Návod k použití LG DVX-582H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG DVX-582H. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG DVX-582H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG DVX-582H.


LG DVX-582H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (557 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG DVX-582H (623 ko)
   LG DVX-582H (464 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG DVX-582H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKÝ UZIVATELSKÝ NÁVOD DVD pehrávac Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL DVX582H P/NO : MFL63266703 DV582H-E. BCZELLK_6703_CZE 1/26/10 6:28 PM Page 2 Bezpecnostní opatení VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. [. . . ] [YPbPr]: Kdyz je vás televizor pipojen k pístroji konektory COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT. Pizpsobení nastavení - co vsechno mzete Kdyz pístroj zapnete poprvé (volitelné) Kdyz pístroj zapnete poprvé, objeví se nabídka pro výbr jazyka. Musíte vybrat jazyk, s kterým se bude pístroj pouzívat. Pouzijte tlacítka vV b B pro výbr jazyka, potom stisknte ENTER a objeví se nabídka potvrzení. Pomocí tlacítek b B vyberte moznost [Vstoupit] a potom stisknte tlacítko ENTER. Pizpsobení nastavení zvuku Dolby Digital / DTS / MPEG ­ Výbr typu digitálního zvukového signálu pi pouzití konektoru DIGITAL AUDIO OUTPUT. [Bitstream]: Tuto volbu vyberte, pokud pipojujete konektor DIGITAL AUDIO OUTPUT tohoto pístroje k zesilovaci se zabudovaným dekodérem Dolby Digital, DTS nebo MPEG. [PCM] (pro Dolby Digital / MPEG): Tuto volbu vyberte, pokud pipojujete konektor DIGITAL AUDIO OUTPUT tohoto pístroje k zesilovaci bez zabudovaného dekodéru Dolby Digital nebo MPEG. [Vypnuto] (pro DTS): Tuto volbu vyberte, pokud pipojujete konektor DIGITAL AUDIO OUTPUT tohoto pístroje k zesilovaci bez zabudovaného dekodéru DTS. ­ Vybere vzorkovací frekvenci zvukového signálu. [96 KHz]: Zvukové signály jsou na výstupu ve svém originálním formátu. DRC (ízení dynamického rozsahu) ­ Zvuk bude cistý, kdyz se snízí hlasitost (pouze Dolby Digital). Hlasitý ­ Zapnte, pouze pokud se pehrává DVD s vícekanálovým karaoke. Kanály karaoke na disku se pimíchají do normálního stereofonního zvuku. Pizpsobení nastavení jazyka Jazykový menu ­ Vyberte jazyk pro nabídku Nastavenía OSD. zvukový disk/Diskový podtitul/Diskový menu ­ Vyberte jazyk pro zvuk disku/titulky/nabídku. [Originál]: Piadí originální jazyk, ve kterém byl disk nahrán. [Atd. ]: Pro výbr jiného jazyka stisknte numerické tlacítko, potom ENTER pro vlození odpovídajícího ctyciferného císla podle seznamu kód jazyk. (viz strana 15) Pokud se pi zadávání císla zmýlíte, stisknte tlacítko CLEAR, smazte nesprávná císla a pak je opravte. [Vypnuto] (pro titulky disku): Vypnutí titulk. 8 DV582H-E. BCZELLK_6703_CZE 1/26/10 6:28 PM Page 9 Pizpsobení nastavení zámku Chcete-li nastavit volby zámku, musíte nastavit volbu [Volacka]. Zadejte je pro ovení znovu a potom stisknte tlacítko ENTER. Pokud udláte pi zadávání císla chybu, stisknte tlacítko CLEAR a císlo opravte. Zobrazte nabídku nastavení a potom zadejte 6ciferné císlo , , 210499". Cím nizsí je úrove, tím písnjsí je hodnocení. Heslo ­ Nastavení nebo zmna hesla pro nastavení zámku. [. . . ] · Externí HDD, ctecí zaízení Multi Card, Multi segmentové USB, zamcené zaízení a MP3 player nebudou podporovány. · V prbhu pímého nahrávání na USB mzete nastavit rychlost zápisu stisknutím tlacítka AUDIO. - Stopa X1: Pi standardní rychlosti zápisu mzete poslouchat hudbu. - Stopa X4: Pi 4X rychlosti zápisu není mozné poslouchat hudbu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG DVX-582H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG DVX-582H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag