Návod k použití LG BD-350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG BD-350. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG BD-350 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG BD-350.


LG BD-350 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1592 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG BD-350 (1361 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG BD-350

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BD350-P. BCZELLK_CZE 7/14/09 3:08 PM Page 1 CESTINA SIOVENCINA BD350 MAGYAR POLSKI LG jako partner ENERGY STAR® uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je obchodní známka registrovaná v USA. ENGLISH P/NO : MFL62320904 BD350-P. BCZELLK_CZE 7/14/09 3:08 PM Page 2 UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE nebude zajistno dobré vtrání nebo pokud nebudou dodrzeny pokyny výrobce. UPOZORNNÍ: Tento výrobek pouzívá laserový systém. [. . . ] (strana 18-22) Tip Zvolíte-li moznost [Film], [Fotografie] nebo [Hudba] v prbhu pipojení USB Flash Drive a soucasn bhem vlození disku, objeví se nabídka pro výbr média. Poznámka: Pístroj bude v rezimu zastavení, pokud stisknete tlacítko HOME v prbhu pehrávání, objeví se [Domácí nabídka]. První úrove Druhá úrove Tetí úrove 18 BD350-P. BCZELLK_CZE 7/14/09 3:08 PM Page 19 Nabídka [DISPLAY] [1080p] ­ Výstupy 1080 ádk progresivního videa. [1080i] ­ Výstupy 1080 ádk prokládaného videa. [720p] ­ Výstupy 720 ádk progresivního videa. [576p] ­ Výstupy 576 ádk progresivního videa. [576i] ­ Výstupy 576 ádk prokládaného videa. Rez. zobr. 1080p Kdyz je rozlisení nastaveno na 1080p, zvolte [24Hz] pro plynulou prezentaci filmového obsahu (1080/24p) se zobrazením HDMI kompatibilním se vstupem 1080/24p. Pomr stran obrazovky TV [4:3 Letter Box] ­ Zvolte tehdy, je-li pipojený standardní televizor 4:3. [4:3 Pan Scan] ­ Zvolte tehdy, je-li pipojený standardní televizor 4:3. [16:9 Pvodní] ­ Zvolte, pokud je zapojena sirokoúhlá TV 16:9. Obraz o síce 4:3 je zobrazen v originálním pomru 4:3 s cernými pruhy po levé a pravé stran. [16:9 sirokoúhlý] ­ Zvolte, pokud je zapojena sirokoúhlá TV 16:9. Obraz 4:3 je nastaven horizontáln (v lineárním pomru), aby vyplnil celou obrazovku. Poznámka: Nelze vybrat moznost [4:3 Letter Box] a [4:3 Pan Scan], je-li rozlisení nastaveno na vyssí nez 720p. Rozlisení Nastaví výstupní rozlisení HDMI obrazového signálu. Viz , , Nastavení rozlisení" na stran 15-16, kde najdete podrobnosti o rozlisení. [Auto] ­ pokud je u televizor s informacemi o zobrazení (EDID) pipojen konektor HDMI OUT, automaticky volí rozlisení nejvhodnjsí pro pipojený televizor. Poznámky: · Jestlize zvolíte [24 Hz], mohou se pi pepínání výstupu z videa projevovat poruchy v obraze. · Pokud je [Rez. zobr. 1080p] nastaveno na [24 Hz] a vase TV není kompatibilní s 1080/24p, aktuální snímkový kmitocet výstupu videa bude 50 Hz nebo 60 Hz podle formátu zdrojového videa. · Kdyz je zdroj videa 1080p/24Hz nastaven na pipojení pes HDMI , VIDEO OUT nebudou mít zádný video signál. V pípad tohoto nastavení se informujte v manuálu vaseho zobrazovacího zaízení. [YCbCr] ­ Zvolte pi pipojování k zobrazovacímu zaízení HDMI. [RGB] ­ Zvolte pi pipojování k zobrazovacímu zaízení RGB. Poznámka: Pipojením konektoru HDMI OUT k zobrazovací jednotce DVI, [Nast. [. . . ] · Dálkové ovládání nemíí na snímac dálkového ovládání v pehrávaci. · Dálkové ovládání je pílis daleko od pehrávace. Mozná pícina · Není pipojena síová sra. · Vlozte disk. Náprava · Pipojte síovou sru ádn do zásuvky. · Pepnte televizor do píslusného rezimu vstupu videa. · Vyberte jiné rozlisení pomocí tlacítka RESOLUTION. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG BD-350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG BD-350 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag