRAM/ Pro ukládání rozhlasových stanic MEMO. ulozili rozhlasové stanice, mzete jimi procházet a jednu si vybrat. Stopy poslouchejte v libovolném poadí Docasn zastavte zvuk Optovným stisknutím zvuk opt zapnete. Vlozte baterie do dálkového ovládání Ujistte se, ze se znaménka + (plus) a - (mínus) na baterií shodují s tmi na dálkovém ovládání. (velikost AAA) 4 FA64-D0U. DHUNLL_CZE 11/16/09 2:07 PM Page 5 Poslech CD Tento pehrávac pehrává Audio CD a MP3/WMA CD. NA ZAÍZENÍ 1. Vyberte funkci CD: Displej zobrazí celkový pocet stop nebo soubor. Zastavte pehrávání CD Z Z FUNC. NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ Poslech rozhlasu Pesvdcete se, ze ob smyckové antény FM a AM (volitelné) jsou pipojeny. NA ZAÍZENÍ 1. Ulození rozhlasové stanice Pednastavené císlo se zobrazí na displeji. Pro potvrzení stisknte: Mze být ulozeno az 50 rádiových stanic. FOLDER·PRESET NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ FUNCTION FUNCTION TUN. - / TUN. + PROGRAM/MEMO. B/[] x B/[] x Poslech CD - co vsechno mzete Vyhledejte cást stopy Bhem pehrávání podrzte tlacítko . /> na pehrávaci nebo tlacítko . /> na dálkovém ovládání a uvolnte na míst, které si chcete poslechnout. Poslech rozhlasu - co vsechno mzete Automatické vyhledání rozhlasových stanic 1 Stisknte tlacítko . /> na pehrávaci nebo TUN. - / TUN. + na dálkovém ovladaci a podrzte déle nez 0, 5 s. 2 Tuner bude automaticky hledat a zastaví se, kdyz najde rozhlasovou stanici. Seznam programu Dle vámi vybraného poadí mzete z CD poslouchat az 20 stop. 2 Pi zastavení stisknte na dálkovém ovládání PROGRAM/MEMO. . 3 Stisknte tlacítko . /> na pehrávaci nebo tlacítko . /> na dálkovém ovládání pro výbr stopy. 5 Pro pehrávání naprogramovaných hudebních soubor stisknte tlacítko B /[]. 6 Pro vymazání vasí volby stisknte, PROGRAM/MEMO. a poté x . Vymazání vsech ulozených stanic 1 Stisknte tlacítko PROGRAM/MEMO. 2 Stisknte tlacítko PROGRAM/MEMO. , tím provedete vymazání vsech ulozených stanic. O MP3/ WMA Kompatibilita MP3/ WMA disk s tímto pístrojem se omezuje na: · Vzorkovací frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA) · Datový tok: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 320 kb/s (WMA) · Fyzický formát CD-R musí být , , ISO 9660/ JOLIET". · V pípad, ze nahráváte MP3/WMA soubory softwarem, který není schopen vytvoit systém soubor, nap. [. . . ] · Pi zastavení zápisu v prbhu pehrávání byl soubor do této doby nahrán a ulozen. (Pouze AUDIO CD) · V prbhu nahrávání na USB neodpojujte zaízení USB ani nevypínejte jednotku. V opacném pípad mze dojít k vytvoení neúplného souboru, který nebude mozné odstranit z pocítace · Pokud zápis na USB nepracuje, zobrazí se na obrazovce zprávy jako "NO USB" (Zádné USB), "ERROR" (Chyba) , "USB FULL" (USB je plné) nebo "NO REC" (ádný zápis) · U disk zapsaných ve formátu DTS, není podporován zápis na USB. · Pístroj pro ctecku pamových karet nebo externí HDD nemze být pouzit pro zápis na USB. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG FA-64

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG FA-64 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag