Návod k použití LG DVX-552

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG DVX-552. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG DVX-552 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG DVX-552.


LG DVX-552 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (453 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG DVX-552 (462 ko)
   LG DVX-552 (407 ko)
   LG DVX-552 ANNEXE 530 (460 ko)
   LG DVX-552 ANNEXE 196 (435 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG DVX-552

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKÝ UZIVATELSKÝ NÁVOD DVD pehrávac Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODELS DVX550 DVX552 P/NO : MFL63266925 DV550. 552-P. BCZELLK_6925_CZE 4/1/10 6:41 PM Page 2 Bezpecnostní opatení VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. [. . . ] [Vypnuto] (pro titulky disku): Vypnutí titulk. Pizpsobení nastavení pro zobrazení Televizní aspekt ­ Vyberte, jaký pomr stran obrazovky se má pouzít na základ tvaru obrazovky vaseho televizoru. [4:3]: Vyberte, je-li pipojen standardní televizor s formátem 4:3. [16:9]: Vyberte, je-li pipojen sirokoúhlý televizor s formátem 16:9. 7 DV550. 552-P. BCZELLK_6925_CZE 4/1/10 6:41 PM Page 8 Pizpsobení nastavení zámku Chcete-li nastavit volby zámku, musíte nastavit volbu [Volacka]. Zadejte je pro ovení znovu a potom stisknte tlacítko ENTER. Pokud udláte pi zadávání císla chybu, stisknte tlacítko CLEAR a císlo opravte. Zobrazte nabídku nastavení a potom zadejte 6ciferné císlo , , 210499". Cím nizsí je úrove, tím písnjsí je hodnocení. Heslo ­ Nastavení nebo zmna hesla pro nastavení zámku. [Nové heslo]: Zadejte nové 4ciferné heslo pomocí numerických tlacítek a poté stisknte tlacítko ENTER. [Zmna]: Po zadání aktuálního hesla zadejte dvakrát nové heslo. Volacka ­ Vyberte kód pro zempisnou oblast jako úrove hodnocení pehrávání. To urcuje, které standardy oblasti se pouzívají pro ohodnocení disk DVD kontrolovaných rodicovským zámkem. (viz strana 14) Zobrazení informací o disku 1 Stisknte DISPLAY: 2 Vyberte polozku: 3 Pizpsobte nastavení nabídky Display (Zobrazení): 4 Pro návrat na ukoncení: NA DÁLKOVÉM OVLADACI DISPLAY vV b B / ENTER DISPLAY Zobrazení informací o disku - co vsechno mzete Mzete zvolit polozku stisknutím tlacítka vV a zmnit nebo vybrat nastavení pouzitím císelných tlacítek (0-9) nebo stisknutím b B. Císlo aktuálního titulu (nebo stopy)/celkový pocet titul (stop) Císlo aktuální kapitoly/celkový pocet kapitol Uplynulý cas pehrávání Zvolená celková doba aktuálního titulu/souboru. Vybraný jazyk zvuku nebo kanál Vybrané titulky Vybraný úhel/celkový pocet úhl Pizpsobení dalsích nastavení B. L. E. (Rozsíení úrovn cerné) ­ Slouzí k nastavení úrovn cerné. Kvalita záznamu (jen typ DVX552) ­ Mzete zvolit penosovou rychlost pro pímé USB nahrávání. Vyssí penosová rychlost poskytuje lepsí kvalitu zvuku, ale zabere více místa na USB Flash Drive. USB pímé nahrávání je popsané na stran 13. DivX VOD O DIVX VIDEO: DivX® je format digitálního videa vytvoený spolecností DivX, Inc. Toto je oficiální certifikované zaízení DivX, které pehrává DivX video. Na www. divx. com najdete více informací a také softwarové nástroje k pevodu soubor na DivX video. [. . . ] · Externí HDD, ctecí zaízení Multi Card, Multi segmentové USB, zamcené zaízení a MP3 player nebudou podporovány. · V prbhu pímého nahrávání na USB mzete nastavit rychlost zápisu stisknutím tlacítka AUDIO. - Stopa X1: Pi standardní rychlosti zápisu mzete poslouchat hudbu. - Stopa X4: Pi 4X rychlosti zápisu není mozné poslouchat hudbu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG DVX-552

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG DVX-552 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag