Návod k použití LG D1464LF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG D1464LF. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG D1464LF bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG D1464LF.


LG D1464LF : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (22204 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG D1464LF (10398 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG D1464LF

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UZIVATELSKÝ NÁVOD OWNER'S MANUAL MYCKA NA NÁDOBÍ WASHING MACHINE D1455W(L, M, T, B, C, D, A)F(B, U) WM0642H* D1454W(L, M, T, B, C, D, A)F(B, U) D1465W(L, M, T, B, C, D, A)F(B, U) D1464W(L, M, T, B, C, D, A)F(B, U) Ped zahájením montáze si pectte pozorn tyto pokyny. Montáz bude jednodusí a zajistíte tak správné a bezpecné zapojení mycky. Please read this manual carefully before operating Po montázi ponechejte tyto future reference. :: MFL66281412 P/NO MFL31245123 www. lg. com OBSAH OBSAH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 LEZITÉBEZPECNOSTNÍ D POKYNY Dlezité bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . [. . . ] Drzte telefon v této poloze az do doby, nez bude dokoncen penos tónu. · Chcete-li dosáhnout co nejlepsích výsledk, pi penosu tón s telefonem nepohybujte. · Pokud není pracovník call centra schopen poídit pesnou nahrávku dat, budete vyzváni k tomu, abyste celou akci zopakovali. · Stisknete-li tlacítko Power(Napájení) bhem penosu, funkce SMARTDIAGNOSISTM se vypne. Jakmile bude odpocítávání dokonceno a tóny dozní, pokracujte v komunikaci s pracovníkem call centra, který vám poté bude schopen díky informacím peneseným prostednictvím telefonického hovoru a následné analýze pímo v zákaznickém informacním centru pomoci. 34 SPECIFIKACE D1455W(L, M, T, B, C, D, A)F D1454W(L, M, T, B, C, D, A)F D1465W(L, M, T, B, C, D, A)F D1464W(L, M, T, B, C, D, A)F D1455W(L, M, T, B, C, D, A)B D1454W(L, M, T, B, C, D, A)B D1465W(L, M, T, B, C, D, A)B D1464W(L, M, T, B, C, D, A)B D1455W(L, M, T, B, C, D, A)U D1454W(L, M, T, B, C, D, A)U D1465W(L, M, T, B, C, D, A)U D1464W(L, M, T, B, C, D, A)U Kapacita Hmotnost Zdroj napájení Spoteba energie 14 nastavených míst Viz výkonnostní stítek Viz výkonnostní stítek Viz výkonnostní stítek Tlak pívodní vody 50 ~ 800 kPa 35 36 SLOVENSKÁ NÁVOD NA OBSLUHU UMÝVACKA RIADU Skôr, ako zacnete s instaláciou, pozorne si precítajte tieto pokyny. Zjednodusíte tým instaláciu a zabezpecíte správne a bezpecné nainstalovanie umývacky riadu. Po ukoncení instalácie tieto pokyny uschovajte v blízkosti umývacky riadu na prípadné pouzitie v budúcnosti. D1455W(L, M, T, B, C, D, A)F(B, U) D1454W(L, M, T, B, C, D, A)F(B, U) D1465W(L, M, T, B, C, D, A)F(B, U) D1464W(L, M, T, B, C, D, A)F(B, U) www. lg. com OBSAH OBSAH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÔLEZITÉBEZPECNOSTNÉ D POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili umývacku riadu znacky LG. Obsahuje pokyny týkajúce sa bezpecnej instalácie, pouzívania a údrzby zariadenia. Zapíste si model a sériové císlo umývacky riadu. Model c. Dôlezité bezpecnostné pokyny . . . . . . . . . . 3 Pred pouzitím si precítajte vsetky pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pokyny si odlozte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 POKYNYPREINSTALÁCIU Príprava otvoru v kuchynskej linke . . . . 8 Instalácia umývacky riadu do kuchynskej linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ako nastavi umývacku riadu do vodováhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sériové c. NÁZOVDIELOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 UNKCIAOVLÁDACIEHO F TLACIDLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 REDPRVÝMPOUZITÍM P Skontrolujte a zistite stupe tvrdosti vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nastavenie stupa zmäkcovacieho systému vasej umývacky na riad. 17 Nápl soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pridanie pomocného prostriedku na oplachovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dátum nákupu Opätovné naplnenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Susenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 POSTUPNOSOBSLUHE . . . . . 28 PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 OKYNYPREÚDRZBU P POUZÍVATEA NFORMÁCIAPRE I ENERGETICKÚSKÚSKU . . . . . . . 19 KOJUPOUZÍVAA A OBSLUHOVA Úschova umývacky riadu . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dolné rameno ostrekovania . . . . . . . . . . . . . 21 Príborový kosík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tento cyklus bezí alsích 60 minút po ukoncení programu. Funkcia slúzi na uzamknutie alebo odomknutie ovládacích tlacidiel za úcelom zabránenia zmien nastavení demi. Po 5 minútach zisovania (s výnimkou vypúsania a napania) zobrazí displej cas spracovania. Nejedná sa o chybový kód, ale ukazuje nastavenie oneskorenia startu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG D1464LF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG D1464LF bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag