Návod k použití LG DP-581B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG DP-581B. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG DP-581B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG DP-581B.


LG DP-581B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1571 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG DP-581B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKÝ UZIVATELSKÝ NÁVOD Penosný DVD pehrávac Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL DP581B P/NO : MFL63727814 Bezpecnostní opatení VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. [. . . ] Zadejte je pro ovení znovu a potom stisknte tlacítko ENTER. Pokud udláte pi zadávání císla chybu, stisknte tlacítko CLEAR a císlo opravte. Nejprve vyjmte disk z pístroje Vyvolejte menu nastavení a pak zadejte 6místné císlo , , 210499" a heslo se vymaze. Hodnocení jedna (1) má nejvíce omezení a hodnocení osm (8) je nejmén omezující. Heslo ­ Nastavení nebo zmna hesla pro nastavení zámku. [Nové heslo]: Zadejte nové 4ciferné heslo pomocí numerických tlacítek a poté stisknte tlacítko ENTER. [Zmna]: Po zadání aktuálního hesla zadejte dvakrát nové heslo. Volacka ­ Vyberte kód pro zempisnou oblast jako úrove hodnocení pehrávání. To urcuje, které standardy oblasti se pouzívají pro ohodnocení disk DVD kontrolovaných rodicovským zámkem. (viz strana 20) Pizpsobení nastavení pro zobrazení Televizní aspekt ­ Vyberte, jaký pomr stran obrazovky se má pouzít na základ tvaru obrazovky vaseho televizoru. [4:3]: Vyberte, je-li pipojen standardní televizor s formátem 4:3. [16:9]: Vyberte, je-li pipojen sirokoúhlý televizor s formátem 16:9. Modus displeje ­ Pokud jste vybrali 4:3, budete muset definovat, jak se mají sirokoúhlé programy a filmy zobrazovat na obrazovce vaseho televizoru. [Postovní schránka]: Tato volba zobrazí sirokoúhlý obraz s cernými pruhu v hornía dolní cásti obrazovky. [Panscan]: Tato volba vyplní celou obrazovku formátu 4:3, picemz oízne obraz podle poteby. Jas LCD ­ Zvolí nastavení jasu LCD. 11 Pizpsobení dalsích nastavení Kvalita záznamu ­ Mzete zvolit rychlost penosu pro pímý zápis na USB. Vyssí rychlost penosu zarucí lepsí zvukovou kvalitu ale zabírá více místa na USB flash disku. Více informací o pímém zápisu na USB na stran 19. DivX VOD O DIVX VIDEO: DivX® je format digitálního videa vytvoený spolecností DivX, Inc. Toto je oficiální certifikované zaízení DivX, které pehrává DivX video. Na www. divx. com najdete více informací a také softwarové nástroje k pevodu soubor na DivX video. O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: toto zaízení DivX Certified® musí být registrováno, pokud má pehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). [. . . ] Toto zaízení by pro takové úcely nemlo být pouzito. vV / ENTER vV / OK Chovejte se odpovdn Respektujte autorské právo DÁLKOVÝ OVLADAC 1 2 3 4 Vlození audio CD: Zobrazení [Home Menu]: Volba moznosti [Hudba]: Volba hudby z nabídky [Hudba]: Volba moznosti pehrávání: · Moznost [Vsechny skladby], [Vybrané LCD b B / OK b B / OK b B / ENTER b B / ENTER skladby] nebo [Pehrávaná skladba] 5 · Moznost [X1] nebo [X4] - X1: Bude zapisováno standardní rychlostí a lze poslouchat hudbu. - X4: Bude zapisováno 4x rychlostí a nelze poslouchat hudbu. AUDIO 6 7 Spustí se zápis: Zastavení zápisu: x STOP x 19 Kódy jazyk Pouzijte tento seznam pro zadání pozadovaného jazyka pro následující výchozí nastavení: Disc Audio (Zvuk disku), Disc Subtitle (Titulky disku), Disc Menu (Nabídka disku). Jazyk Kód Afarstina 6565 Afrikánstina 6570 Albánstina 8381 Amharstina 6577 Arabstina 6582 Arménstina 7289 Ásámstina 6583 Ajmarstina 6588 Azerbajdzánstina 6590 Baskirstina 6665 Baskictina 6985 Bengálstina, bangladéstina 6678 Bhútánstina 6890 Bihárstina 6672 Bretonstina 6682 Bulharstina 6671 Barmstina 7789 Blorustina 6669 Jazyk Chorvatstina Cestina Dánstina Holandstina Anglictina Esperanto Estonstina Faerstina Fidzijstina Finstina Francouzstina Frístina Galicijstina Gruzínstina Nmcina ectina Grónstina Guaraní Kód 7282 6783 6865 7876 6978 6979 6984 7079 7074 7073 7082 7089 7176 7565 6869 6976 7576 7178 Jazyk Haustina Hebrejstina Hindstina Maarstina Islandstina Indonéstina Interlingua Irstina Italstina Japonstina Kannadstina Kasmírstina Kazastina Kyrgyzstina Korejstina Kurdstina Laostina Latina Kód 7265 7387 7273 7285 7383 7378 7365 7165 7384 7465 7578 7583 7575 7589 7579 7585 7679 7665 Jazyk Lingala Litevstina Makedonstina Malgastina Malajstina Malajálamstina Maorstina Maráthí Moldavstina Mongolstina Naurstina Nepálstina Norstina Urijstina Panzábstina Paststina, pastunstina Perstina Polstina Kód 7678 7684 7775 7771 7783 7776 7773 7782 7779 7778 7865 7869 7879 7982 8065 8083 7065 8076 Jazyk Kecujstina Rétorománstina Rumunstina Rustina Samojstina Sanskrt Skotská gaelstina Srbstina Srbochorvatstina Sonstina Sindhstina Sinhálstina Slovenstina Slovinstina Spanlstina Súdánstina Svahilstina Svédstina Kód 8185 8277 8279 8285 8377 8365 7168 8382 8372 8378 8368 8373 8375 8376 6983 8385 8387 8386 Jazyk Tádzictina Tamilstina Telugstina Thajstina Tonzstina Turectina Turkmenstina Twistina Ukrajinstina Urdstina Uzbectina Vietnamstina Volapük Velstina Volofstina Xhostina Jidis Jorubstina Kód 8471 8465 8469 8472 8479 8482 8475 8487 8575 8582 8590 8673 8679 6789 8779 8872 7473 8979 Kódy oblastí Vyberte kód oblasti z tohoto seznamu. Oblast Afghánistán Argentina Austrálie Rakousko Belgie Bhútán Bolívie Brazílie Kambodza Kanada Chile Cína Kolumbie Kód AF AR AU AT BE BT BO BR KH CA CL CN CO Oblast Kostarika Chorvatsko Ceská republika Dánsko Ekvádor Egypt El Salvador Etiopie Fidzi Finsko Francie Nmecko Velká Británie Kód CR HR CZ DK EC EG SV ET FJ FI FR DE GB Oblast Grónsko Hongkong Maarsko Indie Indonésie Izrael Itálie Jamajka Japonsko Kea Kuvajt Libye Lucembursko Kód GL HK HU IN ID IL IT JM JP KE KW LY LU Oblast Maledivy Mexiko Monako Mongolsko Maroko Nepál Nizozemí Nizozemské Antily Nový Zéland Nigérie Norsko Omán Pákistán Kód MV MX MC MN MA NP NL AN NZ NG NO OM PK Oblast Paraguay Filipíny Polsko Portugalsko Rumunsko Ruská federace Saudská Arábie Senegal Singapur Slovenská republika Slovinsko Jizní Afrika Jizní Korea Kód PY PH PL PT RO RU SA SN SG SK SI ZA KR Oblast Srí Lanka Svédsko Svýcarsko Tchajwan Thajsko Turecko Uganda Ukrajina Spojené státy Uruguay Uzbekistán Vietnam Zimbabwe Kód LK SE CH TW TH TR UG UA US UY UZ VN ZW 20 esení problém Píznak Není napájení. Technické údaje Náprava Zasute síovou sru pevn do nástnné zásuvky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG DP-581B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG DP-581B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag