Návod k použití LG BD-350V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG BD-350V. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG BD-350V bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG BD-350V.


LG BD-350V : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1407 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG BD-350V (1349 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG BD-350V

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BD350-P. BCZELLC_5212_CZE 9/9/09 12:14 PM Page 1 CESKÝ BD350V LG jako partner ENERGY STAR® uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je obchodní známka registrovaná v USA. P/No. : MFL62745212 BD350-P. BCZELLC_5212_CZE 9/9/09 12:14 PM Page 2 UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE UPOZORNNÍ: Zaízení nesmí být vystaveno psobení vody (polití nebo postíkání), na pístroj nestavte nádoby naplnné vodou, nap. [. . . ] Poznámka: Nelze vybrat moznost [4:3 Letter Box] a [4:3 Pan Scan], je-li rozlisení nastaveno na vyssí nez 720p. Rozlisení Nastaví výstupní rozlisení HDMI obrazového signálu. Viz , , Nastavení rozlisení" na stran 15-16, kde najdete podrobnosti o rozlisení. [Auto] ­ pokud je u televizor s informacemi o zobrazení (EDID) pipojen konektor HDMI OUT, automaticky volí rozlisení nejvhodnjsí pro pipojený televizor. Poznámky: · Jestlize zvolíte [24 Hz], mohou se pi pepínání výstupu z videa projevovat poruchy v obraze. · Pokud je [Rez. zobr. 1080p] nastaveno na [24 Hz] a vase TV není kompatibilní s 1080/24p, aktuální snímkový kmitocet výstupu videa bude 50 Hz nebo 60 Hz podle formátu zdrojového videa. · Kdyz je zdroj videa 1080p/24Hz nastaven na pipojení pes HDMI , VIDEO OUT nebudou mít zádný video signál. V pípad tohoto nastavení se informujte v manuálu vaseho zobrazovacího zaízení. [YCbCr] ­ Zvolte pi pipojování k zobrazovacímu zaízení HDMI. [RGB] ­ Zvolte pi pipojování k zobrazovacímu zaízení RGB. 19 BD350-P. BCZELLC_5212_CZE 9/9/09 12:14 PM Page 20 Nabídka [JAZYK] Nabídka [AUDIO] Kazdý disk má nkolik mozností výstupu zvuku. Nastavte moznosti zvuku pehrávace podle typu pouzívaného audio systému. Poznámka: Protoze na typ audio výstupu má vliv mnoho faktor, pectte si , , Specifikace výstupu audio jednotky" na stran 15, kde najdete podrobnosti. Nabídka Zvolte jazyk pro nabídku [Nastavení] a pro displej na obrazovce. Nabídka disku / Zvuk disku / Titulky disku Vyberte pozadovaný jazyk pro audiostopu. [Pvodní] ­ Oznacuje originální jazyk, ve kterém byl obsah disku nahraný. Císelnými klávesami a následným stiskem ENTER zadejte odpovídající ctymístný kód pro píslusný jazyk podle seznamu na stránce 32. Poznámka: V závislosti na disku nemusí být jazyková nastavení k dispozici pro kazdý disk. HDMI / SPDIF (digitální zvukový výstup) Vyberte formát výstupního zvuku, je-li zaízení vybaveno konektorem HDMI nebo Digital Audio input pipojeno k HDMI OUT nebo ke konektoru DIGITAL AUDIO OUT na vasem pehrávaci. [PCM Stereo] ­ Pipojte konektor HDMI OUT nebo konektor DIGITAL AUDIO OUT k zaízení s dvoukanálovým digitálním stereo dekodérem. [PCM Multi-Ch] (Jen HDMI) ­ Vyberte, zda pipojujete konektor HDMI OUT této jednotky k zaízení s multikanálovým digitálním dekodérem. [Znovu kódovat DTS] ­ Vyberte, zda pipojujete konektor HDMI OUT nebo konektor DIGITAL AUDIO OUT této jednotky k zaízení s DTS dekodérem. [Primární prchod] ­ Zvolte pokud pipojíte pístroj DIGITAL AUDIO OUT a konektor HDMI OUT k zaízení s LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS a DTS-HD dekodéru. 20 BD350-P. BCZELLC_5212_CZE 9/9/09 12:14 PM Page 21 Poznámka: · Je-li moznost [HDMI] nastavená na [PCM Multi-Ch], zvuk se mze vysílat jako PCM Stereo, jestlize se informace PCM Multi-Ch nezjistí v zaízení HDMI pomocí EDID. · Pokud je volba [HDMI] ci [SPDIF] nestavena na [Znovu kódovat DTS], rekódovaný DTS audio výstup na disk BD-ROM se sekundárním audio a originální audio je urceno pro výstup dalsích disk (nap. Vzorkovací frekvence [48KHz] ­ Zvolte tuto moznost, jestlize vás pijímac A/V nebo zesilovac NEdokází zpracovat 192 KHz, ani 96 KHz signály. [. . . ] · Vlozte disk. Náprava · Pipojte síovou sru ádn do zásuvky. · Pepnte televizor do píslusného rezimu vstupu videa. · Vyberte jiné rozlisení pomocí tlacítka RESOLUTION. · Zvolte správný vstupní rezim zesilovace, který umozní reprodukci zvuku z pehrávace. · Návrat k bznému pehrávání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG BD-350V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG BD-350V bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag